Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Звіт директора КЗ Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ст. М-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області Кудрі В.В.

Дата: 02.07.2020 15:59
Кількість переглядів: 788

       Згідно «Примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» затвердженого наказом  МОН України № 178 від 23.03.2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778 п.95 та на виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 щорічно керівник навчального закладу має звітувати про свою діяльність на зборах педагогічного колективу, батьківською громадськістю.

         Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою.

         Закінчується навчальний рік. Як і кожен з попередніх, він має здобутки і недоліки. Треба якісно і системно проаналізувати, щоб визначити напрями роботи.

      У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, я керувався посадовими обов’язками,  Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,  Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти у цілому та загальної середньої освіти зокрема.

          В основу вибору стратегічних напрямів розвитку школи покладена ідея взаємодії між  закладом загальної середньої освіти та зовнішнім середовищем. Узгодження інтересів і запитів обох сторін, максимальне залучення всіх сфер життя до вирішення завдань освіти, врахування європейських цінностей сучасної освіти -  наші стратегії:

 • стабільне функціонування навчального закладу та якісне надання освітніх послуг;
 • забезпечення наступності навчального змісту та вимог між дошкільною й початковою, між початковою й основною, між основною та старшою школами;
 •  посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку шкільної освіти;
 •  кадрова та ресурсна підготовка учителів, учнів до нових вимог оцінювання якості освіти в умовах переходу до незалежного зовнішнього тестування;
 •  освоєння проектно-цільового підходу для всіх суб'єктів освіти (учнів, педагогів, керівників);
 • об'єднання внутрішніх ресурсів освіти та зовнішніх впливів на основі координації соціального, культурного та наукового потенціалу села;
 •  створення потужного інноваційного потенціалу освіти на основі сучасних тенденцій розвитку науки та з урахуванням  особливостей школи;
 •  формування та запровадження нових механізмів фінансово-економічного та матеріально-технічного розвитку, встановлення прозорості у використанні фінансових і матеріальних ресурсів.

            Головною метою на сучасному етапі навчання наш педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягти певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця вчителів школи, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів.

      Результати роботи закладу свідчать про те, що в нашій школі працюють професіонали своєї праці, які підтверджують високий статус нашого закладу в освітянському просторі району й рейтинг школи .

      Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного завдання ­ формування у школярів прагнення до навчання? готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.

 

 

Аналіз мережі

Протягом 2019/2020 навчального року в школі функціонувало 11 класів,  в яких навчалось 64 учні ( 6 клас – на індивідуальному навчанні).

Робота щодо збереження контингенту учнів залишається однією з найбільш актуальних. Облік дітей шкільного віку на закріпленій території проведений у повному обсязі та в зазначені терміни. За виявленими даними в мікрорайоні школи зареєстровано 76 підлітків від 6 до 18 років, 66 підлягають навчанню.

Станом на 05.09. 2019 – 65 учнів.     Протягом 2019/2020 навчального року вибуло  2 учні: 1 учень до спеціалізованої школи м. Чернігова, 1 учениця – в м. Славутич за місцем проживання.  Прибула 1 дитина. Станом на 10.06.2020 року  в школі навчається 64 учні.

До 1 класу у 2019/2020 навчального року  зараховано  8 учнів.

 

Кадрове забезпечення

На початок 2019/2020 навчального року у школі  - 20 педагогічних працівників.   11 - першу кваліфікаційну категорію, 2 - другу кваліфікаційну категорію, 7 – мають кваліфікацію «Спеціаліст».

За результатами атестації педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році:

Загальна кількість педагогічних працівників, які пройшли атестацію

З них: атестовані комісією ІІ рівня (кількість)

Підтверджено кваліфікаційну категорію  (кількість)

Підвищено кваліфікаційну категорію       (  кількість)

Підтверджено педагогічне звання (кількість)

Підвищено або встановлено педагогічне звання            

 ( кількість)

Кількість педагогів, які проходили позачергову атестацію

Кількість педагогів, яким перенесено атестацію (причина)

Кількість педагогів, яким не підтвердили кваліфікаційну категорію  (причина)

Кількість педагогів, яким не підтвердили педагогічне звання (причина)

 

6

 

-

 

4

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

-

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

      Протягом 2019/2020 навчального року на базі  ЧОІППО ім. Ушинського пройшли курси підвищення кваліфікації такі педпрацівники: Савченко С.В. – вчитель початкових класів,  УщенкоА.В. – вчитель початкових класів,  Бойко Н.М.- вчитель математики, Куц Л.В.- вчитель трудового навчання та вчитель інформатики в НУШ, Пильник В.І.- вчитель російської мови та літератури, Кирієнко С.М.- вчитель фізкультури, Райська Н.П. – асистент вчителя (як дефектолог).

Без поважних причин не пройшла курсів вчитель української мови та літератури Пономаренко М.І.

Успішність навчання.

Забезпеченість наступності у роботі дошкільного закладу та школи є довготривалим і нерозривним процесом, а  робота –  системною і плановою; завдання – комплексними й інтегрованими.   Проблема наступності ґрунтуєься на створенні умов для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка та школи єдиної, динамічної, перспективної системи виховання та навчання для продовження вчителями того фізичного, психічного, соціального, мовленнєвого розвитку дитини, який забезпечує дошкілля.

Робота щодо рівного доступу до якісної  освіти, обов’язковості загальної середньої  освіти.

                З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти було забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів Чернігівської області.. Проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі.

Значна увага педагогічного колективу приділялась адаптації учнів  1,2, 5,8 класів до навчання в умовах впровадження Державного стандарту початкової та базової  загальної середньої освіти.

Результативність навчання

За підсумками 2019/2020 навчального року  із 64 учня 1-11-х класів:

 • 14 учнів 1-2 х класів вербально оцінені;
 • 50 учнів 3-11-х класів отримали оцінки;
 • 57 учнів переведено до наступного класу;
 • 7 учня випущено з 11-го класу;
 • 4 ученів нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

Школа працювала за п’ятиденним режимом за семестрами.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної початкової, базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у навчальний процес форм і методів роботи з учнями в школі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання учнів. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, підсумків державної підсумкової атестації, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, результативність ЗНО.

У зв’язку із вченням карантину державна підсумкова атестація у 4 та 9 класах не проводилась.

Із цієї ж причини зовнішнє незалежне оцінювання у 11 класі перенесено на пізніші терміни.

Інформаційні та комунікаційні технології в освіті

У 2019/2020 навчальному році у Дніпровській ЗОШ  у навчально-виховному процесі використовувався 1 кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій розрахований на 6 робочих місць. У навчальних кабінетах використовувались в роботі 1 ПК, 4 ноубуки, 1 мультимедійний проектор, що давало можливість застосовувати сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. Крім того для здійснення навчально-виховного процесу та керівної роботи використовувались 3 принтера. У закладі   всі ПК підключені до мережі Інтернет.

Своєчасно та систематично адміністрацією закладу проводилася робота в програмному комплексі «ІСУО». Стан заповнення баз даних ПК «ІСУО: Школа» здійснений за всіма розділами на 100%. У 2019/2020 навчальному році регулярно використовувались автоматичні завдання, своєчасно формувались відповідні звіти.

Організаційно-методична робота з педагогічними кадрами

         У 2019 /2020 навчальному році методична робота в школі здійснювалася  з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі   № 18  від 16.08.2019 «Про організацію методичної роботи в 2019/2020 навчальному році».

         Згідно з річним планом роботи закладу  у 2019/2020 навчальному році  педагогічний колектив  завершував працювати над єдиною методичною проблемою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі формування творчої особистості учня на уроках і позаурочний час». Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, гуртків,  курсів за вибором;
 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 •  удосконалення роботи з обдарованими учнями;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декадників;
 • залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів;
 •  стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;
 • удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
 •  забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
 • поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;
 • забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи.

           Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою. Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

 З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО, творчих груп вчителів-предметників:

 •  МО вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ «Світлячок» - «Добросвіт» (керівник Пінчук А.А.);
 •  МО вчителів гуманітарного циклу  «Дивослово»(керівник Пильник В.І.);
 •  МО вчителів природничо-математичного циклу «Дивосвіт» (Керівник Куц В.В.); 
 • МО класних керівників «Оберіг» (керівник Бойко Н.М.).
 • Семінар – практикум «Покликання : від творчого вчителя до творчого учня» ( керівник Куц Л.В.)

           Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес.

         Діяльність ШМО була спланована на основі річного плану роботи школи. Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами, також на них затверджувались завдання для державної підсумкової атестації, олімпіад, завдання для річного оцінювання, матеріали ДПА 4-х, 9-х класів. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН, обласної конференції, серпневої міської конференції, рекомендації методкабінету щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019/2020 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року методичними обєднаннями  були проведені предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти.

           Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду у вигляді професійного портфоліо вчителя-предметника тощо.

       Протягом навчального року велася робота щодо професійної адаптації молодих педагогів. Головним завданням було надання методичної допомоги вчителям-початківцям у розв’язанні першочергових проблем. Зміст роботи полягав у спільних заняттях із заступником директора з навчально-виховної роботи та індивідуальних консультаціях з вчителями-наставниками щодо складання календарних планів, конструювання уроків, ведення шкільної документації, взаємовідвідуванні уроків, формування власного портфоліо.

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів.

 

Вчитель зарубіжної літератури Пильник В.І. протягом року мала неодноразові публікації у фахових журналах України.  

        

Підвищення фахового рівня педагогів

Специфіку діяльності закладу визначають такі освітні технології:

 • інтерактивна система навчання ;
 • проектна система навчання;
 • інформаційно – комунікаційна система навчання;
 • ігрові технології;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, методичних декадників.

         Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяли підвищенню науково – методичного рівня шляхом участі у професійних конкурсах, конференціях, семінарах, виставках.

 

Робота з обдарованою молоддю

Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є досягнення учнів. Протягом навчального року в школі проводилася робота із залучення учнів до науково-дослідницької діяльності та участі у шкільному та районному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, турнірів, змагань конкурсів.

Учні школи постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах, конференціях районного та Всеукраїнського рівнів.

 

У закладі значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління, розвитку  творчої особистості кожного учня.

 

Виховна робота

Головною метою виховної роботи школи протягом минулого навчального року було: виховання і розвиток творчої, соціально-адаптованої особистості, професіонала-патріота України шляхом науково-методичного забезпечення демократичного розвитку навчально-виховного процесу в умовах закладу.

Виховання учнів у школі здійснювалось в контексті національної та загальнолюдської культур, ґрунтувалось на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднувало інтереси особистості, суспільства та нації.

Національне, військово-патріотичне, родинно-сімейне, художньо-естетичне, трудове, екологічне, моральне виховання учнів реалізовувалось шляхом формування в них, по-перше, ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.

Протягом навчального року у школі були проведені різноманітні виховні тематичні заходи, лінійки.  З учнями школи були проведені тематичні уроки, екскурсії, конкурси.

З нагоди 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 75-ї річниці завершення Другої світової війни  за участю  учасників антитерористичної операції на Сході України проходили різноманітні заходи: урочисті лінійки, уроки мужності, святковий концерт, конкурси малюнків.

З метою формування в учнів ціннісного ставлення до природи протягом 2019/2020 навчального року у школі були проведені заходи, спрямовані на екологічне виховання учнів, на формування в них усвідомлення функцій природи в житті людини та її цінності, здатності гармонійно співіснувати з природою та інше. Учні школи залучалися до участі в екологічних десантах та акціях з очищення та благоустрою  школи та села.

З метою виховання в учнів ціннісного ставлення до мистецтва  протягом року у закладі проводились заходи, спрямовані на розвиток у підростаючої особистості широкого спектру почуттів, здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва.

З метою виховання в учнів ціннісного ставлення до праці  протягом року в школі проводились різноманітні заходи, спрямовані на формування в учнів ставлення до праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею, сукупності найважливіших моральних якостей, які визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час).

З метою виховання в учнів ціннісного ставлення до себе  проводились заходи, спрямовані на формування уміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил, активної життєвої позиції.

Аналізуючи вищезазначене, можна вважати, що у 2019/2020 навчальному році виховна робота в школі здійснювалась на достатньому рівні, зміст роботи відповідав нормативним документам та річному плану роботи закладу загальної середньої освіти. Але у наступному навчальному році необхідно вдосконалити роботу з формування громадянської культури школярів та підвищення рівня толерантності учасників навчально-виховного процесу, активізувати роботу щодо забезпечення національно-патріотичного виховання учнів; активізувати запровадження інноваційних форм та методів виховної роботи, спрямувати роботу колективу школи на створення привабливого іміджу закладу з точки зору виховної роботи.

 

Охорона життя та здоров’я учнів:

профілактика захворювань, організація медичних послуг

Згідно з санітарно-гігієнічними правилами з охорони здоров’я громадян України з метою забезпечення оптимальних умов для навчальної праці учнів і вчителів, у школі протягом навчального року систематично проводились відповідні заходи.

З метою збереження життя та здоров’я працівників та учнів в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі були проведені вступні інструктажі та інструктажі перед початком лабораторних і практичних робіт. У всіх зазначених кабінетах наявні інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. У кожній класній кімнаті наявні стенди «Здоровий спосіб життя», де розміщені матеріали з профілактики захворювань на туберкульоз та інші інфекційні захворювання. Розроблено інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів.

Була створена та плідно працювала добровільна пожежна дружина та дружина юних пожежних. Успішним було поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацювання елементів евакуації учнів зі школи.

Протягом року проводились певні заходи із запобігання всім видам дитячого травматизму: випускалися стіннівки, спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я учнів, у бібліотеці працювала постійно діюча виставка «Безпека життєдіяльності», проводились тематичні тижні. Протягом року проводились єдині дні безпеки життєдіяльності перед виходами на осінні, зимові, весняні та літні канікули, місячник «Увага! Діти на дорозі!». Упродовж 2019/2020 навчального року відбулись зустрічі з представниками громадськості з питань безпеки життєдіяльності, класними керівниками систематично проводились бесіди з даного питання, крім того кожен класний керівник виконував програму з запобігання всім видам дитячого травматизму, про що робились відповідні записи у класні журнали та щоденники учнів.

Протягом 2019/2020 навчального року адміністрацією, медичними працівниками, вчителями здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів. Питання щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання розглядалися на засіданнях педагогічної ради школи, на нарадах при директорові, на засіданнях Ради закладу, батьківських зборах.

Протягом навчального року було проведено профілактичні медичні огляди учнів, моніторингові дослідження стану захворюваності учнів, профілактичні медичні огляди учнів після канікул, поглиблені профілактичні медичні огляди учнів.

За результатами поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів було проведено моніторингове дослідження щодо виявлених патологій.

У порівннні з минулим роком збільшився відсоток захворювань нервової системи та органів травлення, ендокринної системи.

У зв язку із пандемією коронавірусу педагогами школи було проведено широку роз’яснювальну роботу з учнями та батьківською громадськістю.

 

Робота із соціальної підтримки учасників навчально-виховного процесу

У 2019/2020 н. р. в школі проводилась робота із соціальної підтримки учасників навчально-виховного процессу. Була створена картотека соціальних характеристик учнів, проводився облік дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей.

Робота з соціального захисту дітей протягом 2019/2020 навчального року проводилась за напрямами:

-   прогностичний (спостереження та відвідування уроків);

-   консультативний напрям (консультації для учнів та батьків);

-   захисний (участь у всеукраїнській акції «Урок», відвідування учнів та їх сімей вдома допомога учням та їх батькам у отриманні матеріальної допомоги, організації безкоштовного харчування, тощо);

-   профілактичний (бесіди, лекції, виховні години з профілактики правопорушень, насильства, девіантної поведінки);

-   соціально-перетворювальний (організація участі учнів пільгового контингенту у благодійних акціях та святах);

-   організуючий (обстеження та складання акту житлово-побутових умов проживання дітей пільгового контингенту та за запитами, оформлення документації на отримання матеріальної допомоги, літнього оздоровлення, тощо).

 У цілому роботу у 2019/2020 навчальному році  можна вважати проведеною на достатньому рівні, але у наступному навчальному році необхідно підвищити якість роботи  з соціально-педагогічного супроводу учнів з девіантною поведінкою та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, якщо такі будуть, розширити взаємозв’язок з органами виконавчої влади та громадського самоврядування, соціальними службами міста, урізноманітнити заходи для підвищення рівня соціальної компетентності батьків.

 

Профілактика правопорушень, правове виховання

Протягом 2019/2020 н. р. у закладі проводилась правовиховна робота з профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності та безпритульності. Дітей, які б перебували на внутрішньошкільному обліку та обліку у секторі кримінальної поліції у справах дітей, у закладі немає.

Для учнів початкової школи протягом року проводились виховні години за темами «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», «Культура поведінки школяра», бесіди «Я і моє здоров’я». Для учнів середньої ланки були проведені бесіди «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Пасивне паління», «Перші поняття про шкоду паління», «Запобігання тютюнопалінню, вживання алкоголю та наркотиків серед підлітків», «Попередження правопорушень», «Права дітей. Конвенція ООН», «Неповнолітній має право», а також індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками. Для учнів старшої школи проводились бесіди «Відповідальність за правопорушення», «Профілактика репродуктивного здоров’я», «Я обираю здоровий спосіб життя», профорієнтаційна робота. Для проведення лекцій та бесід запрошувались спеціалісти відповідних закладів.

З учнями, схильними до пропущення занять без поважних причин, проводилась профілактична робота індивідуальні бесіди у присутності батьків.

З метою забезпечення протидії злочинності та зниження її рівня, запобігання антисоціальних проявів у 2019/2020 н. р. слід продовжити співпрацю з Відділом ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області,  активізувати роботу щодо залучення до гуртків і до позашкільної освіти дітей з багатодітних родин та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Організація харчування

У звязку з тим, що школа розташована на території, потерпілій від аварії на ЧАЕС, всі 64 учні охоплені безкоштовним гарячим харчуванням.

     Прийоми  їжі відбуваються в  їдальні, дотримуються графіка харчування та санітарно-гігієнічних норм. Під час прийому їжі в обідній залі, організовано чергування вчителів, які стежать за дотриманням дисципліни, санітарно-гігієнічних норм. процесом прийому їжі. Контроль за організацією та якістю харчування здійснюється адміністрацією школи, членами батьківського комітету, робітниками санітарно-епідеміологічної служби.

 

Розвиток матеріально-технічної бази школи

Протягом 2019/2020 н. р. за рахунок батьківських та державних, спонсорських коштів матеріально-технічна база школи була значно укріплена, що свідчить про спільність цілей діяльності всіх учасників НВП, а саме педколективу, батьків, учнів.

За державні кошти було придбано меблі та компютерну техніку, навчальне та ігрове обладнання для 1 класу НУШ, бензопилу.

    За спонсорські кошти було придбано газонокосилку, тачанку для перевезення дров, встановлено 5 металопластикових вікон.

Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення громадян, підвищення ефективності роботи закладу було проаналізовано роботу із звернення громадян з питань діяльності навчального закладу. Питання, які піднімають у своїх зверненнях громадяни- це- взаємовідносини учнів, поточні робочі моменти.

         Всі звернення, скарги вирішено позитивно і вчасно. Відповіді надано у встановлені терміни. Двічі на рік стан роботи зі зверненнями громадян заслуховується на нараді при директорові, узагальнюється наказом по школі.

 

 

Завдання на 2020/2021 н. р.

Незважаючи на плідну роботу, залишається ряд проблемних питань, які потребують подальшого вирішення:

 • забезпечення високої якості уроку шляхом підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчально-вихованого і управлінського процесів;
 • збереження здоров’я дітей: запобігання дитячому травматизму, удосконалення роботи спеціальної медичної групи під час занять дітей фізичною культурою;
 • потреба у забезпеченні меблями, технологічним обладнанням, сучасним спортивним обладнанням та інвентарем, комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, навчально-методичними посібниками;
 • необхідність навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення профільного навчання для досягнення його практичної спрямованості та підвищення результативності;
 • збільшення кількості дітей, охоплених заняттями гуртковою роботою, позашкільною освітою, приділяючи особливу увагу охопленню дітей пільгових категорій та дітей девіантної поведінки;
 • задоволення потреби у кваліфікованих кадрах у зв’язку із розширенням мережі.

Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік:

 • створення здоров’язберігаючого середовища – оптимальних умов для навчання і виховання дітей, фізичного розвитку, збереження і зміцнення їхнього здоров’я; запобігання усім видам травматизму; забезпечення якісного харчування та медичного обслуговування учнів; удосконалення роботи спеціальної медичної групи під час  занять дітей фізичною культурою;
 • забезпечувати інформаційну підтримку навчально-виховного процесу за рахунок модернізації діяльності шкільної бібліотеки та використання сучасних інформаційних технологій;
 • орієнтування змісту науково-методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів щодо використання сучасних педагогічних технологій з метою забезпечення якості уроку;
 • забезпечення подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями шляхом: підвищення ефективності, оновлення методів співпраці з вищими навчальними закладами; узагальнення, науково-методичне осмислення і розповсюдження педагогічного досвіду виховання і навчання обдарованих дітей; розвитку інформаційного забезпечення роботи з обдарованими дітьми;
 • активізація впровадження інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття творчих, інтелектуальних здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • забезпечення системного, якісного та доступного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки;
 • забезпечити розвиток системи виховання на засадах загальнолюдських та громадянських цінностей, спрямованої на: впровадження нових форм та методів національно-патріотичного виховання учнівської молоді; формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;
 • активізувати роботу щодо охоплення дітей позашкільною освітою, приділяючи особливу увагу охопленню дітей пільгових категорій та дітей девіантної поведінки;
 • забезпечувати соціальну підтримку дітей пільгових категорій, створення належних умов для їх навчання, виховання та оздоровлення, повноцінної соціалізації та активного залучення до життя суспільства;
 • сприяти діяльності учнівського та батьківського самоврядування, координувати взаємодію учасників навчально-виховного процесу та представників громадськості щодо реалізації учнівських та батьківських ініціатив;
 • орієнтація змісту науково-методичної  роботи  на  глибоке  опанування педагогічними працівниками дидактичних вимог компетентнісного та діяльнісного підходів як основи реалізації сучасних цілей освіти;

-    урізноманітнення форм організації методичної роботи з різними категоріями

 педагогічних працівників із наданням переваги практико-орієнтованим,

 експертно-оціночним, консультативним;

-    удосконалення системи навчання педагогічних працівників шляхом використання

     різноманітних інноваційних методів роботи;

-    зміцнення  матеріально-технічної  бази навчального закладу.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь