Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Методика розрахунку плати за оренду комунального майна Михайло-Коцюбинської ТГ

Дата: 25.10.2021 11:47
Кількість переглядів: 2407

Тризуб

Україна

Михайло-Коцюбинська селищна рада

Чернігівського району Чернігівської області

__________сесія восьмого  скликання

 

       Р І Ш Е Н Н Я

________________2021  року                                                      смт. Михайло-Коцюбинське

Про затвердження Методики розрахунку плати  за оренду комунального майна  Михайло-Коцюбинської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області

 

        Відповідно до п.31 ст. 26,  п.п. 1 п. «а»  ст. 29,  ч.5 ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови КМУ від 3 червня 2020 року № 483  «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,  селищна рада  ВИРІШИЛА:
 

       1.Затвердити Методику  розрахунку плати  за оренду комунального майна Михайло-Коцюбинської  територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області  (Додаток 1).
 

       2. Затвердити Орендні ставки за використання нерухомого майна (будівлі, приміщення),

 що є комунальною власністю Михайло-Коцюбинської  територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області  (Додаток 2).

 

 3.Затвердити Типовий договір оренди комунального майна (Додаток 3).

 

       4. Рішення 35 сесії  Михайло-Коцюбинської селищної ради  Чернігівського району Чернігівської області  7 скликання від  22.11.2019 року «Про затвердження   Методики розрахунку плати, пропорції розподілу   та орендних ставок за оренду комунального майна Михайло-Коцюбинської територіальної громади  Чернігівського району Чернігівської області» (зі змінами та доповненнями)  вважати таким, що втратило чинність.

 

        5. Розмір орендної плати за оренду  майна, визначений  згідно  Методики розрахунку плати, пропорції розподілу   та орендних ставок за оренду комунального майна Михайло-Коцюбинської територіальної громади  Чернігівського району Чернігівської області, затвердженої рішенням 35 сесії 7 скликання від  22.11.2019 року (зі змінами та доповненнями)  перегляду, у зв’язку з прийняттям нової Методики та  орендних ставок,  не підлягає та  сплачується орендарями  у встановленому  розмірі до закінчення  строків договорів оренди.

 

        6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, будівництва, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності громади.

 

Селищний  голова                                                                                   Ніна  ВОРОХ

 Додаток 1

до рішення ____ сесії 8 скликання

від__________________

 Михайло-Коцюбинської селищної ради

Чернігівського району Чернігівської області

 

 

 

Методика  розрахунку плати

за оренду комунального майна

Михайло-Коцюбинської  територіальної  громади

Чернігівського району Чернігівської області

 

      1.  Методика розрахунку плати за оренду комунального майна

Михайло-Коцюбинської територіальної  громади Чернігівського району Чернігівської області (далі - Методика) розроблена з  метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та іншого окремо  індивідуально визначеного майна. Методика покликана забезпечити підвищення ефективності використання коммунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам.

       

       2. Методика розроблена відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного і комунального майна», постанови КМУ від 3 червня 2020 року № 483  «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Постанови КМУ від 28 квітня 2021 року  № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно», Методики оцінки об'єктів оренди, затверджених постановою КМУ від 10 серпня 1995 року № 629.  

      

       3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем відповідно до  цієї Методики.
       У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за цією Методикою,  застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами проведення аукціону.

 

        4. У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, нежитлового приміщення) є комунальне  підприємство, організація, установа розмір орендної плати погоджується з виконавчим комітетом селищної ради.
        

       5. Орендна плата є платежами у грошовій формі,  які орендар вносить орендодавцеві незалежно від наслідків господарської діяльності.
 

       6. Орендна плата не враховує вартість експлуатаційних витрат, плати за землю, податку на додану вартість, які сплачуються окремо у розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством.
         Комунальні платежі (за тепло-, електро-, газо-, водопостачання та водовідведення тощо) сплачуються  орендарем відповідним постачальникам за окремими договорами, або орендодавцю, якщо це визначено  договором відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг, за окремими рахунками.
 

         7. Витрати на утримання нерухомого майна і прибудинкової території, зданого в оренду одночасно кільком  орендарям розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної орендарями загальної площі.
 

           8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна орендарями, зазначеними у пункті 16  цієї Методики  розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Фото без опису

де

Фото без опису

- розмір річної орендної плати, гривень;

 

Фото без опису

- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

Фото без опису

- орендна ставка, визначена згідно з  Додатком 2 до рішення «Про затвердження Методики розрахунку плати  за оренду комунального майна  Михайло-Коцюбинської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області»   або пунктом 12 цієї Методики для іншого окремого індивідуально визначеного майна,  транспортних засобів та спецтехніки).

 

           9. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

Фото без опису

де

Фото без опису

- розмір місячної орендної плати, гривень;

О пл - розмір річної орендної плати, гривень.

  

            Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
             Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 

            9. Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

Фото без опису

де

Фото без опису

- розмір добової орендної плати, гривень;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

             10. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати із розрахунку 24 години на добу за формулою:

Фото без опису

де

Фото без опису

- розмір погодинної орендної плати;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

         У разі коли погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні орендна плата нараховується за повну добу.

 

          11. Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, орендна плата за січень - грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень - грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалася у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 16 цієї Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції.

 

          12. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів та спецтехніки) встановлюється на рівні 10 (десять) відсотків вартості об’єкта оренди.

           Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів та спецтехніки встановлюється на рівні 12 (дванадцять) відсотків вартості об’єкта оренди.

          У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів та спецтехніки, становить 5 (п’ять ) відсотків вартості об’єкта оренди.

           13. Результати незалежної оцінки майна, на підставі якої розраховується орендна плата,  чинні протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачено у звіті про оцінку майна.

            14. Орендна плата за окреме індивідуально визначене майно, у тому числі, і за нерухоме майно, орендодавцями якого є комунальні підприємства, у повному обсязі спрямовується на поповнення власних  обігових коштів підприємства, у господарському віданні  або оперативному управління  яких  це майно перебуває.
 

            15. Орендна плата за окреме індивідуально визначене майно, у тому числі, і за нерухоме майно, орендодавцями якого є комунальні  установи (організації, заклади)
селищної ради   у повному обсязі спрямовується  комунальним  установам (організаціям, закладам ) в оперативному  управлінні яких це майно перебуває.

           У разі відсутності  у таких закладів  та установ окремого банківського рахунку, кошти спрямовуються  на спецрахунок селищної ради та використовуються для забезпечення потреб вказаних установ.

           

            16. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 (однієї) гривні встановлюється таким орендарям:

  • органам державної влади та місцевого самоврядування, їх структурним підрозділам;
  • організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного або місцевого бюджетів;
  • закладам охорони здоров’я,  комунальним некомерційним підприємства  в галузі охорони здоров’я, надання  екстреної,  первинної медико-санітарної допомоги та лікування,   які повністю або частково фінансуються з державного або місцевого бюджетів;
  • комунальне підприємство «Єдність» Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області.

 


 

Підготував:

спеціаліст-юрисконсульт                                                                     С.Сетченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення _____  сесії 8 скликання

від_____________________

 Михайло-Коцюбинської селищної ради

Чернігівського району Чернігівської області

 

Орендні ставки

за використання нерухомого майна (будівлі, приміщення)

(у відсотках до  вартості  майна)

п/п

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням:

Орендна ставка, %

1

Розміщення нічних клубів, інших розважальних закладів, торгівля ювелірними виробами, антикваріатом

40

2

Провадження концертної діяльності

15

3

Розміщення авторемонтних майстерень, автосервісу

30

4

Розміщення автозаправних станцій

35

5

Розміщення підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе, закусочних, барів, столових) з продажем  алкогольних напоїв та пива

25

6

Розміщення інтернет-кафе, прокату комп’ютерної техніки, більярдних столів

15

7

Здійснення торгівлі продовольчими товарами 

15

8

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами

10

9

Надання нотаріальних та  юридичних послуг

10

10

Надання платних медичних послуг, провадження підприємницької діяльності у галузі охорони здоров’я

2

11

Розміщення політичних партій, громадських організацій та фондів

2

12

Розміщення підприємств громадського харчування (кафе, закусочних, столових), без торгівлі  алкогольними напоями та пивом

15

13

Приготування гарячих страв, послуги  з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

4

14

Підприємства по наданню ритуальних послуг

2

15

Склади, гаражі

6

16

Розміщення аптек

8

17

Розміщення закладів культури, кінотеатрів

2

18

Здійснення книжкової торгівлі

2

19

Розміщення редакцій газет, теле- та радіокомпаній, інформаційних агентств

2

20

Розміщення закладів  поштового зв’язку

2

21

Розміщення закладів науки, освіти, культури

1

22

Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг – ремонт одягу, взуття, побутової техніки тощо (крім послуг автосервісу та їх майстерень, інтернет-кафе, прокату комп’ютерної техніки, більярдних столів, гральних автоматів та іншого грального обладнання)

2

23

Розміщення пунктів прийому склопосуду, скла,  макулатури, пластику

1

24

Використання нерухомого майна як житлових приміщень

2

25

Розміщення банківських установ

25

26

Розміщення обладнання  стільникового, супутникового та інших видів звязку, обладнання АТС з метою надання телекомунікаційних послуг

20

27

Розміщення банкоматів

40

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення _____  сесії 8 скликання

від_____________________

 Михайло-Коцюбинської селищної ради

Чернігівського району Чернігівської області

 

 

 

Типовий договір

 оренди  комунального  майна

 

смт.Михайло-Коцюбинське

Чернігівського району Чернігівської області                                      _____________________

                                                                                                                                    (дата)

    

 ______________________________________________________________________,
(повне найменування Орендодавця)
в подальшому - Орендодавець, в особі ______________________________________________________________________,
(посада, ПІБ)
що діє на підставі ________________________________________, з однієї сторони,
                                      (назва нормативного акта або документа)
та ____________________________________________________________________
(повне найменування  Орендаря)
в подальшому - Орендар, в особі _______________________________________________________________________,
(посада, ПІБ)
що діє на підставі __________________________________________, з іншої сторони,
                                   (назва нормативного акта або документа)
уклали даний  Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає,  а Орендар приймає в строкове платне користування

майно, що є комунальною власністю _____________________________________________________________________

                                              (назва майна)

що знаходиться за адресою: Чернігівська  область, Чернігівський район ________________________________________________,  яке перебуває на балансі

                              (адреса)

______________________________________________________________________

(балансоутримувач)

 

        Майно передано в оренду з метою ______________________________________________________________________
                      (мета, з якою буде використовуватись майно)

1.2. Орендар використовує орендоване  майно  тільки за цільовим призначенням, обумовленим договором.

 

2. Термін, на який укладається договір оренди

2.1. Даний договір діє з "____"_____________20___ р. по "____"__________20___ р.,  а в частині виконання  зобов»язань за договором  – до повного виконання зобов»язань.
 

3. Умови передачі та повернення орендованого майна
3.1. Вступ Орендаря у користування орендованим майном  настає одночасно з підписанням сторонами даного Договору та акта приймання-передачі.

 

3.2. Передача приміщення в оренду не передбачає передачу Орендареві права власності на орендоване майно. Майно залишається у комунальній власності територіальної громади селища, а Орендар користується ним протягом строку дії договору оренди.

      Орендареві    належить   право  власності  на  виготовлену продукцію,  в тому числі у  незавершеному  виробництві,  та  доход (прибуток),   отриманий   від  орендованого  майна.  

 

3.3.Орендар не має права передавати свої права і обов’язки за даним Договором  іншим особам (за винятком укладення договору суборенди  за погодженням з орендодавцем).

 

3.4. Витрати, пов'язані з проведенням  оцінки об’єкта оренди, розміщенням оголошення про наміри передати в оренду майно, про конкурс на об'єкт оренди (у випадку застосування конкурсної процедури при передачі майна в оренду), відшкодовуються Орендарем Орендодавцю в місячний термін із дня підписання договору оренди.
 

 3.5.У випадку, якщо договір оренди підлягає   нотаріальному  посвідченню та / або державній  реєстрації (статті 793, 794 ЦКУ )   таке посвідчення  та / або  реєстрація здійснюється  за рахунок Орендаря.

       
3.6. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна несе  Орендодавець.       
       Орендоване майно  підлягає  (не підлягає)  страхуванню.
       У випадку, якщо об’єкт оренди підлягає  страхуванню, орендоване майно  страхується Орендарем  на  користь  Орендодавця.

 

3.7. Орендовані приміщення, частини  будівель, споруд та інше окреме індивідуально визначене майно залишаються на балансі підприємства чи господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), із зазначенням, що це майно передано в оренду, та зараховується на позабалансовий рахунок орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим.

 

3.8.  Орендоване майно повертається Орендодавцю в 15-денний термін  після припинення Договору оренди  в належному стані, не гіршому, ніж під час передачі його в оренду, з врахуванням нормального зносу.

      Майно вважається повернутим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі (повернення)  орендованого майна.

 


4. Орендна плата
4.1.  Орендна  плата   за даним договором становить               

______________________________________________________________гривень за один місяць. 

                        (сума цифрами та прописом)

       Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування)  індексації.

       До плати за оренду не включаються витрати на утримання орендованого майна, плата за використання земельної ділянки, що розташована під орендованим приміщенням та плата за комунальні, експлуатаційні та інші послуги, податки, збори та відрахування до бюджетів.  Такі суми сплачуються орендарем окремо.

          Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.
 

4.2. Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно не пізніше  п’яти робочих днів  після  останнього дня місяця, за який вноситься  орендна плата.

           

4.3. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін.

       Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї зі сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди;   внесено зміни до цього Договору в частині цільового призначення  та господарського використання орендованого майна; зміни граничних розмірів орендної плати, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством; погіршення стану орендованого майна не з вини орендаря, що підтверджено документами;  в інших  випадках, встановлених законодавчими актами України.

       Зміна розміру орендної плати  оформляється додаткової угодою до  Договору оренди.


4.4. Орендна плата сплачується Орендарем по день фактичного повернення приміщення згідно з актом приймання-передачі.


4.5. Орендодавець має право розірвати  договір в односторонньому порядку  і вимагати повернення переданого в оренду майна, якщо Орендар  не вносить плату за користування зазначеним майном протягом шести місяців підряд.

4.6. Амортизаційні відрахування на об'єкт оренди нараховуються Орендодавцем, залишаються в його розпорядженні та використовуються ним для відновлення об'єкта оренди. Право  власності на майно, придбане Орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.
        Поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є комунальною власністю територіальної громади селища.

4.7. Інформація про перерахування орендної плати за попередній місяць щомісячно до 15 числа надається Орендарем  Орендодавцеві  (копія платіжного доручення з відміткою банку).  На вимогу  однієї зі сторін може бути  проведена звірка взаєморозрахунків по орендних платежах, яка  оформляється відповідними актами звіряння.
 

5. Права і обов'язки сторін

5.1.Орендодавець має право:
- в будь-який час контролювати стан, напрями і ефективність використання майна, переданого в оренду, шляхом візуального обстеження  або зі складанням акта обстеження;
-  виступати з ініціативою щодо внесення змін до даного Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок неналежного використання та (або) невиконання умов даного Договору;
-  вимагати розірвання Договору оренди в разі невиконання договору оренди та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

5.2. Орендодавець зобов’язаний:

- надати Орендарю  всю  необхідну інформацію і документи (копії документів)  щодо об'єкта оренди та  щодо пов’язаних  з цим Договором відносин;

 - після підписання Договору та акту приймання-передачі  забезпечити передання Орендарю орендоване майно  та  безперешкодний доступ представників Орендаря  до орендованого майна, з метою  використання його  за цільовим призначенням.

5.3. Орендар має право:
- проводити реконструкцію, технічне переобладнання та поліпшення об'єкта оренди для своїх потреб лише з дозволу власника майна або уповноваженого власником органу в установленому порядку, попередньо погодивши такі дії з Орендодавцем;
- у разі, якщо здійснені Орендарем поліпшення об'єкта оренди можуть бути відокремлені без пошкодження приміщення, Орендар має право на їх відокремлення;
- ящо Орендар без згоди власника та погодження Орендодавця здійснив поліпшення об'єкта оренди, які неможливо відокремити без пошкодження приміщення, він не має права на відшкодування їх вартості; питання компенсації поліпшень, здійснених Орендарем за згодою власника та погоджених Орендодавцем, вирішуються відповідно до чинного законодавства України;
 - за згодою Орендодавця здавати майно в суборенду.

5.4. Орендар зобов'язаний:

-використовувати об'єкт оренди відповідно до умов договору та за цільовим призначенням відповідно до прийнятих зобов'язань;
-зберігати орендоване майно, запобігати його пошкодженню та псуванню;
- вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі;
-своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт, належне утримання і обслуговування орендованого приміщення, його інженерно-технічного обладнання, інвентарю та прибудинкової території;
- здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна.

         У разі необхідності протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору сторонами  укладається  договір про відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю.
- забезпечувати безперешкодний доступ представників Орендодавця до орендованого майна, з метою перевірки виконання умов договору і обстеження стану об'єкта оренди,  інженерних служб,  та надавати на першу вимогу всю необхідну інформацію і документи щодо об'єкта оренди з метою контролю за використанням об'єкта оренди за цільовим призначенням.

- забезпечує  пожежну безпеку та охорону орендованого майна;

- несе  відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж,  санітарії в приміщеннях;

- відшкодувати збитки  (не покриті  полісом  страхування), понесені Орендодавцем, у зв»язку з пошкодженням  або знищенням об»єкта оренди,  у разі   пошкодження або знищення майна   з вини Орендаря.


 

6. Зміни умов та розірвання договору.

6.1.  Зміна умов або розірвання даного Договору можуть мати місце за погодженням сторін, що оформляється додатковими угодами до Договору.            
        Зміни та доповнення, що пропонуються до внесення,   розглядаються сторонами протягом місяця з дня отримання пропозицій.     

 
6.2. Одностороння відмова від Договору оренди не допускається. 6.3. Договір оренди припиняється в разі:
     - закінчення строку, на який його було укладено;
     - приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);
     - банкрутства орендаря;
     - загибелі об'єкта оренди;
     - ліквідації   юридичної   особи,   яка   була   орендарем  або  орендодавцем;
     - смерті фізичної особи – орендаря;
      - несвоєчасної сплати Орендарем орендної плати.
      
 6.4.   На  вимогу  однієї  із  сторін Договір оренди може бути достроково розірвано  за  рішенням  суду  у  разі невиконання сторонами своїх  зобов'язань  та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України. 6.5. У разі розірвання Договору оренди   Орендар  зобов'язаний    повернути    Орендодавцеві    об'єкт   оренди   на умовах, зазначених  у  договорі  оренди. 
         Якщо  Орендар   допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки,  якщо не доведе,  що погіршення або загибель майна сталися не з його вини. 6.6.  Орендар вправі залишити за собою проведені ним  поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.
        Якщо  Орендар  за  рахунок  власних коштів здійснив поліпшення   орендованого   майна,   які   неможливо відокремити  від  майна  без  заподіяння  йому шкоди, Орендодавець зобов'язаний  компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної  в установленому законодавством порядку,  якщо поліпшення відбувалось за згодою та з повідомленням  Орендодавця про вартість  такого поліпшення.
         Вартість поліпшень орендованого  майна,  зроблених  Орендарем без  згоди  Орендодавця,  які  не  можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.  6.7. У  разі  відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну  умов  Договору  оренди  протягом  одного  місяця  після закінчення  терміну дії Договору він вважається продовженим на той самий  термін  і  на  тих  самих  умовах,  які  були   передбачені 

Договором.
      
 6.8.  Після  закінчення  терміну Договору оренди Орендар, який належним   чином   виконував  свої  обов'язки  за  договором,  має переважне  право,  за  інших  рівних  умов,  на укладення договору  оренди  на  новий  термін,  крім  випадків,  якщо орендоване майно необхідне  для потреб його власника. 
          У разі якщо власник має намір використовувати  зазначене  майно  для власних потреб, він повинен  письмово  попередити  про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

6.9.  Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього Договору.

7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з даним договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі,  заборгованість  по орендній платі   стягується з Орендаря відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки, визначеної НБУ на день нарахування пені, за кожний день прострочення.

 

7.3. Спори, що виникають в ході виконання цього Договору, вирішуються в судовому порядку.
 

7.4. Якщо Орендар не виконує обов'язки щодо повернення нерухомого майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки в розмірі подвійної плати за користування нерухомим майном за час прострочення.


8. Прикінцеві положення

8.1.  Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку,  визначеному відповідним чинним законодавством України.
 

8.2. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”  Сторони, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та припинення Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

 

8.3.Сторони зобов'язуються при зміні відомостей (адреси, банківських реквізитів тощо) надавати відповідній Стороні у термін до 10 (десяти) робочих днів уточнену інформацію про такі зміни  письмовому вигляді.

 

8.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.


8.5.  Даний Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря.

 

Додатки до  Договору:
-   акт приймання-передачі об’єкту  оренди комунального майна

 

                              

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Орендодавець                                                                 Орендар

М.П.                                                                                        М.П

 

 

Додаток

до Договору оренди комунального майна

 

 

АКТ

приймання-передачі

об’єкту оренди  комунального майна

 «____»________________20___року

             На підставі Договору   оренди  комунального  майна Михайло-Коцюбинської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області  №_____ від _______

від  Орендаря  __________________________________________________________________

                         __________________________________________________________________                                                  _________________________________________________________________________                                                               (посади, ПІБ)

 

від    Орендодавця ______________________________________________________________

                               _______________________________________________________________

                               _______________________________________________________________

                               _______________________________________________________________

                                                            (посади, ПІБ)

 

"___"____________ 20___ р.  Здійснили прийняття-передачу об'єкта оренди____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                                     (назва, адреса об’єкту оренди)

який знаходиться у власності (на балансі) _________________________________________________________

                                                 (найменування Орендодавця)

і передається в оренду________________________________________________________________.            

                                                 (найменування Орендаря)

 

На момент підписання акту  приймання-передачі  об’єкт знаходиться  в придатному для використання стані,  електро-, тепло-, водопостачання підключені.

Показники лічильників (за наявності)__________________________________

 

 

Об’єкт передав ____________________                   Об’єкт прийняв________________            

(посада, ПІБ, підпис)                                                            (посада, ПІБ, підпис)                                                                                                                                                    

М.П.                                                                                             М.П.  

 

 

  

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь