Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ПОЛОЖЕННЯ

Тризуб

 Україна

Михайло-Коцюбинська селищна рада

Чернігівського району Чернігівської області

Шоста сесія восьмого скликання

 

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я

09 квітня 2021 року                                                                       смт. Михайло-Коцюбинське

 

Про  затвердження Положення про відділ

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету

Михайло-Коцюбинської  селищної ради  

Чернігівського району Чернігівської області

 

         Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», постановою КМУ  від  20.02.2013 № 118  «Про затвердження Примірного  положення про  Центр надання адміністративних послуг»,   на підставі рішення  15 сесії  селищної ради 7 скликання від  20.06.2017 «Про створення  Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету  Михайло-Коцюбинської селищної ради»,  з метою визначення  загального  порядку та покращення якості надання адміністративних послуг Михайло-Коцюбинською селищною радою та її виконавчим комітетом,  селищна рада  ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської  селищної ради  Чернігівського району Чернігівської області   згідно з додатком  до цього рішення.

           

         2. Пункт 2 рішення  15 сесії  селищної ради 7 скликання від  20.06.2017 «Про створення  Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської  селищної ради» , яким затверджено Положення  про відділ  та додаток  «Положення про відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської  селищної ради»   визнати такими, що втратили чинність.

 

           3. Оприлюднити дане  рішення з додатком  на офіційному сайті Михайло-Коцюбинської селищної ради   у відповідності  до вимог Закону України  «Про доступ до публічної інформації».

            

           4.  Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, будівництва, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності громади.

 

 

Селищний голова                                                                                        Ніна ВОРОХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення 6 сесії 8 скликання від 09.04.2021

«Про  затвердження Положення про відділ

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету

Михайло-Коцюбинської  селищної ради 

Чернігівського району Чернігівської області»

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ  «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету

Михайло-Коцюбинської  селищної ради

Чернігівського району Чернігівської області

 

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської  селищної ради  Чернігівського району Чернігівської області   (далі – Центр ) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг  при  виконавчому комітеті Михайло-Коцюбинської  селищної ради  Чернігівського району Чернігівської області. Окремо від  найменування Центр  має право використовувати позначення «Центр Дії».

 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації  Центру  приймається Михайло-Коцюбинською  селищною  радою Чернігівського району Чернігівської області (далі – селищна  рада).

 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,  «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради  та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням, Регламентом Центру та іншими нормативно-правовими актами.    

 

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається  селищною радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається  селищною радою, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів

6. У Центрі,  за рішенням селищної ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється селищною радою,  на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

8-. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням селищної ради  можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг,  визначених законодавством.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Центру, яка організовує надання адміністративних послуг.

У виняткових випадках, якщо послуги у Центрі надання адміністративних послуг не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів, окремі адміністративні послуги можуть надаватися через Центр посадовими особами селищної ради  на підставі узгоджених рішень.

 

10. Центр  має  структуру згідно штатного розпису, затвердженого селищною радою. 

 

 До структури Центру  входять начальник відділу, адміністратори, державний реєстратор, посадові особи по напрямках роботи зі зверненнями  громадян,  реєстрації місця проживання, інформаційної діяльності  тощо;  віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, розташовані в старостинських округах територіальної громади. 

Окремі функції адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою.

Завдання, права та  відповідальність посадових осіб  Центру  визначаються відповідно до законодавства, цим Положенням  та  посадовими інструкціями.

 

 

 

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається  селищною радою.

Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

14. Центр очолює керівник відділу, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

15. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади  селищним головою.

16.  Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив Центр, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах територіальної громади за рішенням селищної ради утворюються  територіальні підрозділи Центру та/ або  віддалені місця для роботи адміністраторів Центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається селищною радою.

19. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Час прийому суб’єктів звернень становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

У територіальних підрозділах Центру та/або  у віддалених робочих місцях адміністраторів Центру час прийому суб’єктів звернень визначається селищною радою.

Прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

За рішенням селищної ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

Центри звільняються від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

Секретар селищної ради                                                                    Т. НЄМЧЕНКО

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь