Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ЗВІТ завідувача Кархівським дошкільним навчальним закладом «Мандаринка» Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області БОБОК ТЕТЯНИ ВІТАЛІЇВНИ за 2019/2020 н. р. перед колективом закладу та батьками

Дата: 02.07.2020 16:02
Кількість переглядів: 803

На виконання наказу МОН від 23.03.2005р. №178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, я, Бобок Тетяна Віталіївна, завідувач Кархівським ДНЗ «Мандаринка», освіта повна, вища педагогічна, педстаж 34 роки, з них на посаді завідувача закладу майже 5 роки, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2019/2020 нав.рік.

 

Загальна характеристика

Кархівський дошкільний навчальний заклад «Мандаринка» Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівської області  знаходиться за адресою:

с.Кархівка, вул. Дружби, 187-А       e-mail  mandarinkazdo@ukr. net

Розрахований на 16 місць. Списковий склад 10 дітей.

Вся освітня робота дошкільного навчального закладу  керується   Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Базовим компонентом до­шкільної освіти в Україні, Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 « Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2015 № 641, Національною доктриною розвитку освіти, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, гранично допустимим навантаженням на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженим Наказом МОН України від 20.04.2016 № 446, Статутом закладу. 

Дошкільний навчальний заклад «Мандаринка» функціонує з березня 2015 року.

Засновником і власником закладу є Михайло-Коцюбинська територіальна громада Чернігівського району Чернігівської області. Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт примішень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування вихованців. Приміщення дошкільного навчального закладу відповідають санітарним нормам. Територія озеленена, огороджена парканомФруктові дерева, кущі, квітники, створюють хороший мікроклімат для вихованців групи.

Головною метою функціонування ДНЗ «Мандаринка» є: забезпечення реалізації права громадян України на здобуття дошкільної освіти.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільнорї освіти:

 • Збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоровя дитини;
 • Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної мови;
 • Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду, виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжити освіту.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на одну різновікову групу. На початку кожного навчального року режим роботи групи та перебування дітей затверджується наказами завідувача закладу.

Група комплектувалася за віковими ознаками, відповідно до санітарно-гігієнічних норм Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням запиту батьківського загалу.

Прийом дітей до закладу здійснювався у відповідності до ст.34 Закону України «Про освіту», ст.36 Закону України «Про дошкільну освіту», п.6 «Положення про дошкільний навчальний заклад». До переліку обовязкових документів для зарахування дитини до закладу, за ведення, формування та збереження яких відповідає завідувач, входять:

 • Копія свідоцтва про народження дитини,
 • Медична довідка про стан здоровя з висновками лікаря про епідеміологічне оточення,
 • Заява батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу,
 • Згода на обробку персональних даних,
 • Для пільгових категорій(документи, які підтверджують право на пільгу).

ДНЗ «Мандаринка» працює за пятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу 9 годин:     з 8.00 до 17.00.

В ДНЗ визначені години прийому громадян адміністрацією та відповідальними особами (щоденно з 10.00 до 16.00).

 

Кадрове забезпечення

Педагогічними кадрами та технічним персоналом  дошкільний заклад укомплектований.

В 2019/20н.р. колектив закладу налічував 5 осіб: 3 – обслуговуючого персоналу та 2 педагогів. Склад педагогічних кадрів згідно штатних розписів:1 завідувач, 1 вихователь. Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти:

 • І кваліфікаційну категорію мають – 1 педагог,
 • категорію Спеціаліст – 1 педагог.

Вищу педагогічну  освіту – 2 педагоги.

В закладі працює 3 працівники обслуговуючого складу:

 • Кухар,
 • Помічник вихователя, машиніст з ремонту та прання одягу
 • Робітник по обслуговуванню приміщень, будівель та споруд закладу.

Впродовж звітного періоду виявлена тенденція стабілізації колективу. Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

У дошкільному закладі функціонує 1 різновікова група, яка працює за фізкультурно - оздоровчим напрямком. Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку упродовж 2019–2020 навчального року, освітній процес дошкільного закладу  спрямовував свою діяльність  на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості та на вирішення головної методичної мети: спрямувати освітній процес на реалізацію змісту освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програм «Впевнений старт» та «Українське дошкілля», підвищення професійної компетентності кожного педагога.

Планування освітньої роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою, система планування є блочно-тематичною. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності (фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна).

   За період 2019 -2020 н.р. проводились ради дошкільника, семінари, круглі столи, майстер-класи,  на яких обговорювались різні питання, реалізовуючи поставлені перед собою завдання, особлива увага приділялась роботі за програмою розвитку дошкільників «Українське дошкілля». На базі закладу в січні 2020року відбувся семінар для завідувачів дошкільними закладами Михайло-Коцюбинської селищної ради та був проведений вихователем закладу майстер-клас з виготовлення  дидактичних посібників з фетрового матеріалу. Слід відмітити, що наш вихователь Юлія Григорівна Федоренко показала належний рівень персональної відповідальності.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

Найцікавіщі педагогічні ідеї та проекти, реалізовані педагогами закладу

в    2019/2020 н.р.

Заплановані форми роботи

Результативність   виконання

1.Реалізована проектна програма: формування первинного економічного досвіду дошкільників: 

«Я економний, я  заощадливий»     

Реалізована в напрямку роботи: первинний економічний досвід–необхідна умова й результат економічної соціалізації та виховання дітей.                                          

Презентація іграшкових машин, техніки з покидькового матеріалу, виготовлених разом з батьками, ігри-стратегії на економічну тематику.

Організація та проведення ярмарку з грошовою одиницею закладу «мандаринками».

2.Проведені відкриті покази занять з дітьми відповідно до річного плану.

3.Для учасників семінару для завідувачів  проведена розвага:»Щедрівочка щедрувала»

Цікаві форми, методики роботи з дітьми

в області художньої творчості.

4.Проведені виставки дитячої та сімейної творчості:

 - Чудові поробки з природничого матеріалу;

- Ігрові посібники з фетрового матеріалу як система засобів формування життєвої компетенції дітей дошкільного віку;

- Світ в об’єктиві. Прийоми фототерапії в роботі з дітьми;

Подяка від батьків

5.Майстер – класи:

-  «Чарівна кулька казку нам малює»;

- Виготовлення поробок з фетру.

Відмічена робота вихователя

Федоренко Ю.Г.

6.Проведені ради закладу:

- Основні пріоритетні напрями освітньої роботи у новому 2019- 2020н.р.

- Пізнавальний розвиток дошкільника засобами екологічного виховання

- Національно-патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасності.

 

Поряд з інформаційною частиною проведені інші форми роботи – диспут, ділова гра, презентація ігор, іграшкових посібників.

Відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти з використанням сучасних методів та прийомів в роботі проводився освітній процес для дітей старшого дошкільного віку. Як результат, вихованці-випускники мають добрий потенціал в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Всі випускники мають достатній рівень саморегуляції та самостійності, уміють контролювати себе, оцінювати свої вчинки.

 

Організація роботи з батьками.

В закладі на належному рівні проводилася просвітницька робота з батьками:

1.Проведені загальні батьківські збори:

«Перспективи та  завдання розвитку  ДНЗ на 2019-2020 н.р.»:

«Національно-патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасності»:

2.Спільні виставки, свята.

 

Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика, регулярно- фізкультурні заняття в групі та на свіжому повітрі, пішохідні переходи за межі дитячого садочка.. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри проводяться в групі двічі на рік на протязі навчального року, а в оздоровчий період – щомісячно.

Всі форми фізкультурно-оздоровчої роботи проводилися згідно розпорядку дня. Вихователь групи використовувала  нетрадиційні методики, техніки для оздоровлення дітей: пальчикову гімнастику, ходьбу  по «доріжці здоров’я», масажі(горіховий, пальчиковий), гімнастику пробудження. Протягом дня під час організованої освітньо-пізнавальної діяльності з дітьми виконувалися малі форми активного відпочинку:  фізкультурні паузи на килимку, фізхвилинки .

Вихованці ДНЗ приймають участь в Малих Олімпійських іграх Михайло-Коцюбинської громади та неодноразово займали  призові місця.

       Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання настоїв ехінацеї пурпурної та елеутерококу,  цибулі, лимонів).Педагогічний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності дитини, екологічне виховання). Один раз на півроку в ДНЗ проводиться Тиждень безпеки життєдіяльності.

 

Організація харчування дітей в дошкільному закладі.

Однією з умов збереження та зміцнення здоров’я дитини, підвищення опору її організму до хвороб, і як наслідок успішності у навчанні є повноцінне харчування. Саме тому адміністрацією закладу приділяється велика увага даному питанню.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами) від 22листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 (із змінами відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 26.02.2013 р. № 202/165), інших чинних санітарних норм та правил.

Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад  укомплектовано кваліфікаційним кухарем.

У закладі встановлено доцільний трьохразовий режим харчування, наявні меню-вивіски, графіки видачі їжі (затверджені завідувачем), добові проби. Призначена відповідальна особа за зняття проби з готових страв. Ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку адміністрації. У дошкільному закладі наявні картотеки страв, орієнтовні двотижневі, сезонні меню, затверджені Держпродспоживслужбою в Чернігівському районі. Дошкільний навчальний заклад забезпечений проточною холодною та гарячою водою. Технологічне та холодильне обладнання знаходиться в робочому стані, є необхідна кількість посуду, котрий промаркований і використовується  за призначенням. В закладі наявний весь набір продуктів (в асортименті крупи, цукор, борошно, масло вершкове, овочі, риба, м’ясні та молочні продукти, соки тощо). Продукти харчування та продовольчу сировину  постачають: ПАТ «Базис», ФОП «Орловський» та хлібзавод м.Чернігова. Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість.  Зберігаються продукти в спеціально обладнаній  коморі, холодильнику, де забезпечено дотримання санітарних норм,  в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книзі складського обліку продуктів. З березня місяця в закладі  запроваджується робота   по системі НАССР.

Відповідно до рішення сесії Михайло-Коцюбинської селищної ради вартість харчування дитини в закладі на  день становить 25.00грн. Пільги в оплаті за харчування станом на                       року були встановлені:

для 2 дітей із багатодітної  сім’ї (50%) (сім’я Можар)

Батьківська плата сплачується у розмірі 40 % від вартості харчування за день.

Для здешевлення  харчування дітей у дошкільному закладі проводяться благодійні акції по заготівлі овочів.

Вихователь та помічник вихователя дошкільного навчального закладу беруть  активну участь в організації харчування дітей, формують  у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовим приладдям (столовою, чайною ложками та виделкою). Дітей середнього та старшого дошкільного віку навчають чергувати: сервірувати столи, збирати використаний посуд, використовувати санітарний одяг.

Упродовж  року спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби здійснювали контроль за організацією харчування дітей у дошкільному навчальному закладі,  зауважень  щодо організації харчування не було.

 

Стан матеріально-технічної бази.

Групові приміщення, кімната гігієни і обладнання ДНЗ знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

 Відремонтовано та пофарбовано всі споруди  на ігровому майданчику;

-  побілено цоколь і фасад будівлі;

-  відремонтовано, пофарбовано та оздоблено стелю та стіни в кімнаті гігієни.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась відповідно з річним планом роботи ДНЗ.

Зміцнювати матеріально – технічну базу дитячого садка протягом навчального року   адміністрації закладу допомагали Михайло-Коцюбинська селищна рада, спонсори та батьки, які надали допомогу  в розв’язанні багатьох матеріальних та організаційних питань. Своєчасно проводиться системний аналіз комплектування закладу дітьми, ведеться підготовка документів до організованого початку навчального року, проводиться тарифікація педагогічного персоналу. Адміністрацією щоденно контролюється економія електроенергії, води, стан майна, обладнання, приміщень, території закладу. Уся діяльність персоналу регламентується наказами по ДНЗ.

Потреб ще багато, але все ж з великим задоволенням хочеться відмітити, що на сьогодні матеріальна база нашого закладу в значній мірі покращилась. Контролювалося  виконання посадових обовязків усіма працівниками закладу, зауважень не виникло.

Хочу подякувати вихователю, обслуговуючому персоналу закладу, батькам за внесок у створення сприятливих умов для перебування дітей в нашій «Мандаринці».

Отже, план роботи ДНЗ на 2019 – 2020 навчальний рік можна вважати виконаним в повному обсязі. Прошу дати оцінку роботи закладу шляхом голосування.

 

 

Завідувач                                                        Т.БОБОК.

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт завідуючої  Чекревківським дошкільним навчальним закладом «Світанок» Обори О.О. перед батьками за 2014 – 2015 навчальний рік

Дошкільний навчальний заклад «Світанок» Оржицької РДА Полтавської області знаходиться за адресою: с.Черевки, вул. Центральна,35. Розрахований на 7 місць, на протязі 2014 – 2015 навчального року працював за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», реалізовуючи завдання Базового компонента дошкільної освіти.

з/п

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

1

3.

Режим роботи групи

10,5 годин

Кількість вихованців

18

4.

Кількість працівників усього

4

5.

педагогічний персонал

2

обслуговуючий персонал

2

 

1.1. Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт», методичними аспектами реалізації даних програм, а також, в практиці роботи ДНЗ використовуються навчальні посібники, рекомендовані МОН України.Упродовж 2014-2015 навчального року освітньо-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: спрямувати освітній процес на реалізацію змісту освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти в Україні, програми «Впевнений старт» та «Українське дошкілля», підвищення професійної компетентності кожного педагога.

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагога закладу ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою, система планування є блочно-тематичною. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності (фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна).

Два рази на рік у дошкільному закладі проводяться підсумкові заняття з освітньої лінії Базового компонента «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (формування елементарних математичних уявлень) із дітьми молодшого та старшого дошкільного віку та освітньої лінії «Мовлення дитини» (звукова культура мовлення) із дітьми старшого дошкільного віку. Слід відмітити, що наш педагог показала належний рівень персональної відповідальності за результати освітньо-виховної роботи з дошкільниками. Отже, переглянувши підсумкові заняття, можна зробити висновок, що рівень та ефективність освітньо-виховної роботи в закладі є належним.

Аналізуючи діяльність закладу, слід відмітити, що з 1 вересня 2014 року функціонувала 1 різновікова група, яку відвідувало 16 дітей.

З метою реалізації  Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством та накресленим річним планом роботи на 2014– 2015 н.р. колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на вирішення завдань:

1. Забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її інтересів, здібностей, індивідуальних і фізичних особливостей через реалізацію інваріантної та варіативної складових Базового компонента дошкільної освіти з метою забезпечення якісних освітніх послуг.

2. Формувати у дошкільників моральні уявлення про права дитини, прищеплювати почуття патріотизму та навички правової поведінки.

3. Активне використання традиційних і нетрадиційних форм, методів, засобів фізичного розвитку, які сприятимуть оптимізації рухового режиму.

4. Підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формувати в них свідоме розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей. Залучення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги.

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку.

 

1.2. Рівень підготовки дітей до навчання у школі.

У 2015 році 4 дітей випущено в школу. Наш вихователь якісно підготувала дітей до школи. Про це свідчить проведений моніторинг готовності дитини до навчання в школі у вигляді тесту вченого Керна –Ійрасека. За результатами якого 2 дитини показали високий рівень готовності до школи (Федченко Юля, Богдан Настя) та середій рівень (Чеканов Максим та Норка Денис) У порівнянні із осіннім результатом рівень знань дітей зріс на 9%. Рука дитини повністю готова до письма ,навчилися плавно вести пезперевну лінію, штрихувати площини, обводити по контуру, розрізняють математичні поняття, виконують прості арифметичні дії, орієнтуються в просторі, розрізняють та називають всі геометричні фігури, розв’язують логічні завдання, розрізняють та називають звуки, роблять звуковий аналіз коротких слів, знають з чого складається речення, складають його моделі.

Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

Організація медико-профілактичної роботи.  Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну дитину закладу оформлено лист здоров’я,  здійснювався щомісячний аналіз захворюваності. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика, фізкультурні заняття в групі та на свіжому повітрі, пішохідні переходи за межі дитячого садочка.. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри проводяться в групі щоквартально на протязі навчального року, а в оздоровчий період – щомісячно.

Кількість пропусків по хворобі на 1 дитину по ДНЗ складає 3 дні. Кількість випадків по хворобі за рік складає 50.

В ДНЗ запроваджене 3-разове харчування за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі. Персонал ДНЗ додержується норм та правил щодо організації харчування дітей в ДНЗ. Вартість харчування дітей 12 грн. в день для старших дошкільнят та 10 грн для ясельної групи (до 3 років). Батьківська плата стягується у розмірі 40 % від витраченої суми державних коштів. (Відповідно старші і молодші дошкільнята). Систематичний контроль за станом харчування здійснюється завідуючою та комісією ради закладу. Результати контролю фіксуються у спеціальному журналі, обговорюються на виробничих нарадах при завідуючій.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота організовується під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку.

Педагогічний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності дитини, екологічне виховання). Один раз на півроку в ДНЗ проводиться Тиждень безпеки життєдіяльності.

 

1.3. Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагог нашого закладу використовує різні методи самоосвітньої діяльності, широко використовуємо Інтернет джерела для пошуку інформації.

Педагог ДНЗ є активними слухачеми районного методичного об’єднанння.         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога».

Протягом року на належному рівні проведено всі заплановані свята та розваги. Влітку проведено свято до Дня захисту дітей, спортивні свята, День Незалежності.

 

1.4. Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

У 2014 -2015 навчальному році ніхто із педпрацівників не атестувався.  Освіта завідуючої - базова вища спеціальна за спеціальністю вихователь, освіта вихователя – спеціальна педагогічна за спеціальністю вихователь.

 

1.5. Ефективність і доцільність методичної роботи.

Для підвищення педагогічної майстерності педагогів адміністрацією створено належні умови, організовано та проведено протягом навчального року такі заходи:

комплектування та поповнення бібліотечного фонду ДНЗ літературою з питань самоосвіти педагогів, методичними посібниками за програмою «Українське дошкілля», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; фаховими методичними журналами;

підготовка та проведення методичних заходів з використанням науково-методичної літератури, в якій висвітлюється поставлена проблема;

організація наставництва.

Протягом року проведено засідання педагогічної ради:

1Настановна – 30 серпня 2013 року.

Основні напрямки роботи дошкільного навчального закладу у 2014 – 2015 н. р.:

обговорення та затвердження Річного плану роботи ДНЗ на 2014 – 2015 н. р.;

про підсумки огляду підготовки груп до нового навчального року;

затвердження розкладу занять, форм планування навчально-виховного процесу;

2. Тематична

24  листопада 2014 року:

Роль педагогічного колективу в захисті прав та гідності дітей:

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дошкільників

дії працівників освіти при виявленні жорсткої поведінки з дітьми.

3. Тематична – 27 лютого 2015 року. 

Мовленнєвий розвиток дошкільників відповідно до вимог програми «Українське дошкілля» та програми «Впевнений старт»:

про основні вимоги до мовленнєвих занять у системі сучасної дошкільної освіти

про вимоги до професійного мовлення педагогів

вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дошкільників

про результати підсумкових занять з мовленнєвого розвитку (грамота) зі старшими дошкільниками, виконання вимог програми «Впевнений старт».

4. Підсумкова – 27 травня 2015 року

Підсумки роботи ДНЗ у 2014 – 2015 н. р.:

про основні підсумки роботи колективу ДНЗ 2014 – 2015 н.р.;

про результати підсумкових занять – готовність дітей старших груп до шкільного навчання;

про організацію літнього оздоровлення дітей у закладі.

У рамках підготовки до педагогічних рад організовувалися змістовні виставки методичних та наочних посібників для організації навчально-виховного процесу.

Фонд методичного кабінету поповнюється планами конспектами інтегрованих занять, консультаціями за різноманітною тематикою. Згідно вимог узагальнюються і оформляються матеріали засідань педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів.

 

1.6. Стан матеріально-технічної бази.

Групове приміщення, кімната гігієни і обладнання ДНЗ знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

Перед початком навчального року адміністрацією закладу разом із батьками була проведена робота:

у групових приміщеннях – поточний ремонт.

- косметичний ремонт обладнання на майданчику.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась відповідно з річним планом роботи ДНЗ.

Матеріалів та обладнання не придбали на протязі навчального року .За батьківські кошти закуповували миючі та дезінфікуючі засоби.

Своєчасно проводиться системний аналіз комплектування закладу дітьми, ведеться підготовка документів до організованого початку навчального року, проводиться тарифікація педагогічного персоналу. Адміністрацією щоденно контролюється економія електроенергії, води, стан майна, обладнання, приміщень, території закладу. Уся діяльність персоналу регламентується наказами по ДНЗ.

тже, план роботи ДНЗ на 2014 – 2015 навчальний рік можна вважати виконаним в повному обсязі. Прошу дати оцінку роботи закладу шляхом голосування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь