Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

АНАЛІЗ регуляторного впливу до проєкту рішення виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської селищної ради «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання»

Дата: 06.10.2021 16:41
Кількість переглядів: 545

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проєкту рішення виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської селищної ради «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» (далі – Аналіз)

 

Цей аналіз проєкту рішення виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської селищної ради «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (зі змінами та доповненнями).

 

Назва регуляторного акта: Проєкт рішення виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської  селищної ради «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» (далі – Рішення).

Регуляторний орган: виконавчий комітет Михайло-Коцюбинської  селищної ради.

Розробник документа: Михайло-Коцюбинська селищна рада.

Відповідальна особа: Брей Юрій Володимирович          

Контактні телефони: (0462) 91-68-27

 

  1. Визначення проблеми

 

На сьогоднішній день в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” склалася критична ситуація, яка спричинена невідповідністю діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання і реальних затрат на виробництво такого товару. Тарифи на теплову енергію затверджені постановою НКРЕКП від “30” листопада 2020 року за № 2254.

За час дії тарифів зростали витрати на виробництво теплової енергії, які не залежать від господарської діяльності товариства. Зокрема, вартість природного газу станом на вересень 2021 року зросла на 15,03% для населення та 284,0% для інших категорій сожвачів, транспортування природного газу на 10,00%, тариф на розподіл природного газу на 72,34% в порівнянні тарифів, які застосовані в розрахунку діючих тарифів на теплову енергію. Заробітна плата зросла на 36,96% у зв’язку  з тим, що середньозважений мінімальний прожитковий мінімум, закладений у діючому тарифі, становив 2 270,00 грн з коефіцієнтами Галузевої угоди, а у проєктних тарифах – 2 464,00 грн з коефіцієнтами Галузевої угоди. На такий же відсоток зросли відповідно і витрати на сплату до бюджету нарахувань на заробітну плату.

Через ріст перерахованих витрат виробництво і реалізація теплової енергії стали збитковими.

За результатами роботи за 2020 рік збитки від виробництва і реалізації теплової енергії становлять 77 338  тис.грн. без ПДВ, а за 6 місяців 2021 рік  - 93 223 тис. грн. без ПДВ.

Як наслідок, товариство відчуває нестачу у власних обігових коштах (отриманих від реалізації теплової енергії), в результаті чого зростає заборгованість за енергоносії, не виконуються в необхідних обсягах роботи з поточного та капітальних ремонтів обладнання, не здійснюється реконструкція і модернізація основних засобів.

Така ситуація ставить під загрозу стабільність постачання споживачам теплової енергії і може призвести до:

-    припинення чи суттєвого обмеження постачання теплової енергії споживачам смт.Михайло-Коцюбинське через відключення  об’єктів товариства від джерел газо-, електро-, та водопостачання за борги;

- виникнення заборгованості із заробітної плати;

- росту плинності кадрів;

- несвоєчасної оплати податкових платежів;

- нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і не в  повному обсязі розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових платежів;

- невиконання запланованих заходів підготовки підприємства до роботи в осінньо - зимовий період;

- не проведення реконструкції і модернізації основних засобів.

Негативним наслідком невідповідності тарифів на теплову енергію. Її виробництво, транспортування, постачання рівню їх економічно обґрунтованих витрат, є подальше старіння основних засобів підприємства та зростання рівня їх зносу.

В свою чергу, старіння основних засобів призводить до підвищення аварійності та зниження якості теплової енергії та її постачання.

Крім того, одним з основних чинників задля прийняття Рішення є те, що 08.07.2021 р. набула чинності постанова НКРЕКП від 07.07.2021 р. N 1085, якою внесені зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 р. № 308. Так, НКРЕКП втратила повноваження органу ліцензування для суб’єктів господарювання, які не підпадають під критерії регулювання НКРЕКП, визначені відповідними Ліцензійними умовами.

Отже, відповідно до законів та п. 26 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 609, зазначені суб’єкти господарювання перейшли під регулювання відповідних обласних, Київської міської державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, які на сьогодні наділені повноваженнями щодо здійснення ліцензування даного виду господарської діяльності та щодо встановлення тарифів відповідно.

Проблема невідповідності діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання і реальних затрат на виробництво такого товару не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки тарифи на теплову енергію є регульованими.  

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання

Так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 Так

 

 

  1. Цілі регулювання

 

Прийняття Рішення має на меті привести тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що надаються АТ „ОТКЕ" до рівня, що забезпечує:

утримання якості теплової енергії на рівні нормативної;

беззбиткову діяльність товариства відповідно до вимог чинного законодавства;

впровадження низки першочергових інвестиційних проєктів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів та здешевлення їх вартості;         

сповільнення темпів зносу основних засобів АТ «ОТКЕ».

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

3.1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів.

Альтернатива 2

 

Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів з відшкодуванням АТ «ОТКЕ» різниці між економічно обґрунтованим розміром та діючими тарифами на теплову енергію в повному обсязі.

Альтернатива 3

Часткове підвищення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання з повним відшкодуванням економічно - обґрунтованих витрат.

Альтернатива 4

Ухвалення виконавчим комітетом рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання».

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Дана альтернатива призведе до зміни надходжень до бюджетів усіх рівнів через збиткову господарську діяльність АТ «ОТКЕ». Крім того, така альтернатива буде мати негативний вплив на обсяги інвестицій, в тому числі міжнародні, в економіку держави, оскільки створює збитковість господарській діяльності. Враховуючи те, що АТ «ОТКЕ» є єдиним суб’єктом господарювання у сфері теплопостачання на території __________ територіальної громади, розвиток в галузі теплоенергетики вищевказаного регіону буде припинено.

Альтернатива 2

Відсутні

В даному випадку кошти на відшкодування різниці повинні виділятися з міського (сільського, селищного) бюджету. Обсяг дотації бюджет міста (села, селища) не спроможний виділити для підприємства. Це може привести до збільшення ризику невчасних розрахунків останнього по зобов’язаннях за енергоносії, матеріали, паливно-мастильні матеріали, затримки у виплаті заробітної плати, несвоєчасної сплати податків і зборів, що буде супроводжуватись зростанням кредиторської заборгованості, виставленням штрафних санкцій та іншими негативними наслідками. При передбаченні в міському (сільському, селищному) бюджеті коштів для АТ «ОТКЕ», їх краще використовувати на реконструкцію та модернізацію основних засобів, спрямовану на зниження собівартості теплової енергії. Крім того, до вищенаведеного слід додати всі без виключення витрати, що зазначені в Альтернативі 1.

Альтернатива 3

Відсутні

Дана альтернатива може бути прийнятною, але має свої недоліки через те, що частину коштів необхідно все ж таки буде виділяти з міського (сільського, селищного) бюджету для відшкодування збитків АТ «ОТКЕ». Крім того, до вищенаведеного слід додати всі без виключення витрати, що зазначені в Альтернативі 1.

Альтернатива 4

 

Приведення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що надаються АТ „ОТКЕ" до рівня, що забезпечує:

утримання якості теплової енергії на рівні нормативної;

беззбиткову діяльність товариства відповідно до вимог чинного законодавства;

впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів та здешевлення їх вартості;         

сповільнення темпів зносу основних засобів АТ «ОТКЕ»;

   розвиток інвестицій в теплоенергетичну галузь;

   збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Економія коштів споживачів при оплаті отриманої теплової енергії у порівнянні з проектними розрахунками тарифів на теплову енергію.

Скорочення підприємництва через збитковість господарської діяльності, що неодмінно призведе до скорочення робочих місць, негативному впливу на зайнятість населення, що, в свою чергу, негативно вплине на здоров’я, безпеку, права та гідність громадян. Неможливість здійснення АТ «ОТКЕ» заходів з реконструкції та технічного переоснащення призведе до негативного впливу на екологію.

Альтернатива 2

Економія коштів споживачів при оплаті отриманої теплової енергії у порівнянні з проектними розрахунками тарифів на теплову енергію.

Скорочення підприємництва через збитковість господарської діяльності, що неодмінно призведе до скорочення робочих місць, негативному впливу на зайнятість населення, що, в свою чергу, негативно вплине на здоров’я, безпеку, права та гідність громадян. Неможливість здійснення АТ «ОТКЕ» заходів з реконструкції та технічного переоснащення призведе до негативного впливу на екологію.

Альтернатива 3

Часткова економія коштів споживачів при оплаті отриманої теплової енергії у порівнянні з проектними розрахунками тарифів на теплову енергію.

Збільшення вартості теплової енергії. Скорочення підприємництва через збитковість господарської діяльності, що неодмінно призведе до скорочення робочих місць, негативному впливу на зайнятість населення, що, в свою чергу, негативно вплине на здоров’я, безпеку, права та гідність громадян. Неможливість здійснення АТ «ОТКЕ» заходів з реконструкції та технічного переоснащення призведе до негативного впливу на екологію.

Альтернатива 4

Приведення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що надаються АТ „ОТКЕ" до рівня, що забезпечує:

утримання якості теплової енергії на рівні нормативної;

впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів та здешевлення їх вартості;         

   розвиток інвестицій в теплоенергетичну галузь;

 позитивний вплив на здоров’я, безпеку, права та гідність громадян;

   можливість модернізації та технічного переоснащення у сфері теплоенергетики, сприяє у позитивному впливу на екологію.

Витрати, пов’язані із збільшення вартості теплової енергії.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

-

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Економія коштів суб’єків господарювання, які купують теплову енергію, при оплаті отриманої теплової енергії у порівнянні з проектними розрахунками тарифів на теплову енергію.

Дана альтернатива призведе до неякісного теплопостачання через невідповідність тарифів на теплову енергію їх економічно обґрунтованому розмірі, що в свою чергу матиме негативний вплив на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання.

Альтернатива 2

Економія коштів суб’єків господарювання, які купують теплову енергію, при оплаті отриманої теплової енергії у порівнянні з проектними розрахунками тарифів на теплову енергію.

Дана альтернатива призведе до неякісного теплопостачання через невідповідність тарифів на теплову енергію їх економічно обґрунтованому розмірі, що в свою чергу матиме негативний вплив на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання.

Альтернатива 3

Часткова економія коштів суб’єків господарювання, які купують теплову енергію, при оплаті отриманої теплової енергії у порівнянні з проектними розрахунками тарифів на теплову енергію.

Дана альтернатива призведе до неякісного теплопостачання через невідповідність тарифів на теплову енергію їх економічно обґрунтованому розмірі, що в свою чергу матиме негативний вплив на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання.

Альтернатива 4

Приведення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що надаються АТ „ОТКЕ" до рівня, що забезпечує:

утримання якості теплової енергії на рівні нормативної;

впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів та здешевлення їх вартості;         

   розвиток інвестицій в теплоенергетичну галузь;

   зріст продуктивності та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

Витрати, пов’язані із збільшення вартості теплової енергії.

               

 

На території Михайло-Коцюбинської селищної ради відсутні суб’єкти господарювання великого і середнього підприємництва.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

-

Альтернатива 2

-

Альтернатива 3

-

Альтернатива 4

-

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

4.1. Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива є не прийнятною, оскільки ситуація, що склалась на підприємстві, є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку - порушується режим та якість постачання теплової енергії, а саме товариство може опинитись на межі банкрутства.

Альтернатива 2

2

Дана альтернатива не розглядається як оптимальний варіант вирішення проблеми у зв’язку з тим, що кошти на відшкодування різниці повинні виділятися з міського (сільського, селищного) бюджету. Не дозволяє повністю досягнути поставлених цілей.

Альтернатива 3

2

Дана альтернатива може бути прийнятною, але має свої недоліки через те, що частину коштів необхідно все ж таки буде виділяти з міського (сільського, селищного)  бюджету для відшкодування збитків АТ «ОТКЕ».

Не дозволяє повністю досягнути поставлених цілей.

Альтернатива  4

4

Прийняття рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» дозволить повністю досягнути поставлених цілей, забезпечити встановлення економічно обґрунтованої вартості теплової енергії. 

 

 

4.2. Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Економія коштів суб’єків господарювання, які купують теплову енергію, при оплаті отриманої теплової енергії у порівнянні з проєктними розрахунками тарифів на теплову енергію.

Збитки АТ «ОТКЕ» через невідповідність вартості теплової енергії реальним затратам на її виробництво.

Проблемні питання не вирішуються

Альтернатива 2

Економія коштів суб’єків господарювання, які купують теплову енергію, при оплаті отриманої теплової енергії у порівнянні з проєктними розрахунками тарифів на теплову енергію. 

В даному випадку кошти на відшкодування різниці повинні виділятися з міського (сільського, селищного) бюджету. Обсяг дотації бюджет міста (села, селища) не спроможний виділити для підприємства. Це може привести до збільшення ризику невчасних розрахунків останнього по зобов’язаннях за енергоносії, матеріали, паливно-мастильні матеріали, затримки у виплаті заробітної плати, несвоєчасної сплати податків і зборів, що буде супроводжуватись зростанням кредиторської заборгованості, виставленням штрафних санкцій та іншими негативними наслідками. При передбаченні в міському (сільського, селищного) бюджеті коштів для АТ «ОТКЕ», їх краще використовувати на реконструкцію та модернізацію основних засобів, спрямовану на зниження собівартості теплової енергії. Крім того, до вищенаведеного слід додати всі без виключення витрати, що зазначені в Альтернативі 1.

Скорочення підприємництва через збитковість господарської діяльності, що неодмінно призведе до скорочення робочих місць, негативному впливу на зайнятість населення, що, в свою чергу, негативно вплине на здоров’я, безпеку, права та гідність громадян. Неможливість здійснення АТ «ОТКЕ» заходів з реконструкції та технічного переоснащення призведе до негативного впливу на екологію.

Дана альтернатива не розглядається як оптимальний варіант вирішення проблеми у зв’язку з тим, що кошти на відшкодування різниці повинні виділятися з міського (сільського, селищного) бюджету. Не дозволяє повністю досягнути поставлених цілей.

Альтернатива 3

Часткова економія коштів суб’єків господарювання, які купують теплову енергію, при оплаті отриманої теплової енергії у порівнянні з проєктними розрахунками тарифів на теплову енергію.

Дана альтернатива може бути прийнятною, але має свої недоліки через те, що частину коштів необхідно все ж таки буде виділяти з міського (сільського, селищного)  бюджету для відшкодування збитків АТ «ОТКЕ». Крім того, до вищенаведеного слід додати всі без виключення витрати, що зазначені в Альтернативі 1. Збільшення вартості теплової енергії. Скорочення підприємництва через збитковість господарської діяльності, що неодмінно призведе до скорочення робочих місць, негативному впливу на зайнятість населення, що, в свою чергу, негативно вплине на здоров’я, безпеку, права та гідність громадян. Неможливість здійснення АТ «ОТКЕ» заходів з реконструкції та технічного переоснащення призведе до негативного впливу на екологію.

Дана альтернатива може бути прийнятною, але має свої недоліки через те, що частину коштів необхідно все ж таки буде виділяти з міського (сільського, селищного)  бюджету для відшкодування збитків АТ «ОТКЕ».

Не дозволяє повністю досягнути поставлених цілей.

Альтернатива 4

Приведення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що надаються АТ „ОТКЕ" до рівня, що забезпечує:

утримання якості теплової енергії на рівні нормативної;

беззбиткову діяльність товариства відповідно до вимог чинного законодавства;

впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів та здешевлення їх вартості;         

сповільнення темпів зносу основних засобів АТ «ОТКЕ»

Витрати, пов’язані із збільшення вартості теплової енергії. 

Вирішується проблемне питання, зазначене у пункті 1 даного аналізу.

 

4.3. Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Рейтинг

Аргументація щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

1. Не вирішуються проблемні питання.

X

Альтернатива 2

1. Не вирішуються проблемні питання.

X

Альтернатива 3

1. Не вирішуються проблемні питання.

X

Альтернатива 4

1. Досягнення вирішення проблемного питання, порушеного у пункті 1 даного  аналізу.

1. Додаткових зовнішніх чинників не передбачається.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми       Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2. цього Аналізу у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою створення проекту рішення є безпосереднє вирішення поставленої проблеми.

Особливості правового регулювання ціноутворення у галузі постачання теплової енергії виявляються у відсутності оперативних засобів регулювання ціни самим суб’єктом господарювання за умови неодноразових змін цінових параметрів ресурсів, що мають визначальне значення для формування реальної собівартості продукції, що виробляється. Дотримання чинних процедур прийняття регуляторних актів щодо змін тарифів на постачання теплової енергії, у певній мірі позбавляє, з огляду на тривалий характер підготовки управлінських рішень, такий регуляторний акт практичної цінності. Оптимальним вирішенням проблеми є делегування господарюючим суб’єктам у сфері теплоенергетики права внесення пропорційних змін (в межах того чи іншого директивно встановленого відсотку вартості одиниці продукції) до чинних тарифів у відповідності до змін цінових характеристик складових тарифу. Враховуючи те, що зміна на законодавчому рівні процедури затвердження тарифів на постачання теплової енергії у наведеному розрізі потребує значних часових та матеріальних видатків, а також обмеженість кола суб’єктів законодавчої ініціативи, можливість досягнення мети у разі прийняття рішення має високий ступінь вірогідності також і з огляду на безальтернативний характер засобу вирішення поставленої проблеми.

            Виконання вимог акта та досягнення мети його прийняття перебуває у прямій залежності від того чи іншого типу поведінки споживачів теплової енергії, що буде обрано ними після набуття чинності регуляторним актом. Обмеженість дієвих засобів впливу примусового характеру на порушників порядку оплати теплової енергії містить загрозу виникнення кризи неплатежів та втрату корисного ефекту впровадження рішення. Соціальне значення рівня тарифів може бути використане тими чи іншими політичними утвореннями для лобіювання власних інтересів із залученням груп соціально маргінальних осіб до участі у акціях громадянського волевиявлення, що також потенційно може призвести до формування негативного ставлення до факту набуття регуляторним актом  чинності.

            В свою чергу, позитивними факторами для реалізації поставленої мети є виконання АТ «ОТКЕ» власних зобов’язань з постачання теплової енергії перед споживачами у повному обсязі, забезпечення ефективності заходів з підвищення відносного та абсолютного показника збору платежів за спожиту товарну продукцію, впровадження енергозберігаючих технологій, зменшення втрат теплової енергії у магістральних та розподільних теплових мережах.

 Для розвязання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти виконавчим комітетом Михайло-Коцюбинської селищної ради рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання», яка постачається АТ «ОТКЕ»

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на встановлення економічно обґрунтованої вартості теплової енергії, її виробництва, транспортування, постачання.

Даний спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного рішення всіма учасниками правовідносин у сфері теплопостачання.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимог.

Запропонований проєкт регуляторного акта передбачає витрати органів місцевого самоврядування.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Рішення виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської селищної ради «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє щодо невизначеного кола осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території Михайло-Коцюбинської територіальної громади, та строк дії якого у відповідності до постанови КМУ № 869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» становить 1 (один) рік.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету  Михайло-Коцюбинської селищної ради «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» визначатиметься за такими показниками:

1.Показники якості постачання теплової енергії.

           2. Показники   прибутковості   чи   збитковості   підприємства   (за   рік та щоквартально).

           3. Рівень відшкодування встановленими тарифами витрат на теплову енергію.

            4. Показники витрат та втрат ресурсів (питомі витрати умовного палива та електроенергії, втрати теплової енергії в теплових мережах, продуктивність праці).

            5. Показники вивчення громадської думки щодо стану теплопостачання в селищі, поліпшення іміджу підприємства.

   6. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та населення з основних положень регуляторного акта.

Зі змістом проєкту рішення виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської селищної ради можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці Михайло-Коцюбинської селищної ради (www.mkocubynska-gromada.gov.ua) в розділі Офіційні документи та публічна інформація, підрозділ Регуляторна діяльність.

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Здійснюватиметься базове та повторне відстеження результативності цього регуляторного акта в межах строків, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття, у формі звіту.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта використовуватиметься інформація АТ «ОТКЕ», Михайло-Коцюбинської селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                                                         


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь