A A A K K K
для людей із порушенням зору
Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Заява про визначення обсягу СЕО проекту «Детального плану території земельної ділянки площею 6,5714 га, кадастровий номер: 7425555400:06:000:2069, розташованої за межами населеного пункту, в адміністративних межах Михайло-Коцюбинської селищної ради

Дата: 04.11.2021 08:49
Кількість переглядів: 303

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту «Детального плану території земельної ділянки площею 6,5714 га, кадастровий номер: 7425555400:06:000:2069, розташованої за межами населеного пункту, в адміністративних межах Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області, для реконструкції  частини майнового комплексу з переробки сільськогосподарської продукції, в тому числі власного виробництва для запровадження енергозбереження та енергоефективності засобів переробки, що розташована за адресою: вул.. Шевченко, 2Б в смт. Михайло-Коцюбинське, Чернігівського району, Чернігівської області.»

№№ з/п

Найменування

(згідно зі ст.3

Закону України

«Про стратегічну екологічну оцінку»)

Інформація щодо проекту документа державного планування

 1.  

Замовник

Михайло-Коцюбинська селищна рада Чернігівського району Чернігівської області

 1.  

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території земельної ділянки площею 6,5714 га, кадастровий номер: 7425555400:06:000:2069, розташованої за межами населеного пункту, в адміністративних межах Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області», розроблений на замовлення  Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області згідно рішення Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області від 10.09.2021 року.

Детальний план території земельної ділянки для реконструкції частини майнового комплексу з переробки сільськогосподарської продукції, в тому числі власного виробництва для запровадження енергозбереження та енергоефективних засобів переробки, що розташований за адресою: вул. Шевченка, 2Б в смт. Михайло-Коцюбинське, Чернігівського району, Чернігівської області планується розробити з метою:

 • уточнення планувальної організації і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;
 • узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні території;
 • визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
 • інженерної підготовки території;
 • інженерного забезпечення територій;
 • розміщення об’єктів забудови;
 • організації транспортного і пішохідного руху;
 • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;
 • пожежної безпеки;
 • затверджений детальний план  території  земельної ділянки для реконструкції частини майнового комплексу з переробки сільськогосподарської продукції, в тому числі власного виробництва для запровадження енергозбереження та енергоефективних засобів переробки, що розташований за адресою: вул. Шевченка, 2Б в смт. Михайло-Коцюбинське, Чернігівського району, Чернігівської області є підставою до внесення змін до Генерального плану смт. Михайло-Коцюбинське.

Детальний план території земельної  ділянки розробляється на основі топогеодезичної зйомки, яка була виконана ФОП Котченко Олег Михайлович (код ЄДРПОУ 3065809915) у жовтні 2021р.

Орієнтовна площа території детального планування – 6,5714 га для  реконструкції частини майнового комплексу з переробки сільськогосподарської продукції, в тому числі власного виробництва для запровадження енергозбереження та енергоефективних засобів переробки.

 1.  

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

Згідно зі ст. 3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» майновий комплекс з переробки сільськогосподарської продукції, в тому числі власного виробництва для запровадження енергозбереження та енергоефективних засобів переробки відноситься  до видів діяльності, щодо яких   передбачається здійснення процедури  оцінки впливу на довкілля.

На ділянці проектування планується:

 • Склад готової продукції
 
 1.  

Ймовірні наслідки

 

 

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;

– в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

– в процесі експлуатації: водопостачання – від існуючої артезіанської свердловини;

– акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

Негативного впливу під час планової діяльності на довкілля та здоров’я населення відсутне.

 

- для територій з природоохоронним статусом

Об’єкти з природоохоронним статусом, які створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України (заповідникинаціональні паркизаказники) в межах територій проекту та на прилеглих територіях відсутні.

 

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 1.  

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

 1.  

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДТП;

- статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

- дані топографічних та геологічних вишукувань;

- діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;

- комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;

- іншу доступну інформацію.

 1.  

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

 1.  

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Постанови КМУ України від 23 січня 2019 р. № 45 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 р. «Про стратегічну екологічну оцінку».

 1.  

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області (15552, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, буд. 50; спеціаліст відділу земельних відносин комунальної власності, ЖКГ, благоустрою та транспорту – Лєнькова Світлана Іванівна, тел.: (0462) 91-68-27, електронна пошта: mksrchrukr@ukr.net) у строк, що не перевищує 15 днів з дня  публікації цієї заяви.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь