Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Звіт про методичну роботу відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області за 2017-2018 навчальний рік

Дата: 31.05.2018 11:45
Кількість переглядів: 7525

Фото без опису

 

  Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем, реального забезпечення рівного доступу всіх громадян до якісної освіти, модернізації змісту, організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці, забезпечення безперервності освіти та навчання впродовж усього життя, розвитку державно-громадської моделі управління освітнім процесом.

   Реформа загальної середньої освіти – модернізація її змісту – потребувала посиленої уваги до методичного супроводу впровадження державних стандартів освіти, нових навчальних програм, нового покоління підручників.

   У 2017-2018 навчальному році робота відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради та закладів освіти громади здійснювалась на основі річного плану роботи, наказу відділу "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2017/2018 навчальному році" і була спрямована на виконання вимог державних та галузевих нормативно-правових документів щодо покращення якості дошкільної та загальної середньої освіти.

   У своїй діяльності відділ керувався Конституцією України, законами України «Про освіту», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, урядовими рішеннями в галузі освіти, розпорядженнями облдержадміністрації та селищної ради, рішеннями колегії відділу, нормативними, розпорядчими та методичними документами Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки облдержадміністрації, ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, наказами начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму.

 Основними завданнями діяльності відділу щодо методичної роботи:

- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації;

- координація діяльності методичних кабінетів при закладах освіти, міжшкільних методичних об'єднань і методичних об'єднань при закладах освіти;

- моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

- моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і  науково-методичної роботи в закладах дошкільної освіти;

- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій;

- проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги  щодо  підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

- участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів  науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.

   Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році проводилась відповідно до наказу відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради від 14 вересня 2017 року №63 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році»; плану роботи відділу на 2017-2018н. рік і була спрямована на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та реалізацію Національної доктрини розвитку освіти», нових Державних стандартів загальної середньої освіти та початкової загальної освіти.

В основу планування методичної роботи покладено аналіз навчально-виховного процесу в освітніх закладах громади та діагностику рівня професійної компетенції вчителів.

    У 2017/2018 н.р. розпочато роботу по реалізації науково-методичної проблеми «Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів як фактор підвищення якості освіти  та розвитку успішної особистості учня в закладах освіти об’єднаної територіальної громади». Реалізації цієї проблеми підпорядкована діяльність відділу, яка включає в себе співпрацю з ЧОІППО, Управлінням освіти і науки, взаємодію з колегією відділу освіти, молоді, спорту культури і туризму,  проведення засідань ММО, вивчення стану викладання предметів, узагальнення перспективного педагогічного досвіду, експертизу навчальних закладів, організацію курсової підготовки, атестацію педагогічних працівників та ін.

  Методичну роботу, спрямовану на дієву допомогу педкадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення професійної майстерності, підвищення рівня психологічної підготовки, активізацію їхнього творчого потенціалу, координують начальник відділу, 2 методисти та 3 спеціалісти.

   Щотижнево проводились методичні наради відділу, на яких розглядались актуальні питання організації й удосконалення методичної роботи в громаді.

   З метою об’єктивної оцінки методичної роботи та надання допомоги педпрацівникам в усіх закладах освіти громади проведено методичні дні. Методисти та спеціалісти мали змогу провести відкриті діалоги, співбесіди з педагогічними працівниками, надати оперативну допомогу по удосконаленню методики викладання предметів та використання новітніх технологій.

   Пропозиції вчителів враховувались при проведенні семінарів-практикумів, засідань методичних об’єднань, індивідуальних консультацій на рівні ОТГ.

   Основними формами методичної роботи були такі: методична рада, міжшкільні методичні об’єднання вчителів-предметників громади, шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів та класних керівників, вихователів закладів дошкільної освіти, шкільних бібліотекарів; постійно діючі семінари (директорів шкіл), психологічна служба громади; були проведені майстер-класи вчителів: української мови, початкових класів, тощо.

  Організовано діяльність міжшкільних методичних об’єднань.

  Найбільш дієво працювали міжшкільні методичні об’єднання вчителів природничого профілю (керівник Козел А.В., Шибиринівська ЗОШ І-ІІІст.); вчителів фізики, математики та інформатики (керівник Орел Т.В., Жукотківська ЗОШ І-ІІст.); вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни (керівник Галько О.В., Андріївська ЗОШ І-ІІІст.)

За станом на 01.06.2018 року у громаді функціонують 5  закладів дошкільної освіти. Дошкільні навчальні заклади відвідують 150 вихованців, працює 15 педагогічних працівників

Із метою підготовки вихованців до навчання у школах відповідальними особами на місцях (представниками органів місцевого самоврядування та педагогічними колективами ДНЗ) вживаються всі можливі заходи щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою.

У Михайло-Коцюбинській громаді функціонують 6 загальноосвітні навчальні заклади, із яких: 1 гімназія, 3 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 2 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів. У 2017-2018 навчальному році в освітніх закладах громади нараховувалося 612 школярів, працює 111 педагогічних працівників.

Особливе значення було надано роботі з керівниками навчальних закладів. На засіданнях постійно діючих семінарів розглядали питання щодо вдосконалення роботи з управлінської та методичної діяльності.

Протягом року були проведені семінари на базах шкіл:

 • Кархівська ЗОШ І-ІІст. (директор Лещенко Л.М.), семінар «Удосконалення освітнього процесу шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій».
 • Ведильцівська ЗОШ І-ІІІст. (директор Петровський Д.В.), семінар-практикум на тему «Впровадження інноваційних форм роботи у діяльність педагогів предметів художньо-естетичного циклу».
 • Шибиринівська ЗОШ І-ІІІст. (директор Ющенко О.П.), методичний круглий стіл на тему «Нетрадиційні форми проведення педагогічної ради».
 • Михайло-Коцюбинська гімназія (директор Шпак М.М.), засідання творчої групи директорів та заступників директорів при ЧОІППО імені К.Д.Ушинського з проблеми «Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі роботи сучасних закладів освіти» (заступник директора з НВР Каленіченко Н.М. уже другий рік є членом творчої групи при ЧОІППО імені К.Д.Ушинського);
 • Кархівський ДНЗ (завідувач Бобок Т.В.), День відкритих дверей.

   Участь педагогів у методичних семінарах сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагала їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал.

    Крім того, працівниками відділу протягом навчального року систематично проводяться індивідуальні та групові консультації, надаються рекомендації для педагогічних працівників.

    Крім колективних форм методичної роботи важливу роль відігравали індивідуальні. Створювались умови для підвищення кваліфікації вчителів.

Протягом  2017-2018 навчального року курси підвищення кваліфікації при Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського пройшов 21 педагогічний працівник закладів освіти громади, що становить 17% від загальної кількості вчителів.

   2 педагоги пройшли курси за очно-дистанційно формою навчання. Крім  того,  1 психолог пройшов навчання з проблеми «Навички кризового консультування та формування стресостійкості», 7 вчителів початкових класів проходять навчання за Новою українською школою. Забезпечувалась участь педагогів громади в різноманітних обласних семінарах на базі ЧОІППО.

  Однією з ефективний форм підвищення фахового рівня є участь в регіональних, обласних, на рівні ОТГ семінарах-практикумах, тренінгах, на яких розглядаються актуальні для педагогів проблеми. Завальна Ю.М., заступник директора з НВР Михайло-Коцюбинської гімназії, брала участь у Школі для тренерів із національно-патріотичного виховання «З Україною в серці», який проводив Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Києва. Шурда Н.А., керівник «Євроклубу» Михайло-Коцюбинської гімназії, взяла участь у тренінзі з підготовки до проведення літніх мовних таборів GoCamp в м.Ірпінь.

Атестація педагогічних працівників перебуває на постійному контролі відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради.

У 2017/2018 н.р. в громаді атестовано 30 педагогічних працівників:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст II категорії»                            5 педпрацівникам;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»                             3 педпрацівникам;

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії»                                                                                                        7 педпрацівників;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»                      4 педпрацівникам;

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»                                                                                                        9 педпрацівників;

- відповідають раніше присвоєному педагогічному званню                                   4 педпрацівників;

- присвоєно педагогічне звання «старший учитель» 1 педпрацівникам;

- відповідає займаній посаді 1 завідувач ДНЗ.

Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації, були: стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого, враховуючи стаж педагогічної роботи, встановлюється кваліфікаційна категорія, тарифний розряд оплати, присвоюється відповідне педагогічне звання.

Атестація педпрацівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, гласності, моральної та матеріальної зацікавленості.

Наведені дані свідчать про кваліфікаційне зростання педагогічних працівників.

На виконання наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації від 03.10. 2017 №  346, наказу відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради від 03.10.2017   №75 «Про організацію та проведення у 2017/2018 н.р. першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 5 грудня було проведено перший етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» з учасниками у номінаціях «Фізична культура» (3 педпрацівники), «Українська мова та література» (4 педпрацівники), «Фізика» (2 педпрацівники).

Лауреатом ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»  у номінації  «Українська мова та література» стала Скрипка Тетяна Вікторівна – учитель української мови та літератури Ведильцівської ЗОШ І-ІІІст. та учасником ІІ (обласного) туру у номінації «Фізична культура» став Галько Олексій Васильович – учитель Андріївської ЗОШ І-ІІІст.

Як наслідок таких методичних заходів, зросла ефективність роботи з обдарованими учнями. На Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах імені П.Яцика та Т.Шевченка на рівні Михайло-Коцюбинської ОТГ під час щорічного фестивалю талановитих дітей «Яскраві зіроньки громади» було нагороджено дипломами та цінними подарунками 50 учнів закладів освіти громади.

На обласному етапі Всеукраїнських олімпіад та конкурсів учні Михайло-Коцюбинської гімназії Михайло-Коцюбинської селищної ради вибороли 9 дипломів. З них дипломи І ступеня отримали з географії Шпак Д., 8 клас (вчитель Шпак Н.І.);конкурс імені Т.Г. Шевченка Малей В., 5 клас (вчитель Силенок І.М.); дипломи ІІ ступеня отримали з фізики Малий Є., 9 клас (вчитель Шкардибарда П.М.); з біології Шовкун Д., 10 клас (вчитель Шолох В.М.); з біології Шпак Д., 8 клас (вчитель Шолох В.М.); дипломи ІІІ ступеня отримали з правознавства Савчук М., 10 клас (вчитель Сусула І.В.); з географії Малий Є., 9 клас (вчитель Мнєвець Л.О.);з біології Малий Є., 9 клас (вчитель Томилко Л.І.); з української мови та літератури Шовкун Д., 10 клас (вчитель Шпак Н.І.); конкурс імені Т.Г. Шевченка Голич Ю. (учениця Жукотківської ЗОШ І-ІІст., вчитель Левченко Ю.О.).

З метою популяризації інтелектуальних ігор як засобу виховання й організації дозвілля школярів, поглиблення знань у різних сферах науки, техніки й культури, підвищення загальної ерудиції учнів, підтримки обдарованої молоді учні Михайло-Коцюбинської ОТГ брали участь в чемпіонаті з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!» серед школярів Чернігівської області, де пройшли у фінал (тренер команди Якосенко Т.В., психолог Михайло-Коцюбинської гімназії).

У березні на рівні ОТГ був проведений конкурс читців присвячений Шевченківським дням «Сила українського слова», творів національно-патріотичного спрямування серед учнівської молоді закладів освіти Михайло-Коцюбинської селищної ради, де діти розкрили ще більше свої таланти.

Одним із важливих напрямів роботи відділу та педагогів  було проведення роз’яснювальної роботи про зовнішнє незалежне оцінювання. Неодноразово проводились наради з керівниками закладів освіти з цього питання.

Об’єктом особливої уваги залишається порівняльний аналіз оцінювання учня у школі та ЗНО як кінцевий результат та показник якості надання освітніх послуг педагогом.

Підсумки участі закладів загальної середньої освіти

 Михайло-Коцюбинської ОТГ

в зовнішньому незалежному оцінюванні (ДПА)

(складено на підставі статистичних даних Київського РЦОЯО: https://zno.testportal.com.ua/stat)

ЗНО-2017

Українська мова

Навчальний заклад

учнів

Поч.рівень

Сер.рівень

Дост.рівень

Вис.рівень

Якісн.показн.

Андріївська ЗОШ

7

3

4

-

-

0%

Ведильцівська ЗОШ

3

-

-

3

-

100%

М.Коцюбинська гімназія

11

-

8

2

1

27%

Шибиринівська ЗОШ

10

1

6

3

-

30%

Історія України

Андріївська ЗОШ

7

-

7

-

-

0%

Ведильцівська ЗОШ

3

-

3

-

-

0%

М.Коцюбинська гімназія

10

-

9

-

1

10%

Шибиринівська ЗОШ

10

2

6

2

-

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

М.Коцюбинська гімназія

2

-

2

-

-

0%

Біологія

Андріївська ЗОШ

6

2

4

-

-

0%

Ведильцівська ЗОШ

3

-

1

2

-

67%

М.Коцюбинська гімназія

8

-

8

-

-

0%

Шибиринівська ЗОШ

9

-

6

3

-

33%

Географія

М.Коцюбинська гімназія

1

-

1

-

-

0%

Шибиринівська ЗОШ

1

 

 

1

 

100%

Англійська мова

Андріївська ЗОШ

1

1

-

-

-

0%

М.Коцюбинська гімназія

1

-

-

-

1

100%

 

У підсумку, враховуючи те, що кожен учень склав по три іспити, маємо:

 

Навчальний заклад

іспитів

Поч. рівень

Сер.рівень

Дост.рівень

Вис.рівень

Якісн.показн.

Андріївська ЗОШ

21

6(29%)

15

-

-

0%

Ведильцівська ЗОШ

9

-

4

5

-

56%

М.Коцюбинська гімназія

33

-

28

2

3

15%

Шибиринівська ЗОШ

30

3(10%)

18

9

-

30%

 

Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради працює над підвищенням ролі вчителя у роботі з обдарованими дітьми. Робота з обдарованими дітьми – важливий напрямок у діяльності освітніх закладів. З метою створення умов для підтримки обдарованої молоді, розвитку їх  інтелектуального і творчого потенціалу, реалізації державної програми  учні шкіл громади залучалися до участі у інтелектуальних змаганнях, творчих конкурсах та фестивалях. Питання «Про організацію роботи з обдарованими дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах» обговорювалось на засіданнях методичних об’єднань, інструктивно-методичних нарадах директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи.

Щороку серед учнів закладів освіти Михайло-Коцюбинської ОТГ зростає популярність Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, таких як: «Кенгуру» - 59 учнів-учасників; «Бобер» - 46 учнів; «Соняшник» - 64 учні; «Колосок» - 28 учнів; «Олімпус» - 23 учні; «Грінвіч» - 8 учнів; «Геліантус» - 10 учнів; «Sunflower» - 42 учні.

Підтримка та стимулювання обдарованих учнів ,переможців конкурсів, олімпіад, спортивних змагань відбувається у вигляді нагородження грамотами, дипломами, цінними подарунками, впроваджено щорічну стипендію, подяками батькам.

Виходячи з потреб, в закладах освіти Михайло-Коцюбинської ОТГ організовано інклюзивну форму навчання (Михайло-Коцюбинська гімназія). Педагогічний колектив гімназії продовжує працювати над планом інклюзивного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

 

Основні  питання,  над  якими   працюватиме  відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради  у  наступному  навчальному  році.

 1. Забезпечення якісного науково-методичного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах громади.
 2. Забезпечення на 100 % підручниками учнів 1-х, 5-х  та 10-х класів відповідно до нових Державних стандартів початкової та базової освіти.
 3. Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників системи дошкільної та загальної середньої освіти громади шляхом поширення дистанційної освіти.   
 4. Посилення методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації роботи з дітьми  5-річного віку.
 5. Удосконалення діяльності психологічної служби через урізноманітнення форм психологічного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.
 6. Охоплення дітей різними формами позашкільної освіти, у тому числі, дітей девіантної поведінки, пільгових категорій.
 7. Ведення  методичного супроводу організації роботи з обдарованими учнями у закладах освіти громади.
 8. Забезпечення методичного супроводу заходів у закладах освіти щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
 9. Активізація роботи щодо залучення педагогів до участі у конкурсах педагогічної майстерності.
 10. Спрямувати діяльність на поліпшення організації методичної роботи з педагогічними працівниками громади та розвиток творчої особистості вчителя.
 11.  З метою поліпшення науково-методичного забезпечення вчителів продовжувати роботу щодо створення картотеки перспективного педагогічного досвіду, комп’ютерного банку інноваційних технологій і передових ідей з досвіду творчих учителів.
 12. Організувати проведення представницьких педагогічних заходів.
 13. Забезпечити вдосконалення змісту форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами закладів освіти.
 14. Здійснювати вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів.
 15. Здійснювати навчально-методичне забезпечення діяльності психологічної служби.
 16. Забезпечити  вивчення стану та результатів викладання предметів і курсів, аналіз організації навчально-виховної роботи в закладах освіти.
 17. Проводити моніторинг рівня знань, умінь і навичок учнів.
 18. Забезпечити  організацію науково-дослідницької роботи школярів і педагогів.
 19. Здійснювати корекційну діяльність за результатами державної атестації навчальних закладів.
 20.  Спрямувати  координаційну роботу відділу на здійснення еколого-натуралістичної, природоохоронної, експериментально-дослідницької роботи в закладах освіти громади.

 

Головною метою в роботі відділу є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація та створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих дітей та молоді.

 

 

За інформацією відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму

Михайло-Коцюбинської селищної ради« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь