A A A K K K
для людей із порушенням зору
Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Дата: 25.10.2021 11:45
Кількість переглядів: 446

 

до проекту рішення  Михайло-Коцюбинської  селищної  ради

Чернігівського району Чернігівської області  

«Про затвердження Методики розрахунку плати  за оренду комунального майна  Михайло-Коцюбинської територіальної громади Чернігівського району

Чернігівської області»

 

          Аналіз регуляторного впливу до проекту  рішення Михайло-Коцюбинської  селищної  ради Чернігівського району Чернігівської області  «Про затвердження Методики розрахунку плати  за оренду комунального майна  Михайло-Коцюбинської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області»  підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308.

           Нормативно-правовою базою, яка визначає порядок передачі в оренду комунального майна є Закон України “Про оренду державного та комунального майна”, постанови КМУ від 3 червня 2020 року № 483  «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Постанови КМУ від 28 квітня 2021 року  № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно», Методики оцінки об'єктів оренди, затверджених постановою КМУ від 10 серпня 1995 року № 629.  

        

         І. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання господарських відносин:

          Оренда майна є одним із підходів до ефективного використання комунального майна територіальної громади та джерело надходження коштів до місцевого бюджету.

          На даний час діє    Методика розрахунку плати, пропорції розподілу   та орендних ставок за оренду комунального майна Михайло-Коцюбинської територіальної громади  Чернігівського району Чернігівської області, затвердженої рішенням 35 сесії 7 скликання від  22.11.2019 року (зі змінами та доповненнями).

 

         01.02.2020  введено в дію Закон України «Про оренду державного та комунального майна»  та 17.06.2020 набрала чинності  постанова КМУ № 483, якою  затверджено Порядок передачі в оренду державного та комунального майна.

          Згідно частини 2 статті 17  Закону України «Про оренду державного та комунального майна»   орендна плата визначається за результатами аукціону.

          У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування - щодо комунального майна. 

            У разі якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив Методику розрахунку орендної плати, застосовується Методика, затверджена Кабінетом Міністрів України.

            Згідно пункту 52  постанови КМУ № 483 якщо об’єктом оренди є окреме індивідуально визначене майно (крім транспортних засобів), то розмір стартової орендної плати визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати.

            Діюча Методика розрахунку плати, пропорції розподілу   та орендних ставок за оренду комунального майна, затверджена рішенням 35 сесії 7 скликання від  22.11.2019 року  не відповідає чинному на  даний час законодавству, яким врегульовано  порядок оренди комунального майна.

             З огляду на зазначене постала потреба  в розробленні відповідного нормативного акту.

            Виконавчим  комітетом селищної ради  розроблено проект рішення  «Про затвердження Методики розрахунку плати  за оренду комунального майна  Михайло-Коцюбинської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області», яка відповідає  діючому на даний час законодавству.   Методикою визначатимуться  формули розрахунку річної, місячної, добової та погодинної орендної плати; розміри орендних ставок для орендарів, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону; визначення стартового розміру орендної плати;  перелік орендарів для яких застосовується річна орендна плата в розмірі 1 гривня;  типова форма договору оренди.

 

           Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

 

 

         ІІ. Цілі регулювання:

         Метою прийняття зазначеного рішення є  установлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати відповідно норм чинного законодавства у сфері оренди,  поінформованість населення щодо комунального майна, яке може бути надано в оренду.

          Затвердження  Методики розрахунку плати та орендних ставок за оренду комунального майна Михайло-Коцюбинської ТГ дозволить найбільш ефективно та раціонально використовувати комунальне майно територіальної громади  та належно його утримувати. 

       

            Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є:

- забезпечення виконання  приписів Закону України «Про оренду державного та комунального майна»; 

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним і юридичним особам;

- правове забезпечення процесу управління і внесення плати за використання майна, що перебуває в комунальній власності громади;

- збільшення доходів місцевого бюджету;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

- забезпечення прозорості розрахунку орендної плати;

- впорядкування орендних відносин, зменшенню фінансового навантаження на окремі категорії орендарів, які надають соціально важливі послуги, зокрема у сфері охорони здоров’я та надання  медичної допомоги.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 - Залишити чинний регуляторний акт (Методика розрахунку плати, пропорції розподілу   та орендних ставок за оренду комунального майна Михайло-Коцюбинської територіальної громади  Чернігівського району Чернігівської області, затвердженої рішенням 35 сесії 7 скликання від  22.11.2019 року (зі змінами та доповненнями)

 

Невідповідність вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від  03.10.2019  № 157-ІХ.

Альтернатива є недоцільною.

 

 

Альтернатива 2 – прийняття  нового регуляторного акту ( Методика розрахунку плати  за оренду комунального майна  Михайло-Коцюбинської територіальної громади Чернігівського району

Чернігівської області)

 

Такий спосіб є найбільш ефективним з огляду на правила нормопроектувальної техніки та забезпечить досягненню цілей  регулювання у сфері оренди комунального майна та відповідність  Методики вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від  03.10.2019  № 157-ІХ.

Найбільш доцільна альтернатива

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

З урахуванням чинної редакції  Методики процедура передачі майна залишається не приведеною у відповідність до сучасних вимог ринку та змін законодавчої бази. Крім того, сама процедура передачі в оренду залишається тривалою в часі та не конкурентною у порівнянні з приватним сектором.

Альтернатива 2

Методика  забезпечує виконання планового завдання з надходжень місцевого бюджету від оренди.Збільшення внаслідок спрощення процедури передачі майна в оренду кількості договорів оренди та надходжень до місцевого  бюджету.

Відсутні

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

З урахуванням чинної редакції  Методики процедура передачі майна залишається не приведеною у відповідність до сучасних вимог ринку та змін законодавчої бази. Крім того, сама процедура передачі в оренду залишається тривалою в часі та не конкурентною у порівнянні з приватним сектором.

Альтернатива 2

1. Можливість підвищення соціальних стандартів для тих категорій громадян, які отримують виплати  з відповідних бюджетів.
2.
Збереження або створення нових робочих місць на підприємствах, які є орендарями комунального майна.
3. Забезпечення прозорої та швидкої процедури передачі майна в оренду громадянам - не суб'єктам господарювання.

Відсутні

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць (орієнтовно)

2

22

200

169

224

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,9

9,9

89,20

х

100%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Чинна редакція  Методики залишає не риведенною орендні відносини у відповідність до сучасних вимог ринку та змін законодавства. Процедура передачі в оренду залишається не конкурентною у порівнянні з приватним сектором

Альтернатива 2

1.Забезпечення  виконання положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від  03.10.2019  № 157-ІХ

2. Встановлення механізму  розрахунку орендної плати в залежності від статутсу орендаря.

3. Забезпечення прозорої процедури передачі майна в оренду суб'єктам господарювання, можливість планування та розвитку їх бізнесу.

Відсутні

             

 

 

 ВИТРАТИ
 суб'єкт
ів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

Чинна Методика

Проект Методики

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Не передбачені

Не передбачені

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Не передбачені

Не передбачені

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

Не передбачені

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

900

900

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

Не передбачені

8

Інше (уточнити), гривень

Не передбачені

Не передбачені

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

900

900

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

24

24

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

21 600

21 600

 

 

ВИТРАТИ

 суб'єктів  господарювання малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 Вимірювання впливу  регулювання на суб’єктів малого підприємництва :

  • кількість  суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 200 одиниць
  • питома вага  суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема  справляє вплив – 89,20 %

 

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Витрати

Чинна Методика

Проект Методики

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Не передбачені

Не передбачені

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Не передбачені

Не передбачені

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

Не передбачені

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

900

900

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

Не передбачені

8

Інше (уточнити), гривень

Не передбачені

Не передбачені

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

900

900

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

200

200

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

180 000

180 000

 

 

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

          За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступня досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 - Залишити без змін діючу редакцію Методики розрахунку плати за оренду комунального майна

1

Є найбільш недоцільним оскільки не дозволить досягнути цілей  регулювання.

Альтернатива 2 - Розробка нової редакції Методики розрахунку плати за оренду комунального майна

4

Є найбільш ефективним з огляду на правила нормопроектувальної техніки та забезпечить досягненню цілей регулювання у сфері оренди  комунального майна.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізм дії регуляторного акта:

           Згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передача комунального майна в оренду здійснюється шляхом проведення аукціону. Статтями 15 та 18 цього Закону передбачені виключення, коли  майно передається в оренду або  договора продовжуються без проведення аукціону. Як наслідок, розмір орендної плати формується  відповідно Методики.

           Проектом Методики пропонується залишити перевірений практикою механізм розрахунку орендної плати на основі незалежної оцінки та розміру орендної ставки  в залежності вид виду  майна,  способу його  використання та статусу орендаря.

          Таким орендарям, які надають соціально важливі послуги жителям громади (охорона здоров ’я, водопостачання),     організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного або місцевого бюджетів    планується встановити  річну орендну плату 1 гривня.

        Іншим орендарям передбачається встановити  диференційовані орендні ставки.

        Чинну Методику розрахунку плати, пропорції розподілу   та орендних ставок за оренду комунального майна Михайло-Коцюбинської територіальної громади  Чернігівського району Чернігівської області, затверджену рішенням 35 сесії  7 скликання від  22.11.2019 буде визнано такою, що втратила чинність.

 

        При цьому, з метою забезпечення сталості  та передбачуваності державного регулювання, розмір орендної плати за оренду  майна, визначений    Методикою в старій редакції, не підлягатиме перегляду  у зв’язку з прийняттям нової Методики  та  сплачуватиметься  орендарями  у встановленому  розмірі до закінчення  строків договорів оренди.

Організаційні заходи впровадження регуляторного  акта в дію:

Для впровадження вимог державного регулювання селищній раді  необхідно:

  • забезпечити інформування  про вимоги регуляторного акту  суб’єктів господарювання  шляхом оприлюднення регуляторного акта на офіційному веб-сайті  селищної ради;
  • організувати  виконання вимог регулювання.

Для впровадження вимог державного регулювання суб’єкта господарювання необхідно:

  • ознайомитися з вимогами регулювання;
  • організувати  виконання вимог регулювання.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат ані від органів  місцевого самоврядування, ані від суб'єктів господарювання.

Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта відповідає тим ресурсам, якими розпоряджається орган місцевого самоврядування, а також ресурсам суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія запропонованого проекту регуляторного акта.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків (становить 89,2 %), а одже необхідно здійснити розрахунок витрат на запровадження  регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 11 березня 2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено виконавчим комітетом  селищної ради  у період з 01.09.2021 р. по 20.10.2021 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників, консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Для запобігання поширенню хворобам, спричиненим вірусом COVID, опитування суб’єктів господарювання здійснювалось засобами  телефонного та елекронного зв’язку

25

Суб’єкти господарювання не заперечують проти затвердження Методики розрахунку плати за оренду комунального майна оренду в новій редакції

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 200 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 31 (одиниць) та мікропідприємництва 169 (одиниць).

 - питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 89,2 (відсотків).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Не передбачається

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Не передбачається

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Не передбачається

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Не передбачається

5

Інші процедури:

Оренда комунального майна

за середньою вартістю –  10% від  вартості  орендованого майна (визначеної шляхом проведення  експертної оцінки)

 

 

 

4 800

 

 

 

 

4 800

 

 

 

 

24 000

 

 

6

Разом, гривень/рік

за найбільшою вартістю

за найменшою вартістю

 (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

4 800

Х

24 000

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

200

8

Сумарно, гривень/рік

 

-

Х

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Не передбачається

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Не передбачається

11

Процедури офіційного звітування

Не передбачається

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Не передбачається

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

-

Х

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць (обраховано за кількістю орендарів, які можуть скористатись послугами)

200

200

-

16

Сумарно, гривень

-

Х

-

           

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Михайло-Коцюбинська селищна рада Чернігівського району Чернігівської області

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

30 хв.

36,11 грн/год

1

20 (укладання та переукладання договорів у 2021 році)

361,10

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення СГ

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

1. розрахунок плати за оренду

2. опублікування в ЕТС

 

 

1 год.

1 

 

 

 36,11грн/год

36,11 грн/год 

 

 

 1

 1

 

 

 

 20

20

 

 

722,2 

 722,2

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

1805,5

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

9027,5

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п’ять років, грн.

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання (за середньою вартістю)

4 800 грн./рік

24 000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

4 800 грн./рік

24 000

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

1805,5

9027,5

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

6605,5

33 027,5

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – корегуючі заходи не потребують розробки.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту необмежений; з можливістю внесення до нього змін та доповнень у разі зміни чинного законодавства України та в інших необхідних випадках.

 Методика  набере чинності з дня її офіційного оприлюднення.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого акта будуть:

- кількість нових договорів оренди комунального майна;

- кількість пролонгованих догорів оренди комунального майна;

- кількість припинених договорів оренди комунального майна;

- надходження коштів до місцевого бюджету від оренди комунального майна;

- загальна площа приміщень комунальної власності, переданих в оренду;

- приріст суб'єктів господарювання - орендарів загалом.

 

          Проект рішення «Про затвердження Порядку  передачі в оренду комунального  майна,

Методики розрахунку плати  та орендних  ставок за оренду комунального майнаМихайло-Коцюбинської об’єднаної територіальної  громади Чернігівського району Чернігівської області»  буде оприлюднено з метою обговорення та отримання від суб'єктів господарювання зауважень та пропозицій.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

          

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

          Для відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватись статистичний метод збору даних  шляхом моніторингу кількості укладених договорів оренди комунального майна та розміру надходжень від оренди до місцевого бюджету.

 

Здійснення відстеження результативності здійснюватиметься за допомогою статистичних даних.

 

В.о.селищного голови                                                                                  Т.В.  НЄМЧЕНКО

 

 

Підготував: спеціаліст-юрисконсульт                                                         С.М.  СЕТЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь