Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Звіт директора Жукотківської ЗОШ І-ІІст. Левченко Юлії Олександрівни про управлінську діяльність протягом 2019-2020н.р.

Дата: 02.07.2020 16:01
Кількість переглядів: 693

 

Закінчився навчальний рік, тому звітні збори, які вже стали традиційними — це час підведення певних підсумків у роботі колективу школи. Перш ніж підводити підсумки, хотілося б привітати всіх, хто співпрацює з нами, з закінченням цього складного навчального року.

Публічна доповідь - це чудовий майданчик відкритого діалогу між усіма учасниками навчально-виховного процесу (педагогами, батьками, учнями) у пошуках перспектив.

Для проведения зборів, ми керуємося діючим Положенням про порядок звітування директора Жукотківської ЗОШ І-ІІст. перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу школи та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про заклад освіти

Жукотківська ЗОШ І-ІІст. підпорядковується відділу освіти, молоді, сорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради та Михайло-Коцюбинській селищній раді. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1953 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 3,5 га. У 2019-2020 навчальному році працювало 11 педагогів та 6 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчалося 27 учнів, середня наповнюваність класів становить 6 учнів.

Школа – другий дім. Ми намагаємось, щоб наша будівля і приміщення школи були привабливими, затишними, де були б створені всі умови для отримання належної освіти і виховання в дусі вимог сучасного життя. Основною метою нашої роботи є створення освітнього простору, який стимулює високу якість навчання і розвиток потенційних можливостей учнів.

 

2. Кадрове забезпечення

Школа має в своєму розпорядженні висококваліфіковані кадри.  При прийомі на роботу враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості працівників, працездатність, інші характеристики. За останніми директивами МОНУ до вчителів (незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога вміння працювати з комп’ютером та володіння базовими програмами та онлайн ресурсами. Ці вміння та компетентності стали необхідними при роботі в період карантину. Основна мета педагогічного колективу - ефективно та якісно забезпечувати навчально-виховний процес.

Якісний склад педагогічних працівників:

 • Станом на 29.05.2020р. якісний склад педагогічного колективу становив (загальна кількість педагогічних працівників -10 осіб): 
 • Спеціалістів І категорії  - 6 учителів;
 • Спеціалістів ІІ категорії - 2 учителя;
 • Спеціалістів  -  1учитель 
 • Вихователь – 1 .

Треба віддати належне вчителям, які докладають чимало сил і енергії, щоб в закладі освіти не просто здійснювалося навчання, а опановувалися освітні технології, щоб навчальний процес був нерозривно пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури, але й головне – здорових життєвих принципів і моральних переконань.

 

 1. Методична робота та навчальна діяльність

У 2019/2020 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася  з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

         Згідно з річним планом роботи закладу  у 2019/2020 навчальному році  педагогічний колектив  завершував працювати над єдиною методичною проблемою «Впровадження ІКТ як засобу розвитку творчої особистості вчителя та учня». Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

 • здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;
 •  впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня;
 • забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і якісному складу педагогічних кадрів;
 • формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, збільшення кількості вчителів, які беруть участь у масових формах методичної роботи;
 • розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури.

У закладі освіти  працює 10 вчителів і 1 вихователь. З них: 1учитель має «вищу категорію», 6  мають І кваліфікаційну категорію, 2 вчителі –  ІІ кваліфікаційну категорію, 1 молодий спеціаліст, 

Цього року атестувалися троє  вчителів ( Протченко С.М. – підтвердження І категорії, Савчин В.М. – встановлення І категорії, Пошнєва А.О. – встановлення ІІ категорії).

Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою. Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота міжшкільних МО керівниками яких були вчителі закладу освіти (Левченко Ю.О. очолила  міжшкільне МО вчителів української мови та літератури та Орел Т.В. керівник ММО вчителів математики), творчої групи вчителів початкових класів( керівник Савчин В.М.) та класних керівників(керівник Пошнєва А.О.):

Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес.

Діяльність творчих груп учителів була спланована на основі річного плану роботи школи. Кожна з груп провела по 3 засідань, робота яких будувалася за окремими планами, також на них затверджувались завдання для олімпіад та творчих конкурсів.

На засіданнях творчих груп обговорювалися як організаційні питання (запровадження Концепції Нової української школи, рекомендації МОН, обласної конференції, серпневої конференції, рекомендації методистів та спеціалістів відділу освіти щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019/2020 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання. 

У 2019- 2020 н.р. методична робота в закладі була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвитку творчості та ініціативи вчителів. В результаті такої роботи підвищилася якість підготовки педагогів до проведення уроків, значно розширився діапазон методів навчання, використання технологій дистанційного навчання, розвитку і виховання учнів. Підвищився інтерес до самоосвіти. Протягом дистанційного навчання педагогічні працівники проходили онлайн курси на освітніх платформах «Прометеус» та сайтах «На Урок», «Всеосвіта», «Вчимося жити разом».

Колектив продовжив роботу над новим проблемним питанням  «Підвищення ефективності і якості уроку як основної  форми організації навчально-виховного процесу» та виконання таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого вчителя, ШМО учителів-початкових класів та класних керівників, проведення методичних тижнів, залучення вчителів до ММО;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • підвищення рівня позаурочної роботи  з навчальних предметів;
 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;
 • підвищення іміджу навчального закладу.

Протягом року на засіданнях педагогічної ради та наради при директорі обговорювалися такі питання:

 • підсумки роботи за  2018-2019 н.р. та основні напрямки роботи у 2019-2020 н.р.;
 • самоосвітня діяльність вчителя, як засіб удосконалення професійної компетентності. Вивчення та методичний моніторинг молодих вчителів;
 • про участь у конкурсах, змаганнях;
 • про результати організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами.
 • про підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогів.
 • організація психолого-педагогічної підтримки учнів 1,5 класів на період адаптації;
 • про роботу ШМО класних керівників та вчителів початкових класів;
 • про організацію індивідуального навчання.

Курсову перепідготовку  учителі  проходять  відповідно  до  плану. У поточному навчальному році Савчин В.М. пройшла базові курси для вчителів початкових класів при ЧОІППУ ім. К.Д.Ушинського.

З метою виявлення і підтримки творчого потенціалу педагогів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності вчителі закладу брали участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2020» за номінаціями «Хімія»,  Власюк О.М., «Початкова освіта» Савчин В.М.  і отримали дипломи учасника 2020 року.

Протягом року вчителі закладу були активними учасниками семінарів для вчителів початкових класів, природного-математичних наук, класних керівників «Педагогічні умови формування соціальної активності учнів», тренінгів та майстер – класів на базах закладів освіти громади.

Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є досягнення учнів. Протягом навчального року в школі проводилася робота із залучення учнів до участі у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, змагань та конкурсів.

Учні школи постійно беруть участь у різноманітних Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Грінвіч», «Кенгуру», «Соняшник», онлайн олімпіадах на «Всеосвіті», конкурсі малюнків до Дня захисту дітей та  конкурсі з безпеки життєдіяльності «Безпека в житті – життя в безпеці», змаганнях «Веселі старти». Учень 5 класу Кирієнко С. отримав диплом ІІІ ступені за участь у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика.

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів,  як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.   

Було складено плани заходів у рамках предметних тижнів, учителі проводили відкриті уроки, різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено  предметні тижні початкових класів, суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного.

Згідно плану роботи проведено засідання педагогічних ради, на яких розглядались питання згідно роботи над проблемою школи.

Продовжено практику систематизації виступів учителів на засіданнях педагогічної ради. 

Навчальний процес у школі було організовано відповідно до навчального плану на 2019/2020 н.р. і плану роботи закладу.

 

4.Виховна та позакласна робота

          Виховна система закладу освіти – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У закладі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Пріоритетним у виховній роботі школи є: 

- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;  

- залучення учнівської молоді до національної та світової культури;  

- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;  

- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;  

- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.  

Для реалізації цих завдань у закладі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо втілення Національної Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді,  Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Педагоги глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. У зв'язку з цим виховна діяльність закладу протягом навчального року була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Екологічне виховання.

Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування – дитяче учнівське обєднання «Країна Мрій». Члени дитячого об’єднання слідкують за чергуванням учнів, роблять рейди – перевірки класних куточків, санітарного стану класних кімнат, явки учнів на уроки, організовують шефську роботу старшокласників над молодшими школярами, людьми похилого віку, воїнами АТО, ветеранами.

За допомогою активістів об’єднання під керівництвом учителів, класних керівників були організовані традиційні масові шкільні заходи:

 • Свято Першого дзвоника;
 • «Козацькі забави»;
 • Театралізована вистава до Дня Святого Миколая;
 • «День святого Валентина!»та ін.

Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався на сторінках соціальних мереж та фотостенду «У об’єктиві».

5. Соціальний захист дітей

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 0;
• дітей-інвалідів –1;
• чорнобильців – 0;
• малозабезпечених - 0;
• з неповних сімей – 6;
• багатодітних – 2.
• напівсиріт – 1.

 

6. Зв’язки з громадськістю

Заклад освіти тісно співпрацює із Індустріальною молочною компанією, органами місцевого самоврядування, депутатами, які надають посильну допомогу.

7. Матеріально-технічна  та фінансова база

Фінансування закладу освіти здійснюється за рахунок освітньої субвенції та співфінансування з місцевого бюджету Михайло – Коцюбинської селищної ради.  До нового 2019-2020 навчального року в закладі було проведено поточні ремонтні роботи з розрахунку 200 грн. на дитину. Облаштовано освітнє середовище для 1 класу НУШ (закуплено нові меблі, дидактичний матеріал, комп’ютерну техніку за кошти субвенції та місцевого бюджету, придбано покриття для підлоги (лінолеум) та  класну дошку за кошти, які виділялися на благоустрій старостинського округу). Для занять фізичною культурою придбано спортивний інвентар ( футбольні та баскетбольні м’ячі, гімнастичні палки, обручі, скакалки, бадмінтон, карімати). Заклад освіти повністю забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами, постійно оновлюється посуд у шкільній їдальні.

У 2020 році для учнів закладу облаштований теплий внутрішній туалет.

 

Я беру на себе сміливість стверджувати, що  в  закладі  створені  умови  для  учнів, які  бажають вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії, батькам – за розуміння, відповідальне ставлення до навчання ваших дітей, спонсорам та благодійникам — за підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь