Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

РЕГЛАМЕНТ виконавчого комітету та виконавчих органів Михайло-Коцюбинської селищної ради

Дата: 16.01.2021 08:44
Кількість переглядів: 693

 

Регламент

виконавчого комітету та виконавчих органів

Михайло-Коцюбинської селищної  ради

1. Загальні положення

Порядок діяльності виконавчих органів Михайло-Коцюбинської селищної  ради

і посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями селищної ради та даним Регламентом.

 1. Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів Михайло-Коцюбинської селищної  ради (надалі – Регламент)  затверджується рішенням сесії ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
 2. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту.
 3. Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів ради регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради (надалі - виконком) та виконавчих органів ради.
 4. Дотримання Регламенту є обов’язковим для членів виконавчого комітету, працівників усіх виконавчих органів ради.
 5. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, голови громади її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 6. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 7. Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні ради. В особливих випадках за розпорядженням селищного голови Михайло-Коцюбинської селищної  ради (далі – селищний голова) або рішенням виконавчого комітету місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання).
 8. На будівлях, де розміщено виконавчий комітет та інші виконавчі органи ради, піднімається Державний Прапор України.
 9.  Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради є українська мова.
 10. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.
 11. Відкритість засідань виконкому та виконавчих органів ради забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце засідань усіх виконавчих органів, у тому числі шляхом оприлюднення графіків засідань у спосіб, визначений виконкомом.
 12. Проєкти актів та акти виконавчих органів Михайло-Коцюбинської селищної  ради підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 13. На офіційному веб-сайті селищної ради  оприлюднюється інформація (план роботи, порядки денні засідань виконавчого комітету, рішення виконавчого комітету, крім рішень, які містять конфіденційну інформацію) згідно Закону України “Про доступ до публічної інформації ”:

 

 1. Склад та повноваження виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою.
  2. Виконавчий комітет очолює голова Михайло-Коцюбинської селищної  ради.
  3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі голови селищної ради, першого заступника селищного голови, заступника селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконкому за посадами входять секретар та старости Михайло-Коцюбинської селищної  ради.

       До моменту затвердження старост Михайло-Коцюбинської селищної  ради, рада своїм рішенням може включити до складу виконавчого комітету осіб, на яких покладено виконання обов’язків старости Михайло-Коцюбинської селищної  ради.

       Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Михайло-Коцюбинської селищної  ради.

  1. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря.
  2. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.
  3. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Михайло-Коцюбинської селищної  ради, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

  1. У випадку відсутності селищного голови організацію та скликання засідань забезпечує посадова особа, яка здійснює його повноваження.

 

 1. Організація роботи та звітування виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Планування роботи виконавчого комітету та виконавчих органів ради є одним із основних засобів виконання бюджету та програми соціально-економічного розвитку громади, інших цільових програм.
  2.  Діяльність виконкому організовується відповідно до річного плану роботи.
  3.  Плани роботи виконкому розробляються на основі рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень селищного голови та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів  ради, депутатів  ради, петицій громадян.
  4. План роботи виконкому повинен включати:
 • перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;
 • перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень голови громади, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;
 • перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.
  1. До плану роботи виконкому в обов'язковому порядку включаються питання:

-   про програму соціально-економічного розвитку громади, місцевий бюджет та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

-   про роботу виконавчих органів ради;

-   про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

  1. План роботи виконавчого комітету на рік та на квартал затверджується рішенням виконавчого комітету.
  2. Звітування
   1. Голова громади, періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями.
   2. Члени виконавчого комітету повинні проводити зустрічі з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у громадських  слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку.

 

 1. Порядок підготовки та проведення засідань виконавчого комітету ради
  1. Засідання виконавчого комітету  ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання. На вимогу виконкому, виконавчих органів керівники розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.
  2. Підготовка проєктів рішень.
   1. Цільова спрямованість проєктів рішень виконавчого комітету визначається річним та квартальними планами роботи виконкому, рішеннями  ради, органів виконавчої влади, дорученнями  голови громади, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.
   2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.
   3. Проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити наступні суб’єкти:
 • селищний голова;
 • секретар ради;
 • заступники  селищного голови (згідно із функціональним розподілом повноважень);
 • керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;
 • члени виконавчого комітету;
 • спеціалісти селищної ради;
 • старости (з питань, обсяг яких визначений законодавством).
   1. Проєкти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.
   2. До проєкту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік фізичних або юридичних осіб, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності – висновки відповідної комісії ради чи виконкому.
   3. До проєктів рішень, що готуються у відповідності та на виконання актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних актів.
   4. До проєкту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.
   5. Проєкти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу селищного голови, а в разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження, можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконавчого комітету, за умови їхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконавчого комітету від загального його складу.
  1. Скликання виконкому, підготовка засідання.
   1. Скликає засідання виконавчого комітету голова громади. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  надсилає повідомлення про призначення засідань виконавчого комітету виконавчим органам ради, членам виконавчого комітету.
   2. Засідання виконавчого комітету  ради проводяться  один раз на місяць: в третю середу.
   3. Підготовку засідань організовує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
   4. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи  ради можуть залучати відповідних фахівців.
  2. Порядок денний виконкому.
   1. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету формує проєкт поряду денного з урахуванням усіх отриманих звернень, пропозицій щодо розгляду конкретних питань. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету, як правило, готується не пізніше, ніж за два дні до засідання керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету під керівництвом селищного голови.
   2. Порядок денний оприлюднюється у спосіб, визначений для проєктів актів виконавчих органів ради, а також не пізніш як за два дні до проведення засідання виконкому надсилається (електронною поштою) разом із проєктами рішень секретарю ради та членам виконкому.
  3. Порядок проведення засідання виконавчого комітету
   1. Засідання виконавчого комітету  ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
   2. Головує на засіданні виконавчого комітету ради селищний голова, а в разі його відсутності – посадова особа, яка здійснює його повноваження.
   3. Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання.
   4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.
  4. Проведення засідання виконкому
   1. Головуючий на засіданні виконкому:
 • веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
 • надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;
 • вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень;
 • вносить на голосування проєкти рішень (за основу та в цілому);
 • оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;
 • забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.
   1. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного, ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.
   2. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.
   3. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проєкту рішення, співдоповідей.
   4. Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу.
   5. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.
   6. Будь-яка особа, присутня на засіданні має право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проєкт рішення.
   7. На засіданні виконкому встановлюється наступна тривалість виступів:
 • для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;
 • для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин;
 • для оголошення запитань – до 1 хвилини;
 • для відповіді на запитання – до 2 хвилин;
 • для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проєкту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.
   1. Особи, присутні на засіданнях виконкому, повинні утримуватися від публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності посадових осіб Михайло-Коцюбинської селищної ради, інших присутніх на засіданні осіб. Не допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.
   2. Під час проведення засідань не допускаються порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За необхідності виконком може ухвалити у процедурному порядку рішення про видалення з місця проведення засідання особи, чия поведінка порушує Регламент чи громадський порядок.
  1. Скорочене обговорення.
   1. За процедурним рішенням членів виконавчого комітету обговорення може бути проведено за скороченою процедурою, в межах якої головуючий оголошує назву проєкту рішення, а доповідач виступає із короткою доповіддю, у який засвідчує важливість рішення, його відповідність законодавству та потребу для громади. Після цього головуючий ставить питання на голосування. У випадку проведення обговорення за скороченою процедурою не може бути обмежено права присутніх осіб на виступ, якщо вони наполягають на цьому. Головуючому заборонено ставити питання на голосування, якщо усі бажаючі, у встановленому цим Регламентом порядку не використали права на виступ.
   2. Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне голосування (пакетне голосування) може бути використано як виняток із метою розгляду очевидних і безспірних питань. Але при цьому повинно бути обов’язково дотримано вимогу про коротку доповідь автора (авторів) проєкту рішення (рішень), в порядку визначено п. 4.7.1. Регламенту. Пакетне голосування є неприпустимим, якщо проти цього заперечує хоча б один з присутніх членів виконавчого комітету.
  2. Голосування.
   1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проєкту рішення. В разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень,  проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень. Якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проєкт рішення ставиться на голосування відразу в цілому.
   2. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора проєкту рішення, зміна, доповнення до проєкту можуть бути поставлені на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.
   3. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.   
   4. Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші вигуки заборонені.
   5. Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.
   6. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті.
   7. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами виконкому шляхом голосування без обговорення.
   8. Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому. У разі відсутності члена виконкому під час обговорення та/або голосування з окремого питання про це робиться відмітка у протоколі.
  3. Особливості позачергових засідань.
   1. В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду, щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків голова громади  своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проєктів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.
  4. Фіксування засідання виконавчого комітету.
   1. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Михайло-Коцюбинської селищної ради. Протягом 10 робочих днів після засідання виконкому оформляється протокол засідання; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; протягом якого часу відбувалось засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; перелік присутніх на засіданні осіб із правом дорадчого голосу, керівників виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій; перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (ухвалено одноголосно; кількість голосів за проєкт рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено), номери ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу; доручення, ухвалені виконавчим комітетом за результатами обговорення окремих питань.
   2. Протоколи засідань виконкому підписує  селищний голова, або особа, що виконує його обов'язки. Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою селищної ради.
   3. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітет, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має номер, дату і підпис селищного голови, а у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження.
   4. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року.
   5.  Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.
   6. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.
   7. Протоколи засідань виконавчого комітету  ради та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються в Михайло-Коцюбинській селищній раді протягом 5 років, після чого передаються до архіву.

 

 1. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету. Контроль за виконанням рішень.
  1. Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання  виконкому селищний голова  підписує ухвалені виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка селищної ради.
  2. Рішення виконавчого комітету оприлюднюється в термін 10 робочих днів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності із дня їх оприлюднення, якщо виконкомом не встановленобільш пізній час. Рішення ненормативного характеру набувають чинності у день їх прийняття.
  3. Скасування рішень виконавчого комітету
   1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом

 

6. Порядок підготовки розпоряджень селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 1. Селищний голова видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.
 2. Розпорядження  селищного голови, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території ради юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності.
 3. Проєкти розпоряджень готує спеціаліст-юрисконсульт, який відповідає за кадрові питання. У разі, коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком виконавцям, головним розробником є виконавець, зазначений першим у резолюції, інші – сприяють головному розробнику та надають відповідну інформацію.
 4. Підготовка проєктів розпоряджень голови громади, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.
  1. Розпорядження набуває чинності після його підписання головою громади (або особою, яка виконує його обов’язки) та реєстрації.
  2. Спеціаліст селищної ради, на якого покладено функції із здійснення інформаційної роботи, доводить розпорядження селищного голови з найбільш важливих питань життєдіяльності громади до відома громадськості через засоби масової інформації (веб - сайт громади).

 

 1. Організація діяльності робочих органів, що утворюються виконкомом та селищним головою
  1. Виконком та селищний голова для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, передбачених законодавством, координації дій виконавчих органів  ради, підприємств, установ і організацій під час виконання відповідних завдань, розроблення проєктів рішень, програм економічного, соціального і культурного розвитку громади, здійснення контрольних функцій, комплексних перевірок стану справ в тій чи іншій сфері господарювання та на виконання нормативних документів органів місцевого самоврядування, а також для вирішення оперативних питань можуть утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи, комітети, координаційні ради тощо).
  2. До складу робочих органів відповідно до покладених на них завдань включаються перший заступник селищного голови, заступник  селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, начальники структурних підрозділів, представники виконавчих органів  ради, а також депутати  ради (за їх згодою), представники інших органів та/або юридичних осіб, підвідомчих  раді, громадських організацій, фізичні особи-підприємці, науковці та інші фахівці.
  3. Організаційною формою роботи робочого органу є засідання, які проводяться за 5 днів до засідання виконавчого комітету, або за потребою, якщо інше не передбачено положенням про нього. Робочі органи працюють відкрито і гласно. На засіданнях робочих органів ведеться протокол. Ведення протоколу здійснює секретар робочого органу. Протокол засідання підписується головою та секретарем робочого органу. Внесені рекомендації, висновки робочого органу озвучуються на засіданнях виконавчого комітету.

 

 1. Висвітлення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється через постійне оновлення інформації на веб-сайті ради.
  2. Керівники виконавчих органів  ради:

- з метою анонсування подій та подальшого їх висвітлення подають необхідні матеріали заступнику селищного голови, на якого покладено функції із здійснення інформаційної роботи, за дві доби до запланованого заходу для розміщення інформації на веб-сайті ради;

- для оперативного розміщення новин на веб-сайті  ради  після проведення заходу подають заступнику селищного голови, на якого покладено функції із здійснення інформаційної роботи, змістовну та об’єктивну інформацію про відповідний захід.

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Михайло-Коцюбинської селищної ради                                                                     К.БАБИЧ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь