Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

З В І Т директора Михайло-Коцюбинської гімназії Михайло-Коцюбинської селищної ради Шпака Миколи Миколайовича за 2019-2020 навчальний рік

Дата: 02.07.2020 10:22
Кількість переглядів: 981

                   У 2019-2020 навчальному році у своїй діяльності педагогічний колектив гімназії керувався основними державними документами : «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, Статутом гімназії та річним планом гімназії.

   Навчання і виховання учнівського колективу здійснювали 42 учителі. З них 40 учителів мають вищу педагогічну освіту, 1 педагог – середню спеціальну, 1 – бакалавр.

  З урахуванням атестації  учителів у 2019-2020 навчальному році, 20 учителів мають кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії», 13 учителів  - «спеціаліст І категорії», 5 учителів – «спеціаліст». Звання «учитель-методист» мають 2 учителі – Каленіченко Н.М., Виноградна Т.М. Сім учителів мають звання «старший учитель» – Шкардибарда П.М., Безбородько О.В., Шолох В.М., Мнєвець Л.О., Кирієнко М.П., Томилко Л.І., Миненок Н.П.

У 2019-2020 навчальному році в гімназії навчалося 362 учнів. З них вибуло 4 учня та зараховано 4 учня. На кінець навчального року в гімназії  навчалося  362 учнів. З даної кількості учнів було сформовано 19 класів та 2 групи продовженого дня.

В гімназії навчались учні пільгових категорій:

-   діти-сироти – 4 учні; 

-   діти, позбавлені батьківського піклування – 3 учня;

-   діти, які потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС –  16 учнів;

-   діти з малозабезпечених сімей – 15 учнів;

-   діти-інваліди – 10 учнів;

-   діти з багатодітних сімей – 24 сімей (62 учня).  

 Робота з соціального захисту учнів у 2019-2020 навчальному році знайшла відображення у наступних заходах: систематично здійснювалось оновлення банку даних дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів; залучення учнів до громадського життя школи, класу; надання послуг безкоштовного харчування, оздоровлення

  Протягом року діти були охоплені гарячим харчуванням:

 • 1-4 класи – 163 учні (бюджет);
 • 5-11 класи  – 196 учня (за кошти батьків);

 З них за бюджетний кошт:

 • діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 7 учнів;
 • діти учасників АТО – 10 учнів (5-11 класів).

 

На виконання річного плану роботи на 2019/2020 н.р., з метою забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, дитиноцентризму, рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, цілісності  й наступності системи освіти у Михайло-Коцюбинській гімназії з 02.06.2020 по 10.06.2020 року було проведено внутрішній моніторинг якості освітньої діяльності закладу. В ході вивчення даного питання було з’ясовано, що на початок 2019/2020 навчального року у гімназії навчалося 362 здобувач освіти, що на 12 учнів більше у порівнянні з минулим 2018/2019 навчальним роком, тобто прослідковується тенденція до збільшення контингенту учнів. В гімназії працювало 3 інклюзивні класи (1-Б, 2-Б та 9), в яких навчалися 3 учні з особливими освітніми потребами та для 3 осіб організовано індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж) (у 6-Б класі – 1 учень, у 7-А класі – 2 учні).         

Під час освітнього процесу у 2019/2020н.р. класними керівниками гімназії систематично проводився моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, а його семестрові та річні результати відображено в додатках 1-19 цього наказу. За результатами наданих звітів якісний показник освітньої діяльності гімназії на кінець навчального року наступний (див. Додаток 20):

Середній бал успішності учнів 3-11 класів становить 7,69 бала, що у порівнянні з І семестром 2019/2020 н.р. зріс на 0,49 б. Найвищий середній бал у 5-Б класі (8,2 б.), а найнижчий – у 9 класі (6,69 б.).

Загальна кількість гімназистів, що підлягали оцінюванню в балах становить 274 учні.

Високий рівень знань за наслідками річного оцінювання мають 14 учнів гімназії (5%), що на 5 учнів (56%) більше у порівнянні з І семестром 2019/2020 н.р.

На 7-12 балів навчається 97 учнів (35%) 3-11 класів, що на 24 учні (33%) більше у порівнянні з І семестром 2019/2020 н.р. З них мають лише по 1-2 оцінки достатнього рівня 8 учнів гімназії (3%). У порівнянні з І семестром 2019/2020 н.р. кількісно ця категорія учнів не змінилася.

Вцілому якісний показник знань по гімназії становить 31%. У порівнянні з І семестром 2019/2020 н.р. він підвищився на 1%.

На 4-12 балів навчається 128 учнів (47%), що у порівнянні з І семестром 2019/2020 н.р. на 7 учнів (6%) більше. З них мають лише по 1-2 оцінки середнього рівня 22 учні гімназії (8%), що на 10 осіб (31%) менше від оцінок І семестру 2019/2020 н.р.

5 учнів (2%) навчаються лише на 4-6 балів, що на 4 особи (44%) менше у порівнянні з першосеместровим результатом.

30 здобувачів освіти гімназії (11%) мають 1-3 бали, що на 33 особи (52%) менше у порівнянні з семестровим балом. З них лише 1-2 оцінки початкового рівня мають 23 учні (8%), що на 8 осіб (26%) менше від І семестру 2019/2020 н.р.

Потрібно відмітити тих учнів, що мають за підсумками 2019/2020 н.р. середній бал більше 10, їх у гімназії 32 особи:

Шпак Д.                10 клас           11,43

Ковган А.              9 клас             11,17

Потапенко Д.        8-А клас         11,00

Завальний Б.         3-Б клас         11,00

Малєй В.               7-А клас         10,88

Безнощенко А.      7-А клас         10,76

Билюба В.             5-А клас         10,62

Шило В.                6-Б клас         10,50

Бабич Л.                11 клас           10,47

Левченко Н.          4-А клас         10,40

Сердюк Д.             3-Б клас         10,40

Гаркуша Н.           6-А клас         10,36

 Лугина Є.             9 клас             10,26

Радченко А.          6-Б клас         10,23

Левченко А.          4-А клас         10,20

Гончаров С.          3-Б клас         10,20

Фінів С.                 3-А клас         10,20

Авраменко Х.       7-А клас         10,17

Кузнецов О.          10 клас           10,12

Мироненко М.      11 клас           10,11

Суржик К.             11 клас           10,11

Молочко Д.          9 клас             10,11

Сотников Є.          6-А клас         10,08

Билюба А.             10 клас           10,06

Лазько І.                8-А клас         10,06

Корецький М.       7-Б клас         10,05

Навозенко О.        9 клас             10,00

Лєньков О.            8-Б клас         10,00

Валевач М.            4-А клас         10,00

Шпак Д.                4-А клас         10,00

Клименко Т.         4-Б клас         10,00

Лугина П.              4-Б клас         10,00

Сердюк А.             3-А клас         10,00

Мельниченко А.   3-А клас         10,00

       Аналізуючи успішність учнів, потрібно враховувати й той потенціал, що закладено у категоріях дітей, які отримали по 1-2 бали достатнього, середнього або початкового рівнів. Адже, при умові підвищення рівня навчальних досягнень зростуть і показники якості освітнього процесу як по класах так і загальногімназійні. Таким чином, за результатами 2019/2020 н.р. цей потенціал становить 60 учнів (22%), що на 11 осіб (4%) менше у порівнянні з І семестром.

 

Методична робота в гімназії здійснювалась згідно з принципами Положення нормативних та директивних документів про освіту, а саме, листом МОНУ №1/9 – 318 від 03.07.2002 р. «Рекомендації щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти»,  методичними рекомендаціями відділу освіти, молоді, спорту та культури М.Коцюбинської селищної ради; відповідно до наказу по гімназії від 04.09.2019 №120 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2019-2020 навчальному році».

Методична робота була спрямована на опанування теоретичним матеріалом та змістом методичної проблеми, вдосконалення роботи з учителями, підвищення їх фахового рівня, готовності до інноваційної діяльності та здатністю до швидкої адаптації в мінливому суспільстві.  Було визначено пріоритетні завдання, спрогнозовані очікувані результати, а саме:

 • аналіз умов забезпечення психофізичного здоров`я учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державного стандарту освіти;
 • залучення педагогів до науково-дослідної та експериментальної роботи;
 • упровадження сучасних освітніх технологій з метою підвищення професійної компетентності педагогів;
 • організація безперервного вдосконалення фахової майстерності вчителів, підготовка їх до атестації;
 • апробація та впровадження інноваційних технологій;
 • реалізація компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого  підходів у системі НУШ;
 • підвищення педагогічної культури педагогів;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, науки, ППД;
 • створення умов для самоосвіти вчителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності;
 • координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності відділу освіти, молоді, спорту та культури М. Коцюбинської селищної ради.

Третій рік роботи – практично-креативний етап, на якому вивчався розвиток позитивної навчальної мотивації учасників освітнього процесу як важлива умова покращення якості освіти та розвитку творчого мислення за обраною проблемною темою «Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання інноваційних технологій».

У 2019-2020 навчальному році колектив гімназії продовжував дослідно-експериментальну роботу Всеукраїнського рівня «Педагогічні умови формування соціальної активності учнів в ЗЗСО» (концептуально-діагностичний етап), відповідно до клопотання Управління освіти і науки Чернігівської ОДА від 01.10.2018 №01-22/1642/0/160-18 з метою формування соціальної активності учнів. Робота на цьому етапі включала виявлення стану сформованості готовності вчителів до формування соціальної активності учнів ЗЗСО.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою у гімназії затверджено склад методичної ради (9 чоловік), визначено та затверджено структуру та форми роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи МО, творчих груп. Пріоритетними напрямками роботи методичної ради було визначено:

 • забезпечення необхідних умов щодо впровадження Державного стандарту освіти України, оновлених програм початкової та середньої шкіл;
 • створення колективу однодумців, які б працювали над постійним професійним вдосконаленням;
 • використання інноваційних технологій навчання для формування ключових компетентностей учнів;
 • впровадження ідей НУШ;
 • активізація з вивчення, узагальнення та поширення ППД вчителів;
 • виховному процесу гімназії.

Для реалізації даних напрямків протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • коло думок «Соціальна взаємодія – умова ефективного освітнього процесу як ресурс якості формування соціальної активності учнів»;
 • педрада-тренінг «Сучасний учитель: нове бачення НУШ»;
 • проведення декади педагогічної майстерності «45 хвилин натхненної праці»;
 • декада педмайстерності молодих учителів «Досвід і почин»;
 • презентація досвіду роботи вчителів, які атестуються;
 • моніторинг роботи вчителів з обдарованими учнями;
 • педагогічна вітрина «Майстерність без меж»;
 • моніторинг методичних потреб вчителів.

Методична рада координує діяльність усіх методичних структур з метою з урахування діагностики, диференційованого підходу до їх потреб.

Основною формою методичної роботи з педагогічними кадрами були методичні об`єднання, головна функція яких було ознайомлення педагогів із сучасним станом та перспективами розвитку освіти, досягненнями педагогічної та психологічної науки, вивчення ППД, підвищення загальнокультурного рівня.

Протягом 2019-2020 навчального року на базі гімназії працювали МО вчителів початкових класів; МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу; МО вчителів природничо-математичного циклу; МО класних керівників.

Кожне МО проводили засідання, робота яких базувалася за окремим планом. На запланованих засіданнях учителі обговорювали організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання навчальних предметів, підготовка й проведення олімпіад, предметних тижнів, затвердження завдань для ДПА, підготовка до ЗНО-2020), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес інноваційних технологій, інтенсивних форм і методів навчання, інтегроване навчання.

Згідно планів роботи МО були проведені предметні тижні:

 • фізичної культури, вересень (Кирієнко М.П., Бублик І.О.);
 • основ правознавства, грудень (Сусула І.В.);
 • математики, січень (Миненок Н.П., Томилко О.С.);
 • Шевченківський тиждень, березень 2020 р. (Шпак Н.І..).

Науково-методичні та виховні заходи, що проводилися в гімназії, висвітлюються на сторінках соціальної мережі Facebook  та гімназійній газеті «ГімназіЯ».

 Залучити вчителів до активної позиції у вирішенні внутрішніх шкільних проблем допомагають інноваційні технології. Саме педради, проведені у нетрадиційній формі, залучають педагогів до активного обговорення питань. Саме такі педради сприяють підвищенню роботи педагогічного колективу, створенню дружного колективу однодумців.

З метою формування сприятливого психологічного клімату в колективі, вміння сприймати особливості один одного, вироблення навичок спільної роботи та загальної стратегії розвитку математики була проведена педрада- тренінг «Викладання математики та рівень знань учнів». Заступник директора з НВР Завальна Ю.М. доповіла про міжнародні світові дослідження в галузі викладання математики та поінформувала про рівень знань й умінь учнів з математики. Вона запропонувала інтерактивні завдання для учасників педради. Учителі початкових класів(Шатун І.М., Садовська С.А.) провели інтерактив з використанням кубиків Лего. Вчителі Томилко О.С. та Миненок Н.П. продемонстрували ряд видів інтерактивної діяльності: складання математичного доміно, математичні розмальовки, «чорна торбинка». Психолог гімназії Якосенко Т.В. розкрила проблему емоційного вигоряння вчителя.

Каленіченко Н.М., заступник директора з НВР, ініціювала та провела педраду-тренінг «Сучасний учитель: нове бачення НУШ». Ніна Михайлівна  спланувала роботу в групах, практичні вправи, які допомогли досягти мети педради та створити комфортну атмосферу та психологічний клімат. Практичний психолог гімназії Якосенко Т.В. поінформувала присутніх про теорію поколінь та надала методичні рекомендації для роботи вчителів із поколінням Z.

 

Методичною радою гімназії були сплановані методичні заходи із реалізації гімназійної проблеми «Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання інноваційних технологій».

Форми роботи включали семінари-тренінги «Профілактика емоційного вигоряння вчителя», «Упевненість в собі як показник компетентності вчителя»; методичний аукціон учителів, які атестуються; семінари-практикуми;  творча дискусія «Соціальний клімат як ресурс формування соціальної активності учнів»; усний журнал «Освітні системи світу»; майстер-класи; педагогічна вітрина «Майстерність без меж»; місячник педагогічної майстерності «І творчість, і праця, і успіх; психолого-педагогічний семінар «Проблема неуспішності школярів» тощо. Тісна співпраця психологічної та соціальної служби – запорука ефективного та своєчасного виховного впливу.

«Вирішуємо проблеми разом»,- під таким гаслом відбувся семінар-практикум «Педагогічні умови формування соціальної активності учнів» для педагогів та шкільних психологів Михайло-Коцюбинської ОТГ. Тематика семінару вибрано невипадково. Відповідно до Наказу МОН України від 18.03.2019 р. за №368 «Про проведення експерименту Всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови активності учнів у ЗЗСО» у листопаді 2018 – вересні 2023 рр.» Михайло-Коцюбинська гімназія є одним із базових закладів проведення експериментальної роботи. З коротким описом діяльності із зазначеної проблеми до присутніх звернулася ЗДНВР Косовець Г.В. Вона охарактеризувала  етапи проведення роботи вчителями гімназії. Соціальний педагог Соколенко О.П. на конкретних прикладах розкрила особливості організації профілактичної роботи з дітьми з девіантною поведінкою та дітьми, сім`ї яких опинилися у складних життєвих обставинах. Потім всі охочі спробували себе в ролі вихованців групи подовженого дня під керівництвом вихователя Ю.І.Фінів, яка презентувала творчі проекти у формуванні соціальної компетентності молодших школярів у позаурочний час та провела майстер-клас з техніки канзаш. Завершився семінар виступом практичного психолога гімназії Якосенко Т.В., яка в цікавій формі тренінгу окреслила психолого-педагогічні методи формування навичок просоціальної поведінки учнів різних вікових категорій та надала поради щодо організації діяльності роботи психологічної служби в закладах освіти.

Згідно річного плану роботи гімназії з 15 січня по 17 лютого 2020 року в гімназії проходив методичний місячник педагогічної майстерності «І творчість, і  праця, і успіх…».

«Педагогічна майстерність не є справою талановитих людей, майстром може зробитися кожний, якщо йому допоможуть і якщо він сам буде працювати»,- писав А.Макаренко. Отже, основними завданнями місячника було  підвищення професійної компетентності, методичного й наукового рівнів педагогів; збагачення уроків новими, прогресивними методами та технологіями навчання; надання кваліфікованої методичної та соціально-психологічної допомоги для підвищення майстерності вчителів. Місячник педагогічної майстерності – чудова можливість обмінятися творчими знахідками, поділитися досвідом, навчитись у колег чогось нового.

Однією з ефективних форм підвищення фахового рівня вчителів є участь у регіональних  (вебінари), обласних, рівня ОТГ семінарах-практикумах, на яких розглядаються актуальні для педагогів теми. Більшість вчителів – активні учасники таких заходів.

Але наш педагогічний колектив й сам охоче ділиться своїм досвідом роботи. У  листопаді 2019 року на базі М.Коцюбинської гімназії відбулося практичне засідання директорів шкіл області, слухачів курсів з перепідготовки керівних кадрів з актуальної проблеми «Особливості організації освітнього процесу в опорному закладі». Директор гімназії Шпак М.М. презентував діяльність гімназії в умовах НУШ. Повчальними були фрагменти уроків учителів української мови (вчитель Суржик З.В.), української літератури (вчитель Силенок І.М.), історії України (вчитель Сусула І.В.). Учасники семінару мали можливість відвідати простір «нушівців»: розмальований коридор, світлі затишні класи, зручні парти, ноутбуки, інтерактивні дошки, вмілі та знаючі вчителі, які ведуть маленьких українських громадян до знань. Також відвідали народознавчу кімнату, де ознайомились з її наповненням та фрагмент екскурсії, презентований учасниками гуртка під керівництвом вчителя Шпак Н.І. Креативно, цікаво, творчо, повчально і з користю провела майстер-клас «Діяльнісний підхід на уроках зарубіжної літератури як ефективний засіб формування ключових компетентностей» учитель-методист Каленіченко Н.М. Насамкінець учасники семінару відвідали літературну вітальню. Зустріч із сучасною українською письменницею Оленою Печерною носила символічну назву «Розмова про головне», в ході якої письменниця презентувала свою книгу «Химерниця».

У 2019-2020 навчальному році на Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, в конкурсі імені Петра Яцика, Шевченківському конкурсі, захисті науково-дослідницьких робіт в системі МАН гімназисти отримали на рівні ОТГ ? 24 дипломи. З  них: дипломи І ступеня – 5 учнів, ІІ ступеня – 6, ІІІ ступеня – 13.

На обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні гімназії вибороли 5 дипломів. З них:

Шпак Даніла, 10 клас, географія – диплом ІІ ступеня (учитель Шпак Н.І.);

Шпак Даніла, 10 клас, біологія – диплом ІІІ ступеня (учитель Шолох В.М.);

Навозенко Олександр, 9 клас, географія – диплом ІІ ступеня (учитель   Мнєвець Л,О.);

Ковган Анна, 9 клас, українська мова та література – диплом ІІ ступеня (учитель Левченко Н.О.);

Ковган Анна, 9 клас, англійська мова – диплом ІІІ ступеня (учитель     Корецька Ю.П.).

Учень 10 класу Шпак Даніла брав участь у вибірково-тренувальних зборах по підготовці до IV етапу Олімпіад з географії і став переможцем.

Отже, спільна праця педагогічного, учнівського та батьківського колективів дає результати, які маємо на сьогоднішній день.

Михайло-Коцюбинська гімназія тісно співпрацює з ЧОІППО імені К.Д.Ушинського та опорними закладами області. Каленіченко Н.М., заступник директора з НВР, входить до складу творчої групи керівників ЗЗСО з проблеми «Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі роботи сучасних закладів освіти». Підсумком роботи групи став Міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори» Український вимір» число ХVI, 2019 р.,с.187-193, де вміщена стаття «Інноваційна діяльність гімназії в системі формування компетентної особистості» Каленіченко Н.М., заступника директора   НВР .

Рукопис «Наш вернісаж» (методичні рекомендації для підготовки та проведення методичних заходів у ЗЗСО) підготовленого вчителями гімназії (укладач Каленіченко Н.М.) були схвалені та рекомендовані до використання у практичній діяльності педагогічними працівниками області (витяг з протоколу №3 від 26.09.2019 р. за №20/01-12/829.

Відповідно до річного плану роботи ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського та Фонду професора Ореста Цапа (Вінніпег, Канада) у 2019 році був оголошений українсько-канадський конкурс педагогічних інновацій, у якому взяла участь заступник директора з НВР Каленіченко Н.М. та стала однією з переможців даного конкурсу.

Однак у здійсненні науково-методичної роботи мали місце окремі недоліки:

 • окремі вчителі недостатньо працюють з обдарованими учнями;
 • педагогічний колектив залишається інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення гімназії.

Виховна робота в Михайло-Коцюбинській гімназії у ІІ семестрі 2019-2020 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». План виховної роботи гімназії і відповідно виховні плани класних керівників складені з урахуванням основних положень Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 1038 від 29.07.2019 р., та наказом Управління освіти і науки Чернігівської ОДА від 20 вересня 2019 року №283 «Про внесення змін до наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації від 29.09.2015 №280, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.1 .2017 № 743-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», наказу відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради № 23  від  16  червня  2017 р. «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації цільової Програми  з національно-патріотичного виховання  на 2017-2020 роки в закладах освіти», рекомендацій Листа Управління освіти і науки Чернігівської ОДА від 22 серпня 2019 року за №06-14/2650 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році», методичних рекомендацій про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо створення безпечного освітнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок (лист МОН України від 27.06.2019 за №1/9-414). Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та містять календарні, традиційні гімназійні свята, конкурси та заходи, які сприяють формуванню ключових компетентностей здобувачів освіти.

Учнівський та педагогічний колективи продовжили роботу над  реалізацією ключового питання «Формування громадянина-патріота України, морально-духовної, життєво компетентної особистості».

 Адміністрація закладу приділяла належну увагу методичній роботі  класних керівників. У другому семестрі 2019-2020 навчального року було проведено два  засідання (одне з яких онлайн), на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру. Класні керівники ділились досвідом використання різноманітних методів виховання.

 В рамках участі  у всеукраїнській експериментальній роботі згідно Наказу МОН України від 18 березня 2019 року за №368 «Про проведення експерименту Всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови формування соціальної активності учнів у ЗЗСО» у листопаді 2018 – вересні 2023 року», 20 січня 2020 року у Михайло-Коцюбинській гімназії відбувся семінар-практикум для класних керівників "Роль педагога у формуванні соціальної активності учнів". Педагоги визначили основні завдання освітнього закладу для створення комфортного середовища своїх вихованців. Ділилися власним досвідом, розміркавували, робили висновки та радилися. Адже лише у співпраці педагогів, батьків, громади та учнів можливе повноцінне становлення особистості в соціумі.

Для проведення класних годин класні керівники використовують різноманітні форми роботи, що найбільше підходять для відповідної учнівської вікової категорії: диспути, заняття з елементами тренінгу, подорожі, «відкритий мікрофон», відео-презентації, рольові та інтелектуальні ігри, екскурсії, виставки, вікторини, моделювання ситуацій тощо. Виховні заходи, що проводяться у гімназії, висвітлюються на сторінках соціальної мережі Фейсбук та інтернет-видань Чернігівщини.

Інформаційне забезпечення роботи з батьками  здійснюється відповідно до планування, в ході класних і загальношкільних батьківських зборів, через інформаційні центри. Співпраця педагогічного колективу і батьків гімназії здійснюється за трьома основними напрямками: педагогічна просвіта, залучення батьків  до освітнього процесу, участь батьків в управлінні  навчально-виховним  процесом. Особлива увага приділяється педагогічній просвіті батьків, план якої коригується й доповнюється залежно від потреб та інтересів сімей і дітей. В роботі з батьками використовуються індивідуальні та колективні форми роботи.

Маючи за мету сформувати у дітей та учнівської молоді ціннісні життєві навички,  класні керівники, педагог-організатор, вчителі-предметники, керівники гуртків та заступники директора з навчально-виховної роботи планували та проводили виховні заходи у другому семестрі 2019-2020н.р., враховуючи організацію освітньої діяльності з елементами дистанційного навчання.

Традиційно гімназисти відзначали День Соборності України. За участю здобувачів освіти 8-х класів відбувся флешмоб "Україна-єдина!".

В рамках вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні рій "Пластуни" (середня вікова група) Михайло-Коцюбинської гімназії стали учасниками флешмобу "Герої не вмирають!".

Зі святом 8 Березня всіх жінок привітали гімназисти 5,6-х класів під час змагань «Блондинки проти брюнеток»

В онлайн режимі відбулася загально гімназійна акція «Мак пам’яті» до Дня пам’яті та примирення та 75 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (результати висвітлені на платформі e-schools.info).

До дня вишиванки було організовано та проведено акцію «Люблю українське – ношу вишиванку!» для 1-11 класів. Юні джури Михайло-Коцюбинської гімназії брали участь у  челенджі "стрічку тримай", приуроченого до Дня вишиванки.

Щодо організації виховної роботи в період карантинних заходів (з 13 березня по 29 травня 2020) класні керівники використовували різні форми онлайн-комунікації: онлайн-платформа e-schools.info, соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні застосунки на кшталт Viber, Меседжер, комунікаційний сервіс Skype.

Класні керівники активно надавали консультації під час організації елементів дистайного навчання (реєстрація вихованців та їх батьків на освітній платформі e-schools.info , створення груп для спілкування в чаті) та протягом всього періоду карантинних заходів.

Використовуючи різні форми зв’язку, класні керівники організовували виховну роботу шляхом проведення індивідуальних бесід з дітьми та батьками, викладали основні інформаційні довідки щодо попередження поширення COVID-19, правила безпечної поведінки вдома у групових чатах та на освітній платформі.

Роботу учнівського самоврядування на час карантину організовувала педагог-організатор через службу обміну миттєвими повідомленнями Viber. В груповому чаті рада старшокласників обговорювали проведення онлайн-заходів, в тому числі свята Останнього дзвоника, яке пройшло у вигляді челенджу одинадцятикласників.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнями (під час очного навчання), за успішністю знань, разом з працівниками психологічної служби проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в гімназії.

На час карантинних заходів психологічна служба гімназії надавала консультації в телефонному та онлайн режимах, розміщували інформаційні матеріали та поради дітям та батькам на офіційній сторінці Фейсбук.

 

За минулий 2019-20202 навчальний рік психологом гімназії Якосенко Т.В. були реалізовані наступні заплановані напрями роботи: сприяння успішному процесу адаптації першокласників, п’ятикласників, новоприбулих учнів; супровід учнів, що мають прояви девіантної поведінки; робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах; психологічна підтримка обдарованих дітей; профільне та професійне самовизначення учнів; попередження суїцидальної поведінки; супровід дітей з особливими освітніми потребами.  

Проведені заходи з профілактики булінгу, заходи щодо формування толерантного ставлення до людей з інвалідністю. З метою розвязання конфліктів в освітньому середовищі застосовувалася медіація. Здійснювалась психологічна просвіта педагогів на теми «Психологічні особливості сучасного покоління учнів», «Профілактика синдрому емоційного вигоряння вчителя», «Як бути стресостійкими в умовах карантину», проводився тренінг «Упевненість в собі як показник компетентності вчителя», тренінг в рамках семінару ОТГ «Психолого-педагогічні методи формування навичок просоціальної поведінки учнів».

Проводилась просвіта та консультування батьків за тематикою  «Психологічні рекомендації для батьків, як адаптувати дитину до навчання в умовах карантину»; «Допомога дітям у подоланні стресу», «Як важливо навчитися опановувати себе та керувати своїми емоціями», «Яким чином полегшити соціальну ізоляцію. Поради батькам і дітям під час карантину», «Як організувати спільне дозвілля», «Як розмовляти з дітьми про коронавірус», «Перебування в соцмережах під час карантину, фейки та перевірка фактів», «Домашня діагностика готовності дитини до школи».

 Протягом року психолог підвищила кваліфікацію на всеукраїнському семінарі – тренінгу в м. Ніжині «Учнівський менеджмент – ключ до майбутнього успіху»  (6 год.), на вебінарах «STEAM- та арт-інструменти для підтримки психічного та фізичного здоров’я під час карантину»(освітній проект «На урок»,2 год.), «Розвиток емоційного інтелекту. Як керувати емоціями» (громадська організація «Академія сучасних освітян» , 6 год.)«Підліткова депресія. Причини виникнення та алгоритми подолання» (ТОВ «Всеосвіта»,2 год.)

За минулий рік у роботі соціального педагога гімназії Соколенко О.П. були реалізовані всі заплановані напрями роботи: супровід учнів, що мають прояви девіантної поведінки; супровід учнів, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах; профільне та професійне самовизначення учнів; попередження суїцидальної поведінки; супровід дітей з особливими освітніми потребами; формування у підлітків відповідальної поведінки, ціннісні орієнтири, взаємини: хлопці і дівчата, гендерні стереотипи; пропаганда здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок. Соціальний педагог працювала над проблемою «Профілактична робота з дітьми з девіантною поведінкою та дітьми, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах». Проводила тренінги: для вчителів гімназії «Ефективні форми і методи вирішення конфліктних ситуацій», тренінг в рамках семінару ОТГ «Організація профілактичної роботи соціального педагога з дітьми з девіантною поведінкою та дітьми, сім’ї яких опинились в складних життєвих обставинах». Проведені заходи з профілактики булінгу, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня людей з інвалідністю, Міжнародного дня прав людини, «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх».  Реалізовані  програми «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації», «Дорослішай на здоров’я». Здійснювалась соціально педагогічна просвіта батьків на теми «Що таке булінг? Як йому запобігти?», «Як підготувати дитину до школи?», «Як сформувати навчальну мотивацію?». Просвіта для батьків на батьківських зборах «Діти у віртуальній реальності. Компютерна залежність». А також в умовах карантину проводились онлайн-опитування (тільки для учнів),  онлайн-просвіта, онлайн-консультування -  для батьків, учнів, учителів за темами: », «Як організувати спільне дозвілля», «Перебування в соцмережах під час карантину, фейки та перевірка фактів», «Як не захворіти на короновірус», «Соціалене благополуччя. Соціальна компетентність. Репродуктивне здоровя молоді.», «Як важливо навчитися опановувати себе та керувати своїми емоціями». Розміщення інформації номерів гарячих телефонних ліній та служб довіри у соціальних мережах та у фейсбукці школи.

Протягом року соціальний педагог підвищила кваліфікацію на курсах ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського та пройшла атестацію,  успішно завершила онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» та прослухала вебінари на сайтах «На Урок», «Всеосвіта» щодо дистанційного навчання.

 

Протягом 2019-2020 навчального року гімназії надавалась допомога з різних джерел, а саме:

 • придбано будівельні матеріали для поточного ремонту приміщення гімназії з розрахунку 200 грн. на одного учня (М.Коцюбинська селищна рада);
 • придбано обладнання для 1-х класів НУШ (М.Коцюбинська селищна рада);
 • зроблено реконструкцію внутрішніх туалетів за кошти, виділені урядом Японії по програмі «Кусаноне» та за співфінансуванням з Михайло-Коцюбинської селищної ради на загальну суму 1,5 млн.грн.

 

Протягом року тепловий режим у гімназії підтримувався котельнею «Облтеплокомуненерго» і був постійно в межах норми.

 

Санітарний стан гімназії підтримувався на достатньому рівні, про що свідчать акти перевірки гімназії працівниками Держпродспоживслужби. Туалети, харчоблок і умивальники постійно мали дезинфікуючі та миючі засоби в достатній кількості. Це питання постійно було на контролі медичної сестри та завідуючого господарством.

 

Проблеми, на вирішення яких потрібно звернути увагу

 1. Обладнання перших класів початкової школи з метою повноцінного запровадження Нових Державних стандартів початкової освіти.
 2. Потребує реконструкції та капітального ремонту покрівля приміщення гімназії.
 3. Освітлювальна система гімназії потребує переходу на сучасні енергозберігаючі технології.
 4. Забезпечення кабінетів, спортивного залу, підсобних працівників всім необхідним для безпечної та якісної  роботи.
 5. Класні кімнати середньої та старшої ланок потребують заміни класних дошок.
 6. Частина класів потребує заміни меблів.
 7. Система опалення потребує детальної діагностики та поступової реконструкції.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь