A A A K K K
для людей із порушенням зору
Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Шибиринівська загальноосвітня школа І – ІІІ ст Звіт директора школи Ющенко О.П. перед громадськістю на загальних зборах трудового колективу 2019-2020н.р.

Дата: 03.07.2020 08:20
Кількість переглядів: 876

Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора  школи протягом 2019-2020 н.р. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Рік, коли вперше працювали з використанням дистанційних технологій.

Як директор школи, у своїй діяльності  протягом звітного періоду, я керувалася  Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх  працівників школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед  педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами

     Шибиринівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів є комунальною власністю Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівської  області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради, якому делеговані відповідні повноваження.

     Будівля школи експлуатується з 1981 року. Школі належить земельна ділянка площею  2,5 га. Правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомості та земельні ділянки нема.

На початок 2019 - 2020 навчального рокув школі працював 21 педагогічний працівник, у тому числі; директор,  заступник директора з НВР, педагог-організатор, 14 учителів (один за сумісництвом) , вихователь ГПД, вихователь з підвозу  учнів, два керівники гуртків (за сумісництвом). Всі вчителі мають вищу педагогічну освіту, один з керівників гуртків – молодший спеціаліст . Впродовж року ніхто з педпрацівників не звільнявся, вчитель інформатики пішла в декретну відпустку.

Не заповнена вакансія практичного психолога, 0,5 ставки.

У 2019 – 2020 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над проблемою "Розвиток кадрового потенціалу як умова підвищення якості освітнього процесу".

Кадрова політика будувалась з урахуванням професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання («Нова українська школа»).

На кінець навчального року у закладі налічується 18 педпрацівників, з них: 

 • спеціаліст вищої категорії, старший вчитель – 1,
 • спеціаліст вищої категорії – 4; 
 •  І категорії – 7;  
 • ІІ категорії – 5,
 • спеціаліст -  1.

      Методична робота з педагогічними кадрами проводилась відповідно до плану роботи школи.  Педагогічні працівники ознайомились з особливостями змісту та методики викладання предметів у 1-11 класах, вимогами до ведення шкільної документації.

На базі школи працювали шкільні та міжшкільні  методичні об’єднання:

 - класних керівників з проблеми  «Компетентність класного керівника у системі зміни поколінь» – керівник Передрій Л.В.,

- творча група вчителів початкових класів з проблеми «Впровадження різноманітних форм і методів роботи з метою розвитку творчої уяви та здібностей молодших школярів» – керівник Вітер С.І.

- вчителів хімії, біології, географії, основ здоров’я – з проблеми «Формування загальнокультурної компетентності учнів засобами сучасних педагогічних технологій» - керівник Козел А.В.;

- вчителів зарубіжної літератури та російської мови – з проблеми «Формування комунікативних компетентностей учнів, їх творчих здібностей через інтегровану систему навчання» - керівник  Дайнеко Л.С.

Дахно Г.М., Сергієнко Ж.М. працювали в  творчій групі вчителів «Першоцвіт», які працюють у  класах НУШ.

Вчителі школи були учасниками всіх семінарів, які проводились на базі шкіл громади.

З метою підвищення якості контролю та вдосконалення освітнього процесу проводились наради при директору, заступнику з НВР. Для вчителів і класних керівників були організовані індивідуальні консультації. З молодими спеціалістами Роговою Н.В. та Сергієнко Ж.М. працювали наставники: вчителі математики Неділі В.В. та  початкових класів Тимошенко М.А..

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів. Цього року відповідно до плану курсової перепідготовки курси підвищення кваліфікації відвідали 7 вчителів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Особливо актуальним стало це питання під час карантину. Вчителі активно займались самоосвітою, освоювали  форми дистанційної роботи з учнями, прослуховували онлайн-конференції та вебінари на сайтах « На Урок», «Всеосвіта», «Основа», «EdЕra», «Dinternal», веб-ресурс НУШ, були учасниками онлайн – конференцій для вчителів ОТГ.

Для дистанційної роботи з учнями під час карантину був створений шкільний сайт.

  Були проведені заплановані засідання педагогічної ради. На першому проаналізовано стан освітньої діяльності за 2018-2019 рік, затверджено освітню програму та план роботи на 2019-2020 н.р..  На друге засідання було винесено для обговорення питання  «Про булінг в освітньому закладі. Шляхи його виявлення та попередження», «Про Google сервіси та їхні можливості для педагога», яке розкрив вчитель інформатики Стандур А.І. Січневе засідання педагогічної ради було присвячене інтегрованому навчанню як освітньому пазлу Нової української школи. На якому Дахно Г.М. провела майстер-клас інтегрованого уроку з предмета «Я досліджую світ» з теми «Першоцвіти», де продемонструвала поєднання української мови і читання, математики, природознавства, мистецтва і технологій.

Організаційні педради з відбору підручників, закінчення навчального року, оформлення документації та оцінювання учнів проводились дистанційно.

          На початку грудня пройшов семінар для вчителів природничо -математичних наук шкіл громади «Проблеми розв’язуємо разом. Екологічне виховання на уроках природничо-математичного циклу». Був проведений бінарний урок з біології і математики (вчителі Козел А.В та Рогова Н.В.) та тренінг «Екологічна культура - необхідна складова нашого майбутнього». Через призупинення навчального процесу не проведений запланований семінар для вчителів української мови «Квест – це вам не тест».

Тимошенко С.П, вчитель історії та правознавства,  був  учасником конкурсу  «Учитель року 2020» в номінації «Історія».

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів.  В зв’язку з атестацією педагогічних працівників вивчались системи роботи вчителів початкових класів Тимошенко М.А., математики Рогової Н.В. Адміністрацією відвідувались уроки і позаурочні заходи у вчителів, проводився контроль за роботою по створенню матеріальної бази навчальних кабінетів, виховною і позакласною роботою. За результатами дистанційного засідання атестаційної комісії підвищили кваліфікаційні категорії Тимошенко М.А. ( вища категорія), Рогова Н.В. ( ІІ категорія).

Проведені предметні тижні з хімії та біології, історії та правознавства, зарубіжної літератури, безпеки життєдіяльності. Вчителями Тимошенко М.А. та Дайнеко Л.С. проведені відкриті уроки.

         Колектив школи продовжить роботу, щоб досягти нових успіхів у навчанні та вихованні учнів, в утвердженні позитивного іміджу школи,  у виконанні нею своєї головної місії – виховання і розвитку дітей, підготовки їх до самостійного життя. 

 

Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, затвердженим рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання Михайло-Коцюбинськ селищної ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, двосторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2018 році.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

2019-2020 навчальний рік закінчили 100 учнів в 10 навчальних класах

Школа І ступеня – 4 класи: 39 учнів

Школа ІІ ступеня – 5 класів : 49 учнів

Школа ІІІ ступеня – 1 клас: 10 учнів

Двоє учнів 11 класу навчались за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж)

Працює  група продовженого дня для учнів 1-4 класів

 

Протягом року простежувався  певний рух учнів. Відраховано зі школи двоє учнів (переїзд батьків, напвлення до центру соціально-психологічної реабілітації) , зараховано з інших навчальних закладів  2 учнів.

Освітній  процес в цьому навчальному році було організовано відповідно до освітньої програми та робочого плану школи. З метою задоволення освітніх потреб учнів, поглиблення знань з окремих предметів, профільної та допрофільної підготовки учнів, підготовки до ЗНО, за рахунок варіативної складової навчального плану введено додаткові години на вивчення курсів за вибором, факультативів:  «Зарубіжна література» - 3,4 класи, «Етика» - 5, 6 класи «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» - 8 клас, «Синтаксис складного речення» - 9 клас, «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу»  - 8 клас, «Лексика української мови» - 7 клас. «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції» - 10 клас

Відповідно до наказу відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло – Коцюбинської селищної ради від 29.09.2019 року №55 «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році», з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молодів в жовтні в школі був проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, російської мови, англійської мови, математики, історії, правознавства, хімії, біології, інформатики, географії, фізики.

Моніторинговий аналіз участі учнів в олімпіадах з базових дисциплін показав такі результати:

 

п/п

Назва предмета

Клас

Приймали участь

Переможці

1

Математика

6

7

9

5

3

2

Портянко Ілля

Працевитий Олександр

Дахно Костянтин

2

Українська мова

7

9

10

2

2

3

Довженок Катерина

Дахно Костянтин

Жигір Катерина

3

Фізика

7

8

9

10

3

3

3

4

Працевитий Олександр

Загаба Денис

Дахно Костянтин

Красиловець Вікторія

4

Інформатика

9

10

3

3

Дахно Костянтин

Дахно Максим

5

Біологія

8

9

10

11

2

2

4

2

Загаба Денис

Дахно Костянтин

Жигір Катерина

Довженок Роман

6

Хімія

7

9

10

1

1

1

Богуш Софія

Дахно Костянтин

Жигір Катерина

7

Англійська мова

9

10

2

2

Дахно Костянтин

Красиловець Вікторія

9

Географія

7

8

4

4

Працевитий Олександр

Дахно Костянтин

10

Історія

8

9

10

11

2

2

2

2

Загаба Денис

Дахно Костянтин

Жигір Катерина

Довженок Роман

11

Правознавство

9

3

Дахно Костянтин

 

Учні, що стали переможцями шкільного туру прийняли участь в ІІ турі предметних олімпіад, конкурсі ім. П. Яцика та конкурсі ім.. Т.Шевченка

Найактивнішим учасником ІІ туру олімпіад став учень 9  класу Дахно Костянтин. Він взяв участь в олімпіадах з української мови, правознавства, фізики, історії, конкурсі ім.. П.Яцика. Має диплом ІІ ст. з української мови, ІІІ ст. з правознавства. Тимошенко Андрій має диплом ІІІ ст.  на конкурсі ім.. П.Яцика, Портянко Ілля – диплом ІІ ст. з математики

Учні школи приймали активну участь в інтелектуальних конкурсах:

 • всеукраїнському етапі міжнародного конкурсу «Кенгуру» - 16 учнів
 • міжнародний етап конкурсу «Кенгуру» - 17 учнів
 • всеукраїнська інтернет – олімпіада з математики від сайту «На урок» - 11 учнів
 • «Олімпус» осіння сесія – 19 учнів
 • конкурсі від сайту «На урок» «Ок, Googl, з днем народження» - 19 учнів
 • «Я пізнаю світ» - 12 учнів
 • Олімпіада від сайту « Всеосвіта» -12 учнів
 • Основи кібербезпеки – 23 учні  
 • Всеукраїнському конкурсі «Зимові свята в традиціях нашого народу» - 18 учнів (куратор Рогова Н.В.)
 • грі «Sunflower» - 32 учні (куратор Дайнеко Л.С..),
 • в природничому конкурсі «Колосок» - 31 учень (куратор Ющенко О.П.) 
 • конкурсі «Бебрас» - 4 учні (куратор Стандур А.І.),
 • у всеукраїнській українознавчій грі  «Соняшник» -  31 учень (куратор Макаренко О.В.
 • конкурсі від сайту «На урок»  - 4 учні
 • «Захисники України» - 5 учнів
 • інтернет – олімпіаді (8 учнів) – куратор Тимошенко М.А.,

Навчальний рік на 7-12 балів закінчили 20 учнів із 83, які атестувались, що становить 24%. За підсумками року 10-12 балів мають Дахно Костянтин, Кравченко Микола, Тимошенко Андрій, Ященко Ігор, Портянко Ілля.

Через пандемію було скасовано державну підсумкову атестацію для учнів 4 та 9 класів.

    Виховна діяльність Шибиринівської ЗОШ І-ІІІ с.т. спрямована на реалізацію   «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», державних та регіональних програм та на підготовку учнів до самостійного життя, виховання людини і громадянина, що уміє адаптуватися в сучасному світі, здатного знайти своє місце в нім, самостійно ухвалювати рішення, висловлювати свою думку, творчо мислити, на розвиток творчих здібностей.

     Для реалізації цієї діяльності  у школі був розроблений план  виховної роботи, який  охопив всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, трудове, екологічне, превентивне та включає  календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси,  заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

       У виховній роботі використовували  різноманітні за формою та змістом заходи:  години спілкування, конкурси, акції, ярмарки, квести, віртуальні подорожі, флешмоби

       Усі заходи були спрямовані на формування згуртованого та працездатного колективу. Майже всі учні школи приймали активну участь у загальношкільних заходах, ярмарках, лінійках.

Протягом 2019 – 2020 навчального року в школі провели такі заходи :

 • Свято Першого дзвоника,  «Знання – пріоритет сильних!Дружба – умова непереможних»
 • До дня бібліотек «На гостину в бібліотечне царство»
 • До дня учителя свято «Життя учителя – дитинства передзвін, Налитий сонцем нехай буде він…»
 • Святковий концерт до Дня працівників сільського господарства
 • Конкурс малюнків «Ми за мир» до Міжнародного Дня Миру
 • Козацький гарт до Дня Захисника.
 • Благодійний ярмарок «Моя країна – Україна!»
 • Підтримали міжнародну акцію, присвячену 86-м роковинам Голодомору „Запалімо свічку пам’яті!"
 • Круглий стіл : «Іловайський котел: правда та вимисел»
 • Новорічне театралізоване дійство «Новий рік на селі».
 • Флешмоб до дня Соборності «Єдина. Вільна . Неподільна».
 •  23.01.2020 року офіцер відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування "Північ" разом з курсантами військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченко відвідали учнів Шибиринівської ЗОШ (с.Шибиринівка Чернігівського району), привітали їх з Днем Соборності України, провели захід національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.
 •  Флешмоб «Герої не вмирають» до Дня пам’яті героїв Небесної сотні.
 •  Виховний захід для старшокласників «Бій під Крутами: відомі і невідомі сторінки», приурочений річниці подвигу Героїв Крут.
 •  Перегляд документального фільму «Тайна Королевского батальона» до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
 •  Участь у бізнес-змаганнях в рамках реалізації Грантового проекту ЄС «План місцевого економічного розвитку: Славутич – драйвер росту відкритої та вільної економіки регіону» у Славутичі
 •  «Міс школи» до дня Святого Валентина.
 •  Святковий концерт до 8 березня.
 •  Інформаційна хвилинка до Всесвітнього дня здоров’я.

 

Під час карантину учні школи здійснювали он-лайн подорожі:

 

 •  «Україна Incognita» - реальне продовження у віртуальному світі.  Масштабний веб-проєкт – «До свого 15-ліття щоденна всеукраїнська Україна Incognita». Віртуальні подорожі.
 • «Бережи українське-одягни вишиванку».  Онлайн-вітання .
 •  Віртуальні подорожі музеями України.  
 •  Віртуальні екскурсії музеями світу.  
 •  Знайомимось. Українські звичаї та традиції.  
 •  Чорнобиль… Прип’ять… Віртуальні подорожі стежками трагедії.  
 •   Україна вражає. Цікаві подорожі .  
 •  Булінг в школі. Інформаційні хвилинки для учнів.  
 •  Ознайомлення з Чат-ботом «Стоп, наркотик».  
 •  Коронавірус. Книга для дітей он-лайн.  
 •  Інформування учнів, щодо  діяльності Національної дитячої гарячої лінії Громадської організації Ла - Страда.  
 •  Останній дзвоник онлайн.
 •  Онлайн-вітання до Міжнародного дня захисту дітей. 

 

В школі працювали гуртки:  естрадної пісні «Веселі нотки» (керівник Тимошенко С.П.), драматичний «Корифеї» (керівник Сергієнко Ж.М.) , танцювальний (керівник Сіренко Л.Г.)

Керівники гуртків планували роботу на півріччя, заняття проводились відповідно до планування. Результати роботи гуртків були представлені під час проведення позакласних заходів.

         Згідно плану, щопонеділка відбувались загальношкільні лінійки, де учні звітували про стан чергування по школі, проведену роботу, нагороджувались переможці конкурсів.

        Проаналізувавши стан виховної роботи 2019-2020 навчального року, слід зазначити, що учнівські колективи 1-11-х класів під керівництвом класних керівників активно долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів різного спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення різних виховних заходів. Особливий інтерес викликає  підготовка та участь у ярмарках, концертах, акціях, флешмобах, днях учнівського самоврядування, новорічних святах.

 

Для організації освітнього процесу школа має 8 комп’ютерів (1 комп’ютер для адміністративної роботи) , 3 ноутбуки, 5 багатофункціональних пристроїв. В цьому році була проведена робота з покращення доступу до мережі Інтернет(прокладено оптоволокно).

Школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку, бажано замінити вхідні двері.

Колектив  школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Проводиться робота по облаштуванню класних кімнат для НУШ, інших класів. Шкільне подвір'я доглянуте.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану на 2020/2021 навчальний рік : 1-4 класи – 66,9 %, 5-9 класи – 72,8 %, 10-11 класи – 94,2 % Всього 1-11 класи – 75,02 %. Чекаємо на нові підручники для учнів 3, 7 класів.

 

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування учнів 1-10 класів. За кошти бюджету учні 1-4 класів, діти, батьки яких є учасниками АТО отримують гаряче харчування . Учні старших класів - за кошти батьків. Організація харчування учнів на хорошому рівні, впродовж року нарікань і зауважень не було.

                 

 Медичний огляд учнів здійснюється лікарями Михайло-Коцюбинської лікарні. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд влітку. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок бюджету ОТГ. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які зберігаються у школі.

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.

 

63 учні школи протягом року року підвозились шкільними автобусами.

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також у приміщенні школи розміщено стенди по безпечній поведінці.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби.

Забезпечення взаємодії школи і сім’ї здійснюється через проведення батьківських зборів, анкетування та відвідування сімей, що опинились в складних життєвих ситуаціях.

Великою проблемою є значна кількість пропусків занять окремими учнями, тютюнопаління, вживання спиртних напоїв. З такими дітьми та їх батьками неодноразово впродовж року проводились профілактичні заходи із залученням працівників ювенальної превенції, дільничого інспектора, служби у справах дітей. Одна з учениць школи була направлена для продовження навчання до Ніжинського соціально- реабілітаційного центру.

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року у закладі зафіксовані лище мікротравми.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

В закладі є журнал обліку звернень громадян.

 

Використання коштів місцевого бюджету :

Червень- грудень 2019 року -

Січень – травень 2020 року – 952430,56 грн

Зараз триває поточний ремонт шкільного приміщення. Всі матеріали придбані за кошти ОТГ. Чекаємо на спонсорську допомогу від ТОВ ЧІМК та приватного підприємства «Нормаль Україна».

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь