Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ЗВІТ Завідувача Льгівського ЗДО «Сонечко» Ворох І.В. «Про підсумки роботи ЗДО «Сонечко» за 2019/2020 навчальний рік»

Дата: 03.07.2020 08:42
Кількість переглядів: 3548

1. Аналіз роботи закладу дошкільної освіти

за 2019 – 2020 навчальний рік.

Засновником і власником закладу дошкільної осавіти «Сонечко» є Михайло-Коцюбинська селищна рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально – технічне забезпечення, забезпечує його господарське обслуговування,  харчування та медичне обслуговування дітей.

 Виконуючи ст.53 Конституції України, закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 12.03.2003 року № 305, наказом  Міністерство освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», інструктивно-методичними листами: «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08.2005 року № 1/9-431), «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 року № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 року № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 року № 1/9-583), «Про  здійснення   соціально-педагогічного   патронату»  ( від  17.12. 2008 року № 1/9-811), «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 року №1/9-198), керуючись Базовим компонентом дошкільної освіти та власним Статутом педагогічний колектив Льгівського комунального закладу дошкільної освіти «Сонечко» працював над виконанням програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та додаткових парціальних освітніх програм:

 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.).

-  «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.).

- «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

  Режим роботи дошкільного навчального закладу 5-ти денний з 08.00 до 17.00.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

У закладі протягом 2019/2020 навчального року функціонувала 1 різновікова група.

  Педагогічним та обслуговуючим персоналом заклад укомплектований повністю.

Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного, духовного здоров'я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, інтересів та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

Фінансово-матеріальне забезпечення відбувалось за рахунок бюджетних коштів. Постійно поповнюється матеріальна база м’яким інвентарем, посудом, відповідно до санітарних правил утримання та влаштування дошкільних закладів. Систематизовано  та поповнено  розвивальне предметно-ігрове середовище для повноцінного розвитку особистості та підвищення фізичної та розумової працездатності дітей.

Утримання та влаштування будівлі на території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

Територія дошкільного закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, огороджена. Силами батьків доповнено інтер'єр дитячих майданчиків. На майданчиках створено умови щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього  процесу.

Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в закладі в наявності інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, з охорони праці під час проведення спортивно-масових заходів у ЗДО, з охорони праці працівників, протипожежної безпеки в дошкільному закладі (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).

Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення освітнього процесу. З цією метою педагоги формують у вихованців гігієнічні навички та основи здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчають дітей обачності, навичкам швидкої реакції у екстремальних ситуаціях. У закладі  проводяться Тижні безпеки: бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо.

Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі дало можливість сформувати у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти у небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

Упродовж 2019/2020 навчального року освітній процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формування соціальної особистості через освоєння основних видів  життєдіяльності дошкільників та основ національно - патріотичного виховання».

 

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік

 І блок: Аналіз результатів освітнього процесу

Відповідно до річного плану на 2019/2020 н.р. адміністрацією закладу постійно здійснювався контроль за організацією освітньої  роботи, дотриманням режиму дня, якості планування, готовності педпрацівників до робочого дня, використанням здоров’язберігаючих технологій, якості організації роботи щодо попередження дитячого травматизму тощо.

Управлінська діяльність в ЗДО здійснювалась на основі партнерсько- рівноправного стилю взаємин.

Аналіз тематичного вивчення «Вивчення стану національно-патріотичного виховання у дошкільному навчальному закладі»  показало, що основними напрямами патріотичного виховання у дошкільному закладі «Сонечко» в минулому навчальному році були:

- формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід;

- краєзнавство;

- ознайомлення з явищами суспільного життя;

- формування знань про історію держави, державні символи;

- ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;

- формування знань про людство.

Робота по ознайомленню дітей з українською народною культурою, традиціями і обрядами планувалася відповідно до змісту програми «Українське дошкілля» і проводилася на  заняттях з мовленнєвого розвитку, художньо-естетичного, пізнавального та в ігровій діяльності. Також що кварталу у закладі проводилися розваги, тематика яких відображає національні традиції: «Свято вишиванки», «Любов до України у серці у дитини» та інші. Проводиться святкування народних свят.

Один із засобів патріотичного виховання дітей, що викорустовували в садочку, це прилучення дітей до народознавства — вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців народних  ремесел, державною символікою України, столицею нашої Батьківщини, людьми які прославили нашу країну та характерні риси українського народу. Ознайомлюючи з рідним селом формували уявлення про назви рідного села, найближчих вулиць.

Гартування маленького патріота відбувалося шляхом прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам’яті про тих хто загинув, захищаючи Вітчизну, поваги до захисників воїнів АТО.

При проведенні тематичного контролю «Формування навичок до здорового способу життяу дітей дошкільного віку» було встановлено,  що  діти чітко усвідомлюють, складові фізичного здоров’я, в них наявний інтерес до рухової активності, сформовано життєво-необхідні рухові уміння та навички здорового способу життя, розвинуті фізичні якості (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість).

Педагоги пріоритетного значення надають сучасним педагогічним особистісно-орієнтованим технологіям, в котрих закладений великий оздоровчий потенціал.   Це використання дихальної гімнастики, пальчикова гімнастика – 5 хвилин перед вечерею, масажування долонь – 2-га половина дня, оздоровчі хвилинки впродовж дня.

Педагогами дошкільного закладу проводиться велика робота з валеологічного виховання та освіти дітей. Вони підбирають ефективні методи і прийоми, що дозволяють в доступній формі піднести знання про будову тіла людини, про важливість правильного харчування, загартовування, сну і таким чином долучають дошкільнят до здорового способу життя. Уявлення про основи життєдіяльності людини розкриваються за допомогою елементарних дослідів і експериментів. Навички здорового способу життя формуються і закріплюються в дидактичних, сюжетно-рольових іграх, вправах, в повсякденному житті.

Педагогічним колективом в дитячому садку проводяться профілактичні оздоровчі заходи, що сприяють підвищенню опірності захисних властивостей організму дитини. Особливе значення у вихованні дітей надається розвитку рухів через рухливі ігри, як на фізкультурних заняттях, так і в повсякденному житті. Велике значення приділяється організації повноцінного денного сну. Після денного відпочинку проводиться гімнастика після сну в поєднанні з профілактичними процедурами.

Засвоєння дітьми старшого дошкільного віку завдань освітніх ліній базового компонента дошкільної освіти за ІІ півріччя 2019/2020 н.р.

 1. Фізичний розвиток й здоров’я дитини. Дошкільники обізнані із будовою свого тіла, гігієнічними навичками за його доглядом; належністю до певної статі; продуктами харчування; основними показниками власного здоров’я, цінністю здоров’я для людини. Уміють виконувати основні рухи та гімнастичні вправи; застосовують здобуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров’я, не зашкоджуючи як власному, так і здоров’ю інших людей. Дотримуються правил безпеки життєдіяльності.
 2. Соціальний розвиток. . Діти обізнані з образом самої себе, своїм «Я», місцем у системі людської життєдіяльності (у сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторі, в різних видах діяльності). Здатні до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях, позитивно ставляться до власного внутрішнього світу, оптимістично налаштовані щодо свого сьогодення і майбутнього.  У 50% дітей групи сформовані в повній мірі навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Діти  вміють розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Володіють вмінням узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства. Вміють співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях.
 3. Природничо-екологічна компетенція – дошкільники обізнані з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; усвідомлюють їх значення для діяльності людини, для себе. Сприймають природу як цінність, виокремлюють позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи, довільно регулюють власну поведінку в природі.

Усвідомлюють себе частиною великого світу природи; знають про залежність власного здоров’я, настрою, активності від стану природи, її розмаїття і краси; виявляють інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знають про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чис­тоти природного довкілля, заощадливого викорис­тання природних багатств, використання води, електричної та теплової енергії в побуті; прикладають домірні зусилля зі збереження, догляду та захисту природного довкілля.

 1. Предметно-практична діяльність та художньо – естетичний розвиток – дошкільники обізнані із предметним світом, його особливостями в межах житла (предмети побуту, вжитку) і поза ним (транспорт, споруди закладів соціального і громадського призначення тощо), виготовленням предметів довкілля. Орієнтуються у предметному середовищі за місцем проживання, дотримуються елементарних правил поведінки на вулицях і дорогах. Користуються побутовими предметами за призначенням. Обізнані з працею дорослих, виявляють інтерес і повагу до професій, беруть участь у спільній праці з дорослими, дітьми; творчо виявляють себе у самостійній предметно-практичній діяльності. Застосовують елементарні економічні поняття; ощадливо ставляться до речей, грошових коштів.

Старші дошкільники сприймають мистецький твір з позиції краси, вирізняють його як естетичний. Виявляють себе емоційно сприйнятливими та естетично чуйними цінителями, слухачами, глядачами, виконавцями; емоційно-ціннісно ставляться до проявів естетичного в житті. Реалізують здатність насолоджуватись мистецтвом. Переймають духовний потенціал мистецького твору у власний досвід, виховують в собі риси улюблених персонажів. Володіють комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів. Із задоволенням наслідують мистецькі зразки ? образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, літературні. Охоче інтегрують в творчих завданнях власні інтереси, уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення прекрасного (уміння, навички).

 1. Ігрова діяльність - обізнані із різними видами іграшок; здатні їх використовувати в самостійних іграх; організовувати різні види ігор (рухливі, народні, ігри з правилами, сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх структури (уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила); реалізовують власні ігрові задуми; дотримуються ігрового партнерства та рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри.
 2. Сенсорно-пізнавальний розвиток - виявляють пізнавальну активність, спостережливість, винахідливість у довкіллі; мають позитивну пізнавальну мотивацію; моделюють, експериментують в довкіллі за допомогою вихователя і самостійно, використовують умовно-символічні зображення, схеми. Орієнтуються в сенсорних еталонах (колір, форма, величина), їх видах, ознаках, властивостях; у часі і просторі; володіють прийомами  узагальнення, класифікації, порівняння і зіставлення.

Діти виявляють інтерес до математичних понять, усвідомлюють і запам’ятовують їх; розуміють відношення між числами і цифрами, склад числа з одиниць і двох менших (у межах 10); обізнані зі структурою арифметичної задачі; вміють розв’язувати задачі і приклади на додавання і віднімання  в межах 10.

 1. Мовленнєвий розвиток діти вміють адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, наміри, бажання, прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, використовують як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості (мовленнєвий етикет); спостерігають за своїм мовленням та мовленням інших, виправляють помилки, дотримуються загальної культури мовлення, прагнуть творчо самореалізуватися.

ІІІ блок. Якість планування, його доцільність, вплив на результативність виховного процесу

Вся виховна робота в закладі була спрямована на комплексне вирішення проблемних питань навчального закладу. Зміст програми підпорядковано одній головній меті - всебічному розвитку дитини, пізнавальних і творчих сил, якостей особистості. Виховний процес включає в себе самостійну діяльність дітей, організовується педагогічно доцільне взаємодія дорослого і дитини. Відповідно до поставленої мети виховної роботи педагогами здійснювалася послідовна робота щодо формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе (до свого фізичного «Я», психічного «Я», соціального «Я»).

У ході формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави вихователі дбали про сформованість у дошкільників основних понять про народ, націю, суспільство, державу; працювали над вихованням любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських традицій та звичаїв, шанобливого ставлення до державної символіки. Відповідно до поставлених завдань було проведено низку виховних заходів: «Я – українець!», тиждень правових знань, виставки творчих робіт.

Відповідно плану свят та розваг складеного музичним керівником, згідно річного плану, проводились такі свята: «День знань» (вересень), «Свято осені» (жовтень), новорічні свята, відкриття ЗДО «Сонечко» (грудень), «Свято всіх жінок» (березень), «Садочок рідний, прощавай!» (травень). Під час організації музичних свят враховували вікові, індивідуальні особливості вихованців.

Під час свят та розваг використовуються різні види художньо-естетичної діяльності дітей: спів хором, таночки, музичні композиції, хороводи, музичні ігри, ігри-драматизації казок, гумористичні сценки, інсценування, декламування віршів, народні казки та музичні казки.

З метою відродження національних традицій, пропаганди кращих духовних надбань народу, розвитку і підтримки традицій в ЗДО проводилися: різдв’яні дійства, колядування та щедрування, тематичні заняття «Великодні передзвони». Вихователі добре підготували дітей, матеріали підібрали згідно тематичного тижня, відповідно до вікових особливостей.

ІV блок. Ефективність виконання етапів поставлених проблем.

Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану роботи. Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищення професійного рівня педагогів, координування зусиль всіх працівників закладу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу.

На виконання Закону України «Про мови в Україні», «Про засади державної мовної політики» в ЗДО «Сонечко» приділялась увага вивченню української мови. Продовжувалася роз’яснювальна робота серед батьків щодо Закону України «Про мови в Україні». Вся ділова документація педагогічних працівників в ЗДО ведеться державною мовою з дотриманням нормативних вимог. Педагоги мають достатній рівень володіння державною мовою.

Діти розуміють українську мову, володіють формами звертання, намагаються спілкуватись українською мовою. В групі є добре обладнаний український національний куточок з державною символікою, підібрана необхідна література та вироби українського народного мистецтва. За допомогою введення в повсякденне життя малих жанрів українського народного фольклору підвищилась мовленнєва активність дітей. Діти знають багато українських народних казок, віршів, прислів’їв, приказок, пісень.

Рівень та результативність в ЗДО «Сонечко»  за  навчальний рік

Тож пріоритетними завданнями для вдосконалення  методичної роботи на наступний період розвитку залишається робота колективу за основними концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

Враховуючи те, що   сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу.

   Пріоритетними напрямами в методичній роботі з педагогічними кадрами має стати:

 • спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної      освіти – Державного стандарту дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти в новій редакції скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного й предметного довкілля шляхом освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напряму забезпечення наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного й суспільного виховання.
 • впровадження у педагогічний процес новітніх методик здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, соціально-оздоровчих проектів;
 • створення умов для накопичення дошкільниками першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо
 • здійснення  системного підходу щодо забезпечення наступності  в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів та створенням розвивального життєвого простору для дітей дошкільного віку;
 • спрямувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів.

Якість дошкільної освіти може бути забезпечена спільними зусиллями управлінською, педагогами та батьками, діяльність яких буде націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.    

ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ

ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

      Як  керівник закладу, значну увагу в розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Під  час підготовки до нового 2019-2020 року було зроблено наступне:

-         Відремонтовано підлогу в кабінеті.

-         В рамках підготовки до літнього оздоровчого періоду 2020 р. працівниками закладу пофарбовано пісочниці, ігрове та спортивне обладнання на ігрових майданчиках закладу, пофарбовано паркан.

-         Працівниками навесні 2020 р. було висаджено рослини на квітниках.

-         Придбано спортивний інвентар.

-         На постійній основі здійснюється закупівля миючих засобів, засобів дезінфекції.

-         Придбано принтер.

-        Планується встановлення тіньового навісу, та паркану для огородження  території ЗДО.

РОБОТА З ПІЛЬГОВИМ КОНТИНГЕНТОМ  ДНЗ.

     Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками, які відносились до пільгових категорій громадян було проведено розяснювальну роботу щодо права користування пільгами.

Всього дітей пільгових категорій в 2019-2020 н.р. було 2.

     Діти отримували протягом 2019-2020 р. безоплатне харчування

ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН».

На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1338 від 08.12.2009), з метою неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян у ЗДО  проводиться відповідна робота.

З метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ЗДО затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем. Ця інформація розміщена на інформаціному стенді ЗДО. Батьки, та працівники ознайомлені з графіком особистого прийому громадян завідувачем.

За звітний період до ЗДО письмових звернень, звернень по телефону та звернень на електронну адресу закладу не було.

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  10.06.2020р


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь