A A A K K K
для людей із порушенням зору
Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Звіт завідувача Михайло-Коцюбинським ДНЗ (ясла-сад) «Пролісок» Петрик В.М. 2019-2020н.р.

Дата: 03.07.2020 08:46
Кількість переглядів: 2231

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Заклад дошкільної освіти «Пролісок» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту» (2017),

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цівільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Программою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (2017)

-Базового компоненту /нова редакція/, а також, відповідно власного Статуту,  річного плану роботи ДНЗ.

   ДНЗ  «Пролісок» має статус: заклад дошкільної освіти (ясла-сад). Юридична адреса: вул. Шевченка, 41, смт. М – Коцюбинське, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15552 т.681546

Заклад дошкільної освіти  функціонує з 1957 року, проектна потужність  60 місця, в 2019 – 2020 н.р. виховувалось 72 дітей   дошкільного віку, що значно перевищує нормативні та санітарно – гігієнічні вимоги перебування дітей в закладі. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та за віковими ознаками. У дошкільному закладі функціонують  3 групи  передшкільного віку:  молодша, середня, старша.

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини,  свідоцтва про народження дитини, заяви батьків та на підставі рішень виконавчого комітету М – Коцюбинської селищної ради.

Режим роботи закладу: 10,5 год, з 7.30 до 18.00, заклад працює за 5-ти денним графіком роботи;
вихідні дні – субота, неділя
, святкові.  

Групові приміщення ч забезпечені ігровим інвентарем,  мають сучасний інтер’єр.

Розвивально - ігрове середовище дитячого садка  організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Заняття з пізнавального розвитку проходять в ігрових кімнатах груп. Заняття з музичної та фізичної діяльності, за відсутності музичної та спортивної зали, також проходять в ігрових кімнатах. Кожна вікова група забезпечена прогулянковим  майданчиком.

          Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.        Діяльність дошкільного  навчального  закладу регламентується планом  роботи на навчальний рік і літній період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. Зміст та завдання освітнього  процесу в закладі   визначається   Базовим   компонентом  дошкільної освіти та чинною програмою  розвитку дітей дошкільного віку. 

Кадрове забезпечення

Кількість педагогічних працівників 7, за посадами: завідувач -1, вихователі – 5, музичний керівник – 1, інструктор з фізичної культури – 1 (0.25 шт. од). Педагогів з повною вищою освітою - 6; неповною вищою – 1. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме:  спеціаліст вищої категорії – 1; спеціаліст І категорії – 2; спеціаліст ІІ категорії – 2 ; спеціаліст – 1, молодший спеціаліст – 1.   Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з перспективним планом та відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників № 930 від 06.10.2010 р. (із змінами), інших нормативно-правових документів. В 2019 – 2020 н.р. пройшли атестацію  2 педагоги.     Належна увага в 2019 - 2020 навчальному році приділялась підвищенню професійного рівня  педагогічного колективу. Усі педагоги дошкільного навчального закладу були охоплені різноманітними формами підвищення педагогічної майстерності: семінари, майстер – класи. За  навчальний рік на курсах при Чернігівському ОІППО ім. К.Д. Ушинського підвищили фахову  кваліфікацію 4 педагоги  (Бабич О.М., Ланько М.А., Петрик В.М., Пчолинска С.Й.). Педагогічні кадри закріплюються за віковими групами наказом по ДНЗ на початку навчального року. Кожен педагог закладу зорієнтований на удосконалення освітнього процесу, реалізації принципів демократизму, відкритості та доброзичливості.

Управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі

 Керівництво дошкільним закладом «Пролісок» здійснює завідувач ДНЗ, управління -  відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму М – Коцюбинської селищної ради.

        Постійно діючим колегіальним управлінським органом в закладі є педагогічна рада. Органами громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ здійснює завідувач, координує роботу всіх структурних підрозділів, веде ділову документацію закладу.

 На основі аналізу освітньої роботи визначаються проблемні завдання коллективу на навчальний рік, теми педагогічних рад. Враховуючи напрямок роботи закладу (народознавчий) та проблему: «Підвищення якості дошкільної освіти шляхом створення національного освітнього середовища в ДНЗ» та відповідно до листа МОН України від 02.07.19 за № 1/9-419 «Про організацію освітньої роботи в ДНЗ у 2019-2020 н.р.», були обрані пріоритетні завдання освітньої роботи. Задля реалізації визначених завдань та підвищення професійної компетентності були проведені такі форми методичної роботи: педради -  4, семінари, методичні об єднання, консультації індивідуальні та групові для педагогів. Ефективною формою методичної роботи з педагогами є проведення колективних переглядів різноманітних форм роботи з дітьми та відкриті покази, які зазвичай передують проведення педагогічних рад та ін.. форм методичної роботи. Протягом навчального року були проведені колективні перегляди: «Педтехнологія Х.Кюізенера» Пчолинска С.Й, «Чарівний пісок» Бабич О.М., «Малючок – здоров ячок» (Ланько М.О.).

 Згідно річного плану проведені виробничі наради, на яких були розглянуті актуальні питання: «Підсумки проведення літнього періоду», «Створення безпечного середовища в ДНЗ», «Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку та дотримання трудової дисципліни в колективі», «Підготовка до нового навчального року ».                                                    

Наради при завідувачу проводилися за потреби. Питання, які виносилися на наради, пов’язані з вирішенням різноманітних напрямків роботи в колективі: освітянських, адміністративних, господарських.

В 2019 – 2020 н.р. було проведено ряд тематичних вивчень організації життєдіяльності дітей а саме: підготовка груп до нового навчального 2019 – 2020 року (підсумк.); стан освітнього процесу та оснащення розвивального середовища в середній молодшій групі (кмпл.); стан освітньої роботи зекологічного виховання дошкільників (тем.); ведення документації педагогічними працівниками (опер.); розвиток фізичних умінь і навиків дошкільників (тем.). Перевірки показали, що вихователі усіх груп з відповідальністю ставляться до підготовки та проведення занять, в своїй роботі здійснюють диференційований підхід до навчання та виховання дітей, використовують інноваційні технології та ІКТ, дотримуються вимог чинної програми та Базового компоненту дошкільної освіти. Щомісячно завідувачем перевірялися календарні, перспективні плани  роботи з дітьми. Пропозиції та висновки щодо планування обговорювалися з вихователями на нарадах, методоб єднаннях.

Відповідно до вимог часу вихователі закладу впроваджують в освітній процес  інноваційні педтехнології: «Сендплей» (Бабич О.М.), палички Кюізенера (Пчолинска С.Й.), Кзкотерапія (Ковган Н.І.),  педтехнологія К.Орфа (Томилко Л.М.), педтехнологія Л.Бейби (Ланько М.О.). В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи закладу. Впроваджуючи інноваційні технології та ІКТ в освітній процес педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття, що дало можливість вихованцям вирішувати різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювати свої судження. Але забезпечення педагогічного процесу та саме впровадження освітніх інновацій здійснюється коштом самих педагогів та ініціативних батьків.

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до участі у житті закладу, відбувалась через групові батьківські збори (1 раз на квартал), загальні батьківські збори (2 рази на рік), таких форм роботи як День відкритих дверей, Школа молодих батьків. Але найдієвішою формою роботи з батьками є групові збори. Провідне місце у формуванні особистості дитини належить сім’ї. Вся робота педагогів була спрямована на підвищення педагогічних знань батьків, озброєння методами навчання і виховання дітей у сім’ї. Вихователями систематично надавалась консультативна допомога батькам (індивідуальна, групова). Проводилися тематичні круглі столи, в інформаційних куточка висвітлювались питання стосовно навчання, виховання, організації харчування дітей. Особливої уваги заслуговують проведення тематичних свят, музичних, спортивних розваг за участю батьків та дітей, творчих виставок спільних робіт батьків та дітей, які вражають своєю образністю, креативністю, естетичністю. Так у вересні 2019 року на базі Андріївського ДНЗ було проведене спортивне свято «Веселі старти»  за участю спортивних команд садків ОТГ. Спортивна команда  «Проліски» посіла в змаганнях почесне третє    місце ( Томилко Ю.А. - інструктор з фізкультури).

 

Наступність ДНЗ та початкової школи.

На виконання завдань наступності між дошкільною і початковою ланками освіти складений план співпраці педагогічного колективу «Пролісок» та М – К оцюбинської гімназії  у забезпеченні єдиного освітнього простору дитини на етапі переходу її від дошкільної до початкової ланки освіти. Про підсумки роботи закладів щороку заслуховується інформація на засіданні педагогічної ради. Взаємодія ДНЗ і гімназії з підготовки дітей до шкільного навчання здійснювалася через використання в освітній роботі творів про школу, знайомства з правилами поведінки школярів, сюжетно – рольових ігор на шкільну тематику.  З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі організовувались екскурсії до школи, до бібліотеки, стадіону. Запрошувались школярі початкової школи до спільного проведення свят.

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі проводилися такі форми роботи:

 •   читання творів про школу;
 •   ознайомлення вихованців з правилами поведінки в школі;
 •  організація екскурсій дітей старшого дошкільного віку до школи;
 • організація виставок дитячих робіт «Здрастуй, школа».

Проводились різні форми роботи і серед батьків, а саме:

 • проведені консультації: «Особливості розвитку дошкільнят шостого року життя», «Формування самостійності у майбутніх школярів», «Ідеальний першокласник. Яким йому бути?», «Щоб дитина не загубилася у школі»;
 • були запрошені представники гімназії для зустрічі з батьками майбутніх першокласників на батьківські збори старшої вікової групи;
 • в старшій групі оформлювались куточки з методичними рекомендаціями на тему «Дитина йде до школи». В жовтні місяці для педагогів початкової школи був проведений семінар  - практикум «Особливості організації ронкових зустрічей в ДНЗ» (вихователь С.Й. Пчолинска). Мета заходу – підготовка дошкільників до робочого дня,  спрямована на розвиток почуття доброти, любові та емоційного благополуччя, від якого залежить якість проживання дня дитиною в дошкільному закладі.

 Традиційно, у лютому місяці для педагогів початкової школи вихователями старшої вікової групи проводиться відкритий перегляд організованої діяльності з певних напрямків освітнього процесу. Така форма роботи сприяє формуванню та налагодженню дружніх, ділових стосунків між педколективами, вчителів та вихованців ДНЗ.                                     

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

 Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року. Продукти харчування в повному обсязі постачає  ВАТ Базис, СПД Орловський, Чернігівський хлібокомбінат № 2. Продукти мають сертифікати якості та ветеринарні висновки на м’ясо-молочну продукцію.

    Харчоблок забезпечено необхідним інвентарем та технологічним обладнанням морозильна камера, холодильна камера - 2, побутова м’ясорубка, електрична духова шафа, електрична плита, виробничі столи покриті нержавіючою сталлю, промарковані обробні дошки, кухонний посуд – все знаходиться в задовільному та робочому стані.

Кадрове забезпечення харчоблоку наступне : кухар, підсобний робітник харчоблоку. В ДНЗ організоване 3 триразове харчування.

     Вартість харчування в 2020 році становить 25.00 грн ( рішенням сесії 25 сесія 7 скликання від 21.12.19) . В порівнянн з 2019 роком -  без змін. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей  у розмірі, що складає  60 відсотків  від вартості харчування на день. Діти пільгових категорій (батьки учасники АТО)  -  харчуються безкоштовно, 50% від загальної вартості – діти із багатодітних, малозабезпечених сімей. На літній період плата збільшується на 10% для придбання свіжих фруктів, овочів, соків.

Плата за харчування дітей вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного закладу. Але трапляються випадки, коли батьки не дотримуються фінансової дисципліни щодо сплати за харчування дитини в ДНЗ. В закладі ведеться вся необхідна документація з харчування, книги бракеражу сирої, готової продукції, журнал  виконання норм з харчування та інші. З метою забезпечення збалансованого харчування   складається двотижневе перспективне меню на кожний сезон окремо. Контроль за технологічним процесом приготування страв показав, що кухар дотримується технологічного процесу приготування їжі, нормативного об’єму страв, графіка видачі їжі. Щоденно сестрою медичною закладу відбираються добові проби, здійснюється контроль за якістю страв та харчуванням дітей у групах, адміністрацією ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування. Аналіз виконання норм харчування показав, що недостатнім в раціоні дітей залишається кількість рибних, молочних та кисломолочних продуктів, яєць, фруктів, овочів, соків. Причиною невиконання натуральних норм харчування є фінансова обмеженість вартості одного дітодня в закладі та зростанням цін на продукти харчування, що не дають можливості забезпечити збалансований раціон дітей.                           

 За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах. Контроль за санітарно-гігієнічним станом ДНЗ ведеться сестрою медичною закладу, Держпродспоживслужбою та Чернігівським ОЛЦ   МОЗУ, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

Вихователі та обслуговуючий персонал, який бере участь у організації харчування дітей ознайомлені з питання гігієнічного  та естетичного виховання дітей. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота з батьками щодо харчування дітей вдома. Всі працівники закладу 1 раз на 6 місяців проходять планові періодичні медичні огляди.

Медичне обслуговування

  Антропометричні виміри дітей проводять щоквартально,  аналіз захворюванності проводиться 1 раз на півроку сестрою медичною.  

Протягом 2019 - 2020 н.р.  педколектив закладу продовжував роботу  зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя.    

         Значна увага приділялася питанню валеологічного виховання та безпеки життєдіяльності вихованців. Проводились сезонні  «Тижні безпеки дитини», щомісячно Дні здоров я, День фізичної культури та спорту, що є  поліпшенням якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС.

  З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на  виконання цих  завдань, були сплановані та проведені відкриті заняття з фізичного розвитку та з безпеки життєдіяльності дітей. Питання охорони життя і здоров я дошкільників  включаються  педагогічних рад.Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців сестрою медичною.

Для зниження захворюваності коллективом та лікарем- педіатром М – Коцюбинської амбулаторії Мельник О.П. ведеться копітка робота, зокрема це:

  -   Організація роз’яснювальної роботи профілактики дитячихзахворювань серед батьків.

 • Систематичне щеплення дітей.
 • Дотримання вимог Санітарного регламенту для ДНЗ.
 • Здійснення загартування вихованців у відповідності до сезону.
 • Організація фізичного виховання.
 • Чітке дотримання режиму в ДНЗ та вдома.

 Санітарно – прсвітницька  робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в літній період. Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались  на загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, групових та загальних батьківських зборах, ухвалювались  дієві  рішення, про що свідчать протоколи проведених заходів. 

Дотримання вимог охорони праці

 Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці (протокол №2 від 04.05.2018 засідання комісії відділу освіти), інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, тренінги надання першої домедичної допомоги. На початку кожного сезону проводилося обстеження спортивного, ігрового обладнання на території дошкільного закладу та в групових кімнатах.

 Розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору та роботи з охорони праці у ДНЗ на 2019 – 2020 навчальний рік. У 2019 році  придбано спецодяг – рукавиці робочі (20 од).  В жовтні місяці в ДНЗ проведено день охорони праці - це сприяло поліпшенню профілактичної роботи щодо запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій під трудового процесу. Головним завданням такої роботи є привернення уваги колективу навчального закладу, батьків, громадськості до проблем охорони праці, допомога в усвідомленні пріоритетності безпечного та нешкідливого проведення освітнього процесу. Випадків травматизму виробничого характеру в дошкільному закладі не зафіксовано.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В фойє закладу розміщені поліграфічні стенди з безпеки життєдіяльності дошкільника. В дошкільному закладі встановлено протипожежну сигналізацію.  Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб за дотримання протипожежного режиму. Проводяться евакуаційні тренінги на випадок виникнення пожеж, тижні безпеки життєдіяльності. Практично відпрацьовані заходи евакуації дітей з приміщень дошкільного закладу. Під час тематичних тижнів з БЖ розігруються проблемні ситуації з дошкільниками, сюжетно – рольові ігри, бесіди, конкурс малюнків. Але поруч з цим  існує потреба встановлення пожежного гідранту.

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази

Облаштування приміщень та території закладу:

Заклад дошкільної освіти «Пролісок» розташований в пристосованій двоповерховій будівлі, площею 468 м. кв.

Технічний стан будівлі ДНЗ та харчоблоку задовільний, площа території закладу становить 0,5. Га: має естетичний вигляд, достатньо озеле­нена, повністю огороджена дерв яним парканом. Прогулянкові майданчики, ігрове обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. На території закладу закладений куточок лісу, сад, дослідницькі ділянки, квітники.

Ігрове обладнання майданчиків підтримується у справному безпечному стані, про що свідчать акти обстеження, які складаються на початку навчального року та один раз на квар­тал встановленою комісією. Пісок в пісочниці замінюється один раз на рік на початку літнього періоду.  Прибирання майданчиків i всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потреби здійснюється косіння трави, обрізка кущів, сушнику. Потребує ремонту технічна будівля для зберігання твердого палива.

Утримання  будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів, про що свідчить У серпні місяці кожного року представниками відділу освіти та представниками селищної ради складається Акт готовності дошкільного закладу до нового  навчального року. Актом засвідчується відповідність будівель та території сан.нормам устрою і утримання ДНЗ. Будівля ДНЗ знаходиться у належному стані, але не відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Щороку проводиться  огляд на справність  каналізаційних, водопостачальних систем.

Навчально-матеріальне забезпечення здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Санітарного регламенту для ДНЗ, Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002р.№ 509, «Типового переліку обов’язково обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» (2017).

Заклад забезпечений комп’ютерною  оргтехнікою: комп’ютер - 2,  принтер -2, музичний центр - 2. ДНЗ підключений до мережі Інтернет. В групових кімнатах створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Предметно-ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам чинної програми. Ігрові осередки обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом. Забезпечення педагогічного процесу здійснюється педагогами та батьками вихованців.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом. В дошкільному закладі створені всі умови для успішного виконання завдань виховання і навчання всебічно розвиненої, здорової, соціально-зрілої особистості психологічно і фізично готової до подальшого життя.

Стан матеріально-технічної бази закладу, в цілому, задовільний. Щорічно проводиться інвентаризація. Все обладнання та інвентар знаходиться у задовільному робочому стані. В лютому 2020 року проведено ремонт в будівлі ДНЗ:

 • відремонтовано підлогу в ігрової кімнати молодшої групи, фойє та коридору першого поверху, кабінету завідувача;
 • відремонтовано стелю в кабінеті завідувача;
 • відремонтовано та осучаснено туалетні кімнати 1 і 2 поверху;
 • поклеєно шпалери в ігровій кімнаті молодшої групи.

Протягом 2019 – 2020 н.р. придбано за бюджетні кошти:

 • ковдра дитяча 40.од. – 8560 грн;
 • світильники 7 од. – 1299 грн;
 • килимок масажний 2 од – 2000 грн;
 • меблі дитячі для ігрових кімнат, вішаки для рушників 4 од. – 27024 грн;
 • куточок для помічника вихователя 3 од. – 8958 грн;
 • шафа – купе 1од., меблі господарчі 4 од. – 15438 грн;
 • миючі засоби – 5806,95;
 • фарба – 8569.30

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь